hírlevélre feliratkozás  |   programok  


Régi programok

 


 
 

Szeretetteljes látogatás, intenzív tanítás és isteni beavatás az odaadó Shruti Dvivédi Dzsi asszony spirituális otthonában a család, a közeli barátok és a nagyszerű India jóllétéért és spirituális sikeréért. C.R. Park, Újdelhi, India, 2015. Január 27-ének estéje.


www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen


 
 
Intenzív tanítások, isteni beavatás és ima
az Aru Vihar Katonai Közösségi Központban

NOIDA, Nemzeti Fővárosi Régió, Újdelhi
2015. Január 27.

Guru Karma Ácsárja Mester odaadó meghívást kapott a tiszteletreméltó K. Dzsai Szingh vezérőrnagytól, az Amity Egyetem csoportvezető helyettesétől és Devésh Goel ezredestől, az Arun Vihar Katonai Közösségi Központ elnökhelyettesétől, hogy látogatása során részesítse a tekintélyes nyugdíjas katonai klub rangidős tagjait, feleségeiket és családtagjaikat isteni beavatásban és a megvilágosodás áldásában.

A Mester szeretettel örvendezett a hadsereg méltóságteljes, rangidős tisztjeinek a nagyszerű India védelméért tett erőfeszítéseikért és áldozathozatalukért, és átadta intenzív tanításait, mely során bemutatta, hogy isteni tudatunk, átmánk vagy lelkünk isteni igazsága, lényege, természete és kvalitása nem más, mint az örökké tartó béke, az örökké tartó szabadság, az örök szerető természet és a soha nem múló nagy gyönyör, a megvilágosodás.

A Mester újra és újra kiemelte, hogy  legmegbízhatóbb, örök otthonunk, barátunk és védelmezőnk  a saját tudatunk, átmánk vagy lelkünk isteni természete, mely születés, halál, pusztulás, félelem és szenvedés felett áll. Ez mindnyájunk isteni lényege, melyre biztonsággal támaszkodhatunk.

A Mester elmondta, hogy a születés tapasztalata tudtunk isteni természetéből kél, létezésünk és életünk egy ideig tudatunk isteni természetében tartózkodik és halad át, végül minden létező jelenség ugyancsak a tudat isteni természetébe olvad vissza. A születés, az élet és a halál – egyszóval minden jelenség – tudatunk isteni természetének a megnyilvánulása tehát, mely isteni természet maga az egyetemes szabadság és  megvilágosodás nagy gyönyöre.

Guru Karma Ácsárja Mester a tudat, átma vagy lélek isteni természetét az AH mantra éles kimondásával mutatta be, s megkérte a résztvevőket, hogy egy ideig nyugodjanak tudatuk természetének mindent átható terében, isteni természetében, az egyetemes szabadság, az egyetemes nagy gyönyör és a megvilágosodás állapotában.

Miután bemutatta tudatunk isteni igazságát, lényegét, kvalitását és természetét, a Mester átadta az isteni guru, Padmaszambhava erőteljes beavatását, hogy minden résztvevő tudata megtisztuljon, átalakuljon és megvilágosodjon, majd erős imáival megáldotta őket, hogy jó egészségnek, hosszú életnek és a megvilágosodás nagy gyönyörét elérve spirituális sikereknek örvendjenek. A beavatás során a Mester egyúttal a nagyszerű Indiát és az egész világot is megáldotta, hogy az emberek békében, egységben és boldogságban éljenek.

A tanítás végén az odaadó résztvevők örömmel és hálával fordultak az áldást és tanítást adó Mester felé, aki szeretetteljesen szent gyógynövényből készült golyócskákat is adott nekik testük, beszédük és tudatuk meggyógyításáért.

A tanítás befejeztével a Mestert szent tea szertartásra invitálták, ahol számos előkelő rangidős katonai tiszttel találkozott, köztük R.K. Dzsáin vezérrnaggyal és Ásók Krisna vezérőrnaggyal, akiket mind megáldott.


www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen


 
 

 

Tiszteletteljes isteni találkozó és megbeszélés India korábbi nagyszerű szeretetteljes elnökével, a tökéletesen méltóságteljes, csodálatraméltó Dr. Abul Kalam Dzsivel a spirituális és emberi értékek, valamint a szerető szív bátorításának és előmozdításának jelentőségéről a nagyszerű India és az egész világ védelmének, egységének és boldogságának érdekében. Újdelhi, India, 2015. január 25.

 

www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshenIsteni imádság és a legmélyebb  jókívánság a nagyszerű India
és a nagyszerű Amerika sikeréért Obama  elnök szeretetteljes, történelmi látogatása alkalmából az indiai  Köztársaság Napján,
2015. január 26-án


Guru Karma Ácsárja Mester erőteljes kívánságokat és imákat fogalmazott meg a legerősebb, legfejlettebb demokratikus ország, a nagyszerű Amerika és a legnagyobb demokratikus spirituális ország, a nagyszerű India és az egész világ végső sikeréért, békéjéért, egységéért és gyarapodásáért a két kiváló vezető, Obama elnök és Modi Dzsi miniszterelnök úr találkozása alkalmából.

A Mester koncentrált imáival arra kéri a két nagyszerű vezetőt, hogy találkozójukon intenzíven vitassák meg, mennyire fontos, hogy az ifjú indiai és amerikai diákok, valamint a fiatalok az egész világon autentikus spirituális útmutatásban részesüljenek, azaz bemutassák nekik a szerető szív és az isteni spirituális bölcsesség gyakorlását, hogy békés, szeretetteljes, gondoskodó, bölcs emberekké váljanak, akik mindent megtesznek a világon az emberiség, a vallások és a kultúrák békéjéért, egységéért és védelméért, és ekképpen megvédik gyönyörű Földünket a politikai és vallási szélsőségesek által gerjesztett konfliktusoktól, háborúktól.

Szívbéli szeretettel, jókívánságokkal és imákkal gondolva a nagyszerű India történelmének e kivételes, sikeres pillanatára:


Guru Karma Ácsárja Mester
Ashoka Hotel, Újdelhi, India
Elérhetőség: +91 99 10 963234

 

 

www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen


 
 

Isteni  tanítás, beavatás és ima a nagyszerű India békéjéért,
egységéért és  gyors sikeréért, valamint az LPU Egyetem
(Lovely Professional  University) ifjú diákjainak lényegi
megtisztulásáért és szívük  átalakulásáért


Dzsálándhár, Pandzsáb, India

2014. január 22.

Pandzsáb  egyik leghíresebb egyeteme, az LPU (Lovely Professional University)  tiszteletreméltó kancellárja, Sri Ásók K. Mittal Dzsi és  tiszteletreméltó pro kancellárja, Rasmi Mittal Dzsi asszony odaadóan  meghívták Guru Karma Ácsárja Mestert, hogy részesítse kivételes  spirituális útmutatásban, beavatásban és áldásban az intézményt,  valamint világosítsa meg a hallgatókat, tanárokat és igazgatókat.

A  Mester erőteljes bevezetést tartott a türelem és a szerető szív  gyakorlásának isteni érdeméről, mely gyakorlat közvetlenül megtisztítja  és átalakítja az önzést és a haragot, megszünteti a viszályokat, a  félelmet és a szenvedést, ugyanakkor békés, szeretetteljes, örömteli  légkört teremt.

A Mester azt a tanácsot adta a szeretetteljes  résztvevőknek, hogy uralkodjanak a harag felett, és tegyenek őszinte  fogadalmat a türelem, a szerető szív és az isteni bölcsesség  gyakorlására, hogy boldogságot és megszabadulást hozzanak világunk és  minden anyánk, minden érző lény számára. Guru Karma Ácsárja Mester  ezután nagy örömmel erőteljes isteni beavatásban és a jó egészség,  boldogság, védelem és isteni siker áldásában részesítette a hallgatókat.

A  tiszteletreméltó igazgató, H. R. Szingla Dzsi, aki tiszta szívéből  hálás volt a Mester látogatásáért és isteni tanításáért,  szeretetteljesen áldássállal és az LPU Egyetem kitüntetésével fejezte ki  tiszteletét Guru Karma Ácsárja Mester előtt.

A tanítás végén a  Mester boldogan válaszolt a tanítványok intelligens kérdéseire, majd  tisztelete jeléül szeretetteljesen, mosolyogva elvegyült a résztvevő  diákok között, akik tiszta szívükből örvendeztek az isteni tanításnak és  a Mester örömteli, könnyed, szeretetteljes gesztusának.

 

www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen


 
 
Isteni tanítás, beavatás és ima a  nagyszerű India békéjéért, gyarapodásáért és gyors sikeréért, valamint  az Indiai Menedzsment
és Technológia Intézet ifjú diákjainak  megvilágosodásáért


Meerut, Uttar Pradesh, India
2015. január 20.


A „Menedzsment és Technológia Nemzetközi Intézetének” (IMMT) alapító elnöke, a tiszteletreméltó Jogesh Mohandzsi Gupta odaadóan meghívta Guru Karma Ácsárja Mestert, hogy kivételes spirituális útmutatásban és áldásban részesítse a tanárokat, igazgatókat és diákokat.

Az énhez való ragaszkodást és a tudatlanságot megtisztítandó Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanításokat adott az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás páratlan bölcsessége gyakorlásáról, és arra inspirálta a diákokat és a résztvevőket, hogy attól a pillanattól fogva tegyenek egyhegyű fogadalmat a szerető szív és a megvilágosodás páratlan bölcsessége gyakorlására, valamint vállaljanak egyetemes felelősséget azért, hogy szeretetükkel az egész emberiség és minden, anyánk, minden érző lény boldogságát és megszabadulását szolgálják.

A Mester a szerencsés résztvevőknek átadta Ácsárja Guru Padmaszambhava erőteljes isteni beavatását, a jó egészség, hosszú élet és megvilágosodás áldásában részesítette őket, majd koncentráltan imádkozott a nagyszerű India gyors sikeréért és boldogságáért és az egész világ békéjéért, egységéért és védelméért.

A tanítás végén a hálás házigazdák áldássállal és egy különleges ajándékkal köszöntötték Guru Karma Ácsárja Mestert isteni látogatása alkalmából, majd az egész gyülekezet tiszteletteljesen meghallgatta a gyönyörű Nepál és a nagyszerű India nemzeti himnuszát, tökéletesen megáldva ezzel a nagyszerű Ázsiát és az egész világot, hogy mindenki békében, egységben és boldogságban éljen.

A Mester hálás szívvel tett eleget az IIMT tiszteletreméltó elnöke kedves meghívásának, és örömmel vette, hogy az áldott eseményre spirituális testvére, a tiszteletreméltó Guru Icsharam Dvivédi Dzsi professzor és annak méltóságteljes fia, Sri Padamanabh Dvivédi Dzsi is elkísérték őt szerető szívükkel és odaadásukkal.

 

 

www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen 

Szeretetteljes látogatás és isteni tűzszertartás az odaadó, sikeres barát, Sri Nipun Gupta Dzsi és szerető családja spirituális otthonában a nagyszerű India és kiválasztott energikus, szeretetteljes, nagyszerű vezetője, Sri Narendra Modi Dzsi gyors sikeréért, valamint az egész világon minden ember békéjéért és boldogságáért 2015. január 18-ának estéjén. (NOIDA, Delhi Nemzeti Fővárosi Régiója, India)

www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen
Második isteni találkozás és közös szent ebéd az egyik legszeretetreméltóbb, legtiszteletreméltóbb iszlám spirituális vezetővel, az Ádzsmér szent városában élő Őszentségével, Dewan Syed Zainul Abedin Ali Khan Chisty-vel minden vallás békéjéért és egységéért, valamint a nagyszerű India és kiválasztott energikus, szeretetteljes, nagyszerű vezetőjének mihamarabbi sikeréért az Ásóka Hotelben Újdelhiben, Indiában, 2015. január 18-án.

 

www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshenBaráti találkozó a szerető szív és  az isteni tudás jegyében
a nagyszerű India gyors sikeréért és az Amity  Egyetemen
ifjú hallgatóinak fényes jövőjéért

NOIDA, Delhi Nemzeti Fővárosi Régiója, India
2015. január 14.

Guru Karma Ácsárja Mester exkluzív magánbeszélgetést folytatott az Amity Egyetem csoportvezető helyettesével, a kiváló Maj. Gen. K. Jai Singh-gel; a csoport másik vezetőhelyettesével, a tiszteletreméltó  Dr. Upinder Dharral; a tiszteletreméltó Dr. B. Shukla vezető helyettes professzorral és az akadémiai igazgatóval, a tiszteletreméltó Dr. Alka Munjal professzorral.

A mély találkozón a Mester arról beszélt, milyen fontos autentikus spirituális útmutatást adni a türelem, a szerető szív és a páratlan bölcsesség gyakorlásáról, hiszen ez közvetlenül rámutat az isteni igazságra, minden jelenség isteni lényegére, valamint arra is, hogy minden szélsőség és megkülönböztetés nélkül mások boldogságának a szolgálatában szeressük az emberiséget és minden érző lényt. Ez az útmutatás ugyanakkor közvetlenül átalakítja az ifjú hallgatók szívét és megvilágosítja tudatukat, akik így dicsőséget hoznak a nagyszerű Indiának és minden vallás és kultúra isteni lényegének.

 

www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen

A szerető szív és a páratlan bölcsesség  isteni tanításai
a megvilágosodásért és a nagyszerű India gyors  sikeréért
az Amity Egyetemen


NOIDA, Delhi Nemzeti Fővárosi Régiója, India
2015. január 14.


Guru Karma Ácsárja Mester hivatalos meghívást kapott az Amity Egyetemtől, India egyik legrangosabb oktatási intézményétől, hogy isteni tanításokat adjon a szerető szív és a páratlan bölcsesség gyakorlásáról az ifjú diákok, a nagyszerű India reménységei, valamint minden ember isteni átalakulásáért és megvilágosodásáért.

Szeretetteljes tanítása végén Guru Karma Ácsárja Mester őszintén válaszolt a hallgatók jelentőségteljes kérdéseire.

A Mester szívből jövő imákat mondott, megáldotta a jelenlévő tanárokat, igazgatókat és diákokat, majd megeskette őket, hogy attól a pillanattól fogva mindnyájan a szerető szívet és az isteni spirituális tudást gyakorolják, valamint szeretetteljesen tegyenek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy az emberek boldogságát és védelmét szolgálják a nagyszerű Indiában és az egész világon.

Az egyetem elismerésben részesítette Guru Karma Ácsárja Mestert egyetemes békéért és egységért végzett tevékenységéért. Az Amity Egyetem csoportvezető helyettese, a tiszteletreméltó Maj. Gen. K. Jai Singh és akadémiai igazgatója, a tiszteletreméltó Dr. Alka Munjal professzor tiszteletük jeléül áldássálat, egy szent tulsi gyógynövényt és egy egyetemi emlékérmet nyújtottak át a Mesternek.

www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen

 

 
 
 

 


Isteni tűzszertartás a nagyszerű  India békéjéért, egységéért
és gyors sikeréért a „Zorba, a Buddha”  étteremben
a Lohri fesztivál szerencsés napján

Újdelhi, India

2015. január 13. (este)

Guru Karma Ácsárja Mester lényegi útmutatást adott, majd isteni tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett minden akadály eltávolításáért és a nagyszerű India és kiválasztott nagyszerű vezetője békéjéért, gyarapodásáért és gyors sikeréért 2015 kritikus évében.

A Mester erőteljesen megáldott minden szerencsés résztvevőt, akik a kései értesítés ellenére nagy odaadással érkeztek a szertartásra, hogy a világ békés, bölcs és szeretetteljes lakóival egyetemben a jó egészség, hosszú élet és boldogság áldásában részesüljenek.

 

 

 
 

Isteni utazás a nagyszerű India békéjéért, egységéért és sikeréért
az Úr Brahmá ősi szent templomába Puskárban

 

Puskár, Rádzsasztán, India

2015. január 12.

Guru Karma Ácsárja Mester nagyszerű lehetőségével élve odaadással ellátogatott az Úr Brahmá ősi szent templomához, ahol egyhegyűen imádkozott és kívánságokat fogalmazott meg a nagyszerű India és nagyszerű vezetője, Sri Narendra Modi Dzsi és kormánya békéjéért, egységéért és gyors sikeréért.

A Mester a Brahmá-templom szent papja, Mahant Szvámi Szompuri Dzsi Maharádzs és néhány helyi újságíró tiszteletteljes fogadtatásában és elismerésében részesült, akikkel megosztotta spirituális körútja célját és megáldotta a templom körül összegyűlt híveket.

 

 
 

Isteni találkozó a nagyszerű India békéjéért,
egységéért és sikeréért Ádzsmér ősi szent városában

Ádzsmér, Rádzsasztán, India

2015. január 12. (reggel)

Guru Karma Ácsárja Mester odaadó látogatást tett Őszentsége Hazrat Khwaja Syed Moinuddin Hasan Chisty Dzsi isteni iszlám szúfi szentélynél (Ádzsmér Sharif), ahol őszinte, mélységes imákat mondott a nagyszerű India gyors sikeréért és gyarapodásáért, valamint minden vallás, ember és az egész világ békéjéért, egységéért és védelméért.

A Mester örömmel vett részt a tiszteletreméltó Őszentségével, Dewan Syed Zainul Abedin Ali Khan Chisty-vel és a kegyes utódjával, szeretett fiával, Őeminenciájával Syed Nasiruddin Chisty-vel való spontán találkozón, akik mindketten a páratlan Őszentségének, Hazrat Khwaja Syed Moinuddin Hasan Chisty Dzsinek leszármazottai és isteni vonaltartói.

Guru Karma Ácsárja Mester alázattal szemlélte az isteni atya és kegyes fia őszinte szeretetét, egyszerűségét és spirituális méltóságát, szívbéli hálát érzett azok minden vallás és az egész emberiség szabadságáért, egységéért és boldogságáért végzett közvetlen hozzájárulásáért, és erőteljes imákat mondott mindkettejük jó egészségéért, hosszú életéért és isteni tevékenységük sikerességéért.

 
 
 

Isteni utazás Dzsaipurba a nagyszerű India
békéjéért, egységéért és sikeréért

Dzsaipur, Rádzsasztán, India
2015. január 11.

Guru Karma Ácsárja Mester örömmel látogatott el Dzsaipur gyönyörű történelmi városába, ahol intenzív tanítást és erőteljes imákkal kísért isteni beavatást adott a nagyszerű India és nagyszerű „kiválasztott” vezetője gyors sikeréért és gyarapodásáért.

A szerencsés résztvevők, akik a tanításon és beavatáson különleges áldásban és útmutatásban részesültek, szívbéli hálájukat fejezték ki Guru Karma Ácsárja Mesternek, aki spirituális testvére, a tiszteletreméltó Guru Icsharam Dvivédi Dzsi professzor és a tiszteletreméltó Bhaszkar Mishra Dzsi professzor szeretetteljes kíséretében érkezett.

2015. január 9-én a Mester örömmel vett részt a Sri Lal Bahadur Shasztri Szanszkrit Egyetem által szervezett mély spirituális konferencia harmadik napján Újdelhiben, mely az ősi hindu vallás páratlan értékeiről szólt. Ezen a napon a résztvevők néhány igen népszerű, szenvedélyes költő, köztük pár fényes ifjú tehetség versfelolvasásának (mushaira) is örvendhettek.  

A résztvevő isteni professzorok, tudósok és költők valamennyien szívbéli hálájukat fejezték ki Guru Karma Ácsárja Mesternek, amiért örömteli, szeretetteljes jelenlétével megtisztelte őket.

A Mester végül tiszta szívből köszönetet mondott odaadó spirituális testvérének,  a Kultúra és Művészetek dékánjának, a tiszteletreméltó Guru Icsharam Dvivédi Dzsi professzornak; a tanszék dékánjának, a tiszteletreméltó Bhaszkar Mishra Dzsi professzornak és a Sri Lal Bahadur Shasztri Szanszkrit Egyetem többi tiszteletreméltó tanárának és diákjának a kedves meghívásért, és erőteljes áldásban részesítette mindnyájukat, hogy sikeresek legyenek.

FB: www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen 

2015. január 8-án véget ért a Sri Lal Bahadur Shasztri Szanszkrit Egyetem által szervezett mély spirituális konferencia második napja Újdelhiben. A konferencia résztvevői a hindu vallás ősi történelmének, hagyományának, kultúrájának és isteni tanításainak páratlan értékéről folytattak a diskurzust, mely vallás útmutatásaival nagy mértékben képes hozzájárulni ahhoz, hogy a világon minden ember békében, egységben és biztonságban éljen.

A konferencián magasan képzett, híres professzorok, tudósok, igazgatók és tanárok elnököltek, akik kifejtették mély nézeteiket és teljes szívvel csatlakoztak tiszteletreméltó díszvendégük, Guru Karma Ácsárja Mester erőteljes imájához, melyben a nagyszerű India és az egész világ békéjéért, egységéért és sikeréért fohászkodott.

FB: www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen
Guru Karma Ácsárja Mester a páratlan Úr Brahmá, Visnu és Siva erőteljes imáinak kíséretében átadta a legfőbb védelmező, Ácsárja Guru Padmaszambhava isteni beavatását, hogy a nagyszerű Indiának és az egész világnak sürgős védelemben és sikerekben legyen része. Minderre 2015. január 8-án a dicsőséges, minden ember számára igazi békét, egységet és boldogságot teremteni képes hindu vallás ősi történelmének, hagyományának, kultúrájának és egyetemes tanításainak isteni értékéről szóló mély spirituális konferencia második napján került sor.

FB: www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen

 

 

 

 Guru Karma Ácsárja Mester tiszteletteljes meghívást kapott a Lal Bahadur Shasztri Szanszkrit Egyetemtől Újdelhiben, hogy díszvendégként vegyen részt egy háromnapos mély spirituális konferencián, mely az isteni hindu vallás ősi történelmének, kultúrájának, hagyományának és páratlan tanításainak isteni értékeiről szólt. A konferencián, mely 2015. január 7-én kezdődött azért, hogy minden ember és az egész világ útmutatásban és védelemben részesüljön, számos jól ismert, magasan képzett professzor, igazgató és tanár vett részt.

Guru Karma Ácsárja Mester szeretetteljes spirituális testvére, a tiszteletreméltó Ácsárja Guru Icsha Dvivédi Dzsi professzor és az odaadó jelenlévők kedves kérésére csengővel és damaruval kísért intenzív imákkal kívánt jó egészséget, hosszú életet és sikert a szeretetteljes spirituális résztvevőknek, a bölcs, szeretetteljes vallási és politikai vezetőknek és a világ minden békés, szeretetteljes emberének, a résztvevők pedig mindnyájan érezhették az erőteljes beavatás és ima áldó erejét.

FB: www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen

 

 


Tiszteletteljes találkozó egy őszinte, egyre népszerűbb vezetővel,
a fényes Mr. Vibhav Kant Upadhyay-jel január 5-én Újdelhiben,
hogy a nagyszerű India 2015 kritikus évében gyarapodjon
és gyors sikereket érjen el

FB: www.FACEBOOK.com/master.karma.tanpai.gyaltshen

 

Exkluzív vacsoraparti egy odaadó spirituális testvér, Dr. Rajendra Bhatt szervezésében számos szeretetteljes, fontos emberrel
Újdelhiben, Indiában 2015. január 4-ének estéjén

Intenzív tanítás, isteni beavatás és tűzszertartás, mely során a Mester erőteljesen megáldotta a szerencsés résztvevőket, és imádkozott az egész világ békéjéért és védelméért egy odaadó szeretetteljes barát, Eva Hofinger spirituális házában Geltendorfban, Münchentől nyugatra Németországban 2015. január 1-én.Szeretetteljes látogatás és tűzszertartás
minden ember békéjéért és védelméért

Markt Inderdorf, Észak-München, Németország (EU)
2014. december 30. (este)

2014. december 30-ának estéjén Karma Tanpai Gyalchen Mester néhány odaadó barátjával ellátogatott Elisabeth Wiedmann otthonába, Markt Inderdorfba, a Münchentől északra található németországi faluba, és megtartotta a tűzisten isteni felajánló szertartását az akadályok eltávolításáért, minden ember békéjéért, védelméért és boldogságáért, valamint 2015 sikerességéért.

Bárcsak végtelen boldogságot és gazdagságot hozna mindnyájunk számára ez a szerencsés 20015-ös év!

Bárcsak mindnyájan mostantól fogva egységesen végső esküt tennénk azért, hogy a szerető szívet gyakoroljuk és valódi felelősséget vállaljunk világunk és minden embertársunk megvédelmezéséért!

Bárcsak mihamarabb megáldaná minden ember szívét a vallások isteni lényege, az egyetemes szerető szív, hogy az emberek szeressék egymást, megbocsássanak egymásnak, szolgálják és megóvják egymást! Bárcsak egy szerető, békés, boldog világban élhetnénk mindahányan!

SZERETETTELJES, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Karma Tanpai Gyalchen Mester

 Szeretetteljes látogatás, isteni beavatás és ima
minden ember békéjéért és védelméért

Markt Indersdorf, Észak-München, Németország (EU)
2014. december 30.

Karma Tanpai Gyalchen Mester teljes szívéből boldogságban és sikerekben gazdag új évet kívánt az egész világnak odaadó barátja és tanítványa, a tehetséges Silvia Hrouda és szerető fia, Christoph Levent Hrouda spirituális otthonában a Mester néhány szeretetteljes tanítványának társaságában.

Bárcsak végtelen boldogságot és gazdagságot hozna mindnyájunk számára ez a szerencsés 20015-ös év!

Bárcsak ettől a pillanattól fogva mindnyájan egységesen végső esküt tennénk azért, hogy a szerető szívet gyakoroljuk és valódi felelősséget vállaljunk világunk és minden embertársunk megvédelmezéséért!

Bárcsak mihamarabb megáldaná minden ember szívét a vallások isteni lényege, az egyetemes szerető szív, hogy az emberek szeressék egymást, megbocsássanak egymásnak, szolgálják és óvják egymást! Bárcsak egy szerető, békés, boldog világban élhetnénk mindahányan!

Karma Tanpai Gyalchen MesterSzeretetteljes látogatás és isteni tűzfelajánló szertartás minden ember békéjéért és védelméért az odaadó barát és tanítvány, Leonhard Rosenberger spirituális házában néhány szeretetteljes tanítvány társaságában. A tűzszertartáson, melyre Eitingben, Altötting megyében, Németországban (EU) 2014. december 29-én került sor, Karma Tanpai Gyalchen Mester erőteljesen megáldotta 2015-öt, hogy az egész világnak boldogságban és sikerekben gazdag új éve legyen.

 

 

    
 

Örömteli ebéd egy ismert szeretetteljes, spirituális professzorral, Dr. Wolfgang Ehrenbergrrel, két szerető fiával, Ludviggal és Ulrichhal, akik Karma Tanpai Gyalchen Mester régi odaadó tanítványai, valamint más tanítványokkal a Sangeet indiai étteremben München belvárosában, Németországban 2014. december 27-én

 

 

  
 
Szeretetteljes látogatás és tűzszertartás a kedves, odaadó Gabriele  Stern és Mathias Eberl spirituális otthonában, ahol Tanpai mester a béke  és a bőség erőteljes áldását adta a házigazdáknak, a hittel teli  résztvevőknek és minden embernek a Münchentől nyugatra található  Eichenauban, Németországban 2014. december 27-én.


 
  
 

KEGYES SZENT KARÁCSONYT AZ ÖRÖMTELI ÁTALAKULÁSÉRT A SZERETŐ SZÍV
ÉS A MEGBOCSÁTÁS JEGYÉBEN!

 

2014. december 24.

 

Az isteni keresztény vallás iránti odaadással és szeretettel legmélyebb tiszteletem, szívbéli üdvözletem és imáim küldöm a tökéletesen önzetlen, szeretetteljes isteni szent atya, I. Ferenc pápa sikeréért és hosszú életéért, valamint minden isteni pátriárka, bíboros, érsek, pap és a különböző felekezetek lelkipásztorai, az erős támogatók és a világon minden szeretetteljes keresztény hívő sikerességéért és hosszú életéért karácsony örömteli szent napján.

Gyönyörteli szívvel nagyon hálás vagyok valamennyi isteni keresztény hívő minden ember és minden vallás békéjéért, egységéért és védelméért tett egyetemes, önzetlen felajánlásáért és jóságos támogatásáért világunk átalakulásának kritikus idején.

Bárcsak sürgősen megáldaná az isteni keresztény vallás és az önzetlen szeretetteljes keresztény követők egyetemes szerető szíve egész világunkat és benne minden embert, hogy a vallásokkal egyetemben igazi békében, egységben, boldogságban és biztonságban éljenek!

Bárcsak mindnyájan ráébrednénk az Úr Jézus Krisztus örökre tiszta szerető szívére! Bárcsak örökre szeretni és szolgálni tudnánk mindenkit! Bárcsak mindenkinek örökre meg tudnánk bocsátani! Bárcsak örökre mindenkit védelmezni tudnánk, hogy beteljesítsük a Mindenható Isten, a Szent Atya legfőbb kívánságát!

Egyetemes odaadással fordulok világunk minden isteni vallása felé, és egyhegyű elhatározással szeretek és szolgálok minden vallást és embert a Földanyán:

Karma Tanpai Gyalchen Mester

OM AH HUNG Milarépa Meditációs és Gyógyító Alapítvány
Garching an der Alz, Németország

 

 Karma Tanpai Gyalchen Mester isteni tűz- és füstfelajánló szertartást tartott szeretetteljes spirituális tanítványai és barátai, Trimmel Attila és Szilvia házában, hogy megörvendeztessen számtalan sok szent lényt, valamint kielégítsen végtelen sok szellemlényt és láthatatlan érző lényt a családtagok, barátaik és minden ember boldogsága és védelme érdekében 2014. december 22-én este Sopronban.

 

A tűzisten isteni füstfelajánló szertartása a Club Ibizában Sopronban, ahol a Mester a béke és a világ védelmének erőteljes áldását adta mindenkinek, így teljesítve a szertartáson résztvevő igazi spirituális gyakorlók egy csoportjával a klub szeretetteljes, spirituális tulajdonosának, Weiszböck Istvánnak odaadásból fakadó kívánságát
2014. december4 21-én.

  


Mély tanítások, isteni beavatás és a Huszonegy Szent Anya, Tárá gyakorlata a Karmelita Pálos Kolostorban minden ember gyors átalakulásáért, védelméért és boldogságáért és minden anyánk, minden érző lény megszabadulásáért Sopron spirituális városában 2014. december 21-én

 

 

 


Intenzív tanítások és isteni beavatás az Arany János Művelődési Házban Győr gyönyörű városában 2014. december 20-án

 
 


Örömteli tanítás isteni beavatással és tűzszertartással
Budapesten, a gyönyörű Magyarország fővárosában
2014. december 19-ének estéjén

 

 

 
 

 A  szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja
isteni beavatással  és gyakorlással Budapest,
Győr és Sopron gyönyörű városában

Budapest, Győr, Sopron

2014. december 19-20-21.


Karma Tanpai Gyalchen Mester spirituális barátai és tanítványai kedves, odaadó hívására mély tanításokat ad a megtisztulás, átalakulás és az isteni igazság, az isteni lényeg, az isteni természet és az isteni kvalitás megvalósításának legmagasabb szintű technikájának gyakorlásáról a rendkívüli Magyarországon. Tudatunk isteni igazsága, lényege, természete és kvalitása nem más, mint a megvilágosodás nagy gyönyöre és az egyetemes szerető természet, valamint a jelenségek üresség-lényege – minden jelenségé, ami tudatunk természetének a gyönyörteli kivetülése csupán.

Tanpai Mester átadja az erőteljes védelmező, Guru Padmaszambhava és a páratlan megszabadító, a Huszonegy Tárá erőteljes beavatását, hogy a legmagasabb szinten megvédelmezze és megáldja a résztvevőket, valamint a béke, egység és védelem sürgető áldásában részesítse az egész emberiséget.

A Mester végül a tűzisten isteni füstfelajánló szertartását is elvégzi és vezetni fogja, hogy végtelen sok isteni angyalt és védelmezőt megörvendeztessen és számtalan sok szellemlényt, szellemet és láthatatlan érző lényt kielégítsen. A tűzszertartás során azzal az erőteljes kéréssel fordul majd feléjük, hogy együttérzésükből fakadóan bocsássák meg és tisztítsák meg az emberek tudatlanságát, önzését, ártó tetteit, és védelmezzék meg a világot.BUDAPEST
2014. december 19. (péntek) 17.00-21.00
Farkasrét Spirituális Központ

11. ker. Budapest, Németvölgyi út 132.
+36 70 946 9990

GYŐR
2014. december 20. (szombat) 15.00-19.00
Arany János Művelődési Ház (a régi Szárnyaskerék Hotel)
Győr, Révai Miklós utca 5.
+36 70 630 7029

SOPRON
2014. december 21. (vasárnap) 15.00-19.00 

Tanítás: 15.00-18.00
Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor
Sopron, Kolostorhegy utca 2.

Tűzszertartás: 18.00-19.00
Club Ibiza
Sopron, Győri út 17.

+36 20 323 4823

 

 

 

 
 Intenzív  hétvégi tanítás, gyakorlás és isteni beavatás
autentikus spirituális  gyakorlók számára
a Mahámudrá Meditációs Központban

Kunhegyes
2014. december 12-14.


Odaadó magyar tanítványai kérésére Tanpai Mester tisztán érthető tanításokat adott arról, hogyan kezeljük, tisztítsuk meg és alakítsuk át a negatív érzelmeket, a negatív karmát és minden akadályt, valamint hogyan valósítsuk meg végül az üresség és az egyetemes szerető szív nagy gyönyörét, ami minden jelenség isteni lényege.

Tanpai Mester a páratlan úr, Guru Padmaszambhava erőteljes beavatását is átadta a szerencsés jelenlévők megtisztulásáért, átalakulásáért, védelméért és megvilágosodásáért, és erőteljesen imádkozott minden ember békéjéért, egységéért és boldogságáért.

A Mester az OM AH HUNG légző jóga isteni gyakorlatát is bemutatta, mely a legmélyebb szinten gyógyítja meg és alakítja át testünket, beszédünket és tudatunkat, s melynek segítségével valóban felismerjük testünk, beszédünk és tudatunk örök isteni lényegét, az eredendő tisztaságot és az isteni nagy gyönyört.

Karma Tanpai Gyalchen Mester isteni tűz- és füstfelajánló szertartást tartott és a legfőbb védelmező, a végtelen sok angyal és védelmező által övezett Guru Padmaszambhava egyetemes isteni lakomafelajánló imáját is gyakorolta és vezette, hogy erőteljes áldásával minden ember szívét megtisztítsa, és a szeretet, a béke és az egység isteni szívévé alakítsa.

 

 

 
 

 Hétvégi tanítás, gyakorlás és isteni beavatás autentikus spirituális gyakorlók részére a Mahámudrá Meditációs Központban

Kunhegyes

2014. december 12-13-14.

Az áldott, gyönyörű Romániában zajló jelentőségteljes tanító körútja után Karma Tanpai Gyalchen Mester örömmel tér vissza második szerető spirituális otthonába, Magyarországra, hogy intenzív tanításokat és beavatásokat adjon őszinte, szeretetteljes tanítványai és barátai megvilágosodásáért.

Odaadó magyar tanítványai kérésére Tanpai Mester tisztán érthető tanításokat ad arról, hogyan kezeljük, tisztítsuk meg és alakítsuk át a negatív érzelmeket, a negatív karmát és minden akadályt, valamint hogyan valósítsuk meg végül az üresség és az egyetemes szerető szív nagy gyönyörét, ami minden jelenség isteni lényege.

A Mester az OM AH HUNG légző jóga isteni gyakorlatát is átadja és vezetni fogja, mely a legmélyebb szinten gyógyítja meg és alakítja át testünket, beszédünket és tudatunkat, s melynek segítségével valóban felismerjük testünk, beszédünk és tudatunk örök isteni lényegét, az eredendő tisztaságot és az isteni nagy gyönyört.

Karma Tanpai Gyalchen Mester isteni tűz- és füstfelajánló szertartást és a legfőbb védelmező, a végtelen sok angyal és védelmező által övezett Guru Padmaszambhava egyetemes isteni lakoma felajánló imáját is vezetni fogja, hogy erőteljes áldásával minden ember szívét megtisztítsa, és a szeretet, a béke és az egység isteni szívévé alakítsa.

A Mester arra kéri a résztvevőket, hogy meleg odaadásukkal együtt hozzanak magukkal meleg ruhát, hálózsákot és minden dharma szöveget.


Időpont
2014. december 12. (péntek) 17.00-20.00
2014. december 13-14. (szombat-vasárnap) 9.00-19.00


Helyszín
Mahámudrá Meditációs Központ
Kunhegyes, Május 1. u. 8.

Információ
Dusza Erika: 30/791-9010
Vincze Zsuzsanna: 70/540-5872

 

 

 Szeretetteljes  látogatás és isteni tűzszertartás az egész világ békéjéért és  megtisztításáért az Onix Hotelben egy odaadó barát, Dr. Muresan Corina  Delia; a hotel igazgatója, Baciu Manuela asszony; két igen  szeretetteljes tanítvány, Lucian Fechete és Both Sándor Attila; valamint  más résztvevők társaságában Kolozsvár gyönyörű városában Romániában  (EU) 2014. december 11-én.

 

 

 
 Isteni tűzszertartás a Péter Ödön és Péter Delia
szeretetteljes spirituális családjának villájában

a gyönyörű Marosvásárhelyen Romániában

Marosvásárhely, Románia
2014. december 10.

Karma Tanpai Gyalchen Mester a tűzisten isteni füstfelajánló szertartását gyakorolta és vezette Péter Ödön és Péter Delia szeretetteljes, spirituális családjának villájában, hogy eltávolítsa az akadályokat, és a jó egészség, a gyarapodás és a boldogság áldását adja a család minden tagjának és barátjának. A tűzszertartás alatt a Mester erőteljesen imádkozott minden ember boldogságáért és védelméért is.

 

 

 
 

Tűzszertartás egy hegytetőn a Glade of Dreams Hotelban
Brassó megyében Romániában 2014. december 8-án

Brassó megye, Románia
2014. december 8.

Karma Tanpai Gyalchen Mester a Brassó környéki gyönyörű magaslati hotel, a Glade of Dreams tulajdonosainak odaadó meghívására megtartotta a tűzisten isteni füstfelajánló szertartását, megörvendeztetve ezzel számtalan sok láthatatlan angyalt és kielégítve végtelen sok szellemlényt, akik a gyarapodás és boldogság áldásában részesítettek minden embert. A Mester a tűzszertartással erőteljes áldást adott a hotelnek, tulajdonosainak és alkalmazottainak is, hogy sikeresek legyenek.

 

 

 

 
  

Isteni  tanítás arról, hogyan lényegítsük át életünket, halálunkat,
köztes  létünket (a bardó állapotot) és újjászületésünket
tudatunk természetének  egyetemes ürességévé,
gyönyörévé és szerető természetévé – utolsó, 3.  nap

Empire Events Hall
Bukarest, Románia, EU
2014. december 7.


Karma Tanpai Gyalchen Mester intenzív tanításokat adott arról, milyen tapasztalatokat élnek át az átlagon felüli spirituális emberek, valamint a világi emberek a bardo köztes állapotában, és arról is tanított, hogyan ismerjük fel és kövessük ekkor megszabadulásunk érdekében Amitábha Buddha és a többi kilencvenkilenc békés és haragvó istenség útmutatását.

Ha köztes létbeli bardo tudatunk képtelen követni a száz buddha isteni útmutatását és zavarodottan a szamszára tisztátalan világai felé vezető hat ösvény felé veszi az útját, a száz páratlan istenség spontán módon az isteni Halál Királyának fenséges alakjában jelenik meg, aki életünk legapróbb erényes és erénytelen cselekedetét is figyelembe véve, kimondja ránk tökéletesen igazságos ítéletét. A végső ítélet után tudatunk megpillantja a szamszára hat világának valamelyikét, melyet követni fog és újjászületik benne.

Tanpai Mester azt az isteni technikát is átadta, melynek gyakorlásával megtisztíthatjuk és átalakíthatjuk életünket, halál utáni életünket (a köztes létet) és újjászületésünket, és megvalósíthatjuk azok igaz természetét – felismerhetjük, hogy ezen tapasztalatok mind tudatunk természetének isteni kivetülései, a nagyszerű ürességnek, a megvilágosodás nagy gyönyörének és az egyetemes szerető természetnek a megnyilvánulásai.

A Mester a tűzisten isteni füstfelajánló szertartását is megtartotta, hogy végtelen sok isteni lényt és angyalt megörvendeztessen, megszámlálhatatlanul sok láthatatlan érző lényt kielégítsen és megtisztítsa a belső és külső tisztátalanságokat, a szennyezett környezetet, s közben erőteljesen imádkozott és áldást küldött világunk egységéért és boldogságáért.

A szerencsés résztvevők, barátok és tanítványok végül mindnyájan örvendezve, hálával fordultak Karma Tanpai Gyalchen Mester felé, és odaadóan arra kérték, hamar térjen vissza, hogy elérjék a megvilágosodást.

A Mester spirituális barátaival és tanítványaival együtt tiszta szívből annak szenteli a hétvégi tanítás és isteni gyakorlás végtelen sok érdemét, hogy minden ember boldogságban és biztonságban éljen, valamint minden anyánk, minden érző lény elérje a megszabadulást.

 

 

 
 

 Energikus tanítás a páratlan technikáról, mellyel életünk,
halálunk, köztes létünk és újjászületésünk során
isteni módon átlényegülhetünk – 2. nap

Empire Events Hall
Bukarest, Románia, EU
2014. december 6.

 

Karma Tanpai Gyalchen Mester átadta a legfőbb védelmező, Ácsárja Padmaszambhava abszolút beavatását, aki tökéletes isteni forrása az életünk, halálunk, köztes létünk (a bardo) és újjászületésünk megtisztításáról és átalakításáról szóló tanításoknak. Ezek a tanítások elénk tárják, hogy mindezen tapasztalatok – az élet, a halál, a köztes lét és az újjászületés – tudatunk természetének, az üresség és az egyetemes szerető természet nagy gyönyörének a megnyilvánulásai.

Tanpai Mester arról tanított, hogy tudatában kell lennünk a halál jeleinek, melyek álmunkban, vagy a valóságban is jelentkezhetnek. Miután jelzést kapunk közelgő halálunkról, tanácsos hosszú élet elvonulást végeznünk, hosszú élet beavatásokat kapnunk, sok-sok életet mentenünk, valamint a javainkat felajánlanunk annak érdekében, hogy eltávolodjanak akadályaink és meghosszabbítsuk felbecsülhetetlen értékű emberi életünket. Mindemellett természetesen készülnünk kell a halálra is, amit végül nem kerülhetünk el.

A Mester hosszasan magyarázott arról is, hogy halál előtti napokban a bűntudat és a magunkra való neheztelés elkerülése, valamint a szeretetteljes légkör megteremtése érdekében érdemes összehívnunk a családot és a barátokat, hogy örömmel, szeretettel segítő tanácsokat adjunk nekik. A halálunk előtti kritikus pillanatokban a megbocsátás lényegi gyakorlatát is elvégezhetjük: bocsássunk meg minden embertársunknak, amiért félreértéseik miatt egymás áldozatává válnak, de bocsássunk meg az ellenségeinknek is, és mi is kérjünk bocsánatot tőlük, hogy következő életünkben ne ellenségként, hanem barátként találkozzunk.

A Mester végül beszélt azokról a közönséges tapasztalatokról, melyeket a halál folyamatában élünk át, például amikor feloldódik a belső négy elem, hogy a külső négy elemmel egyesüljön, valamint említést tett arról a különleges isteni tapasztalásról is, amikor a minket alkotó négy elem, azaz a négy istenség fenséges lényegébe olvadva feloldódunk és eggyé válunk tudatunk eredendően tiszta természetével, a megvilágosodás nagy gyönyörével.

Karma Tanpai Gyalchen Mester azt is részletesen elmondta, hogy annak, aki meghal, a légzés leállása után igen intenzív, elviselhetetlen fájdalom hasít a mellkasába. Ekkor törik el az életcsatorna, miután a tudat egy időre eszméletét veszti. Kis idő elteltével az apa fehér magja, melynek lényege a belső szent atya szerető természete, alászáll a koronacsakrából, az anya vörös magja pedig, melynek lényege a belső szent anya, az isteni bölcsesség, felemelkedik a köldökből. Találkozásuk pillanatában spontán módon megtapasztaljuk a tudatunk természetét alkotó szerető szívnek és a megvilágosodás bölcsességének az egyesülését, egy isteni spirituális orgazmust, a minden képzeletet felülmúló nagy gyönyört.

A Mester elmondta, hogy csak azok a szerencsés spirituális emberek képesek felismerni és megtartani az örökké tartó nagy gyönyör ezen isteni állapotát, csak azok érhetik el a megvilágosodást, a nagyszerű megszabadulást, akik életük során útmutatásokat kaptak egy autentikus spirituális mestertől, gyakorolták a meditációt és tapasztalatot szereztek a tudat egyetemes isteni természetéről, a megvilágosodás nagy gyönyöréről felismerve azt.

Karma Tanpai Gyalchen Mester ezt az isteni bevezetést nagy szeretettel több mint százezer Facebook ismerősének ajánlja, örök szeretetét és áldását küldi mindnyájuknak. 

 

 

 

 
 
 

Mély  tanítás a páratlan technikáról, mellyel életünk, halálunk,
köztes  létünk és újjászületésünk során isteni módon
átlényegülhetünk – 1. nap

Empire Events épület, Bukarest, Románia, EU

2014. december 5. (péntek este)


Karma Tanpai Gyalchen Mester pontos tanításokat adott arról, hogyan lényegíthetjük át értékes emberi életünket a legvégső szinten, hogy elérjük a megvilágosodás nagy gyönyörét. Ehhez először is mihamarabb le kell mondanunk az értelmetlen világi tevékenységekről, le kell csökkentenünk, el kell kerülnünk őket. Ugyanakkor tiszta szívünkből minden energiánkat egységben, összpontosítva arra kell fordítsuk, hogy gyakoroljuk a szent dharmát – a szerető szívet és a mindent meghaladó bölcsességet –, hiszen ez a legértelmesebb, amit tehetünk.

Tanpai Mester örömtelien elmondta, ha életünk során tökéletesen megtisztítjuk, átalakítjuk és megvilágosítjuk magunkat, ezzel természetszerűleg megtisztul, átalakul és megvilágosodik a halálunk és a köztes létünk (bardo), továbbá ezen isteni okok és feltételek következtében következő újjászületéseinkben mindenkit szeretni, szolgálni és segíteni fogunk, eltávolítjuk fájdalmukat és szenvedésüket, majd végül kivétel nélkül minden anyánkat, minden érző lényt megszabadítunk.

Ahhoz, hogy teljesüljön ez az isteni spirituális kívánság, egyhegyűen, szorgalmasan kell gyakorolnunk az isteni technikát. Sákjamuni Buddha, Guru Padmaszambhava, az Úr Milarépa és más nagyszerű isteni lények nyomdokaiban kell járnunk, az ő lelkesítő példájukat, megvalósításukat kell követnünk.

A Mester odaadóan megemlékezett gyökérmesterével, a legnagyszerűbb 16. Gyalva Karmapával való felejthetetlen isteni találkozásról is, aki együttérzőn, örömtelien azt tanácsolta neki, hogy annyi embernek mutassa be az isteni igazságot és tanítsa a szerető szív és a páratlan bölcsesség technikáját, ahánynak csak tudja, tisztítsa meg és alakítsa át őket, hogy szívük szeretettel és a legmagasabb szintű bölcsességgel teljen meg. A dicsőséges, kegyes 16. Gyalva Karmapa a következőt mondta még a Mesternek: „Ha csak egyetlen ember szívét is át tudod itatni a szent dharmával, e legnagyszerűbb egyetemes felajánlással tökéletesen megörvendezteted a múlt, a jelen és a jövő valamennyi isteni buddháját és bódhiszattváját. Életed legnagyszerűbb gyakorlata, érdeme és célja az, hogy tanításaiddal minden ember javára válj. A kívánságod, hogy egész életen át tartó elvonulásban élj, csak ezután következhet.”

Attól fogva Karma Tanpai Gyalchen Mester felismerte, milyen gyakorlással és tevékenységgel örvendeztetheti meg leginkább gyökérmesterei isteni szívét, köztük Őszentségét a 14. Dalai Lámát is, akitől lényegi Kálacsakra tanításokat és beavatásokat kapott.

„Bárcsak örökre örvendeznének és áldásukat adnák rám és spirituális tevékenységemre – minden ember békéjéért, egységéért, boldogságáért és az érző lények, anyáink megszabadulásáért adott tanításaimra – a buddhák, a bódhiszattvák, az isteni guruk és valamennyi páratlan megvilágosodott mesterem, kik abban a szerencsében részesítettek, hogy átadták közvetlen tanításaikat, beavatásaikat!”

Karma Tanpai Gyalchen Mester

 

 

 
 

 A tűzisten isteni füstfelajánló szertartása
egy szeretetteljes spirituális professzor villájában

Bukarest, Románia, EU
2014. november 10.

 


Karma Tanpai Gyalchen Mester odaadó meghívást kapott közeli szerető spirituális testvérétől, az ismert, alázatos és tiszteletreméltó Mircea Nita professzortól, hogy áldja meg lakhelyét.

Tanpai Mester odaadással elvégezte és levezette a tűzisten füstfelajánló szertartását, megörvendeztetve ezzel végtelen sok isteni angyalt és védelmezőt és kielégítve végtelen sok szellemlényt, szellemet és láthatatlan érző lényt. A Mester erőteljes kéréssel fordult mindannyiuk felé, hogy együttérzésükkel bocsássanak meg a számtalan sok ember mérhetetlen mohósága, önzése, agressziója, ostobasága és ártó viselkedése miatt, akik elviselhetetlen szenvedést és félelemet okoznak az egész emberiségnek, szennyezik és tönkreteszik gyönyörű világunkat.

A Mester elmagyarázta, hogy a tűzisten füstfelajánló szertartásának isteni hagyománya közvetlenül Guru Padmaszambhava egyetemes szerető szívéből, valamint az őt körülvevő végtelen sok isteni férfi és női angyal szívéből származik. Azzal, hogy megtisztítja szennyezett környezetünket, a külső és belső tisztátalanságokat, megörvendezteti az isteni lényeket és kielégíti a sok-sok szellemlényt, szellemet és láthatatlan lényt, a tűzszertartás fenséges gyakorlata erőteljesen begyógyít minden krízis ütötte sebet és megáld minden embert, hogy mihamarabb valósítsák meg világunk békéjét, egységét és védelmét.

 

 

 
 
A  szerető szív és a páratlan bölcsesség isteni tanítása:
Bevezetés arról,  hogyan alakítsuk megvilágosodássá
az életünk, halálunk, a bardo (a  halál utáni köztes lét)
és újjászületésünk alatt átélt tapasztalatokat


Bukarest, Románia, EU

2014. december 5-7.


Karma Tanpai Gyalchen Mester tisztelettel elfogadta számos fontos tanítványa szívből jövő kérését, hogy tanításokat és útmutatást adjon az élet, a halál, a bardo (a halál utáni köztes lét) és az újjászületés alatt megvalósítható isteni átalakulásról.

A Mester, aki tiszta szívéből örvendezett tanítványai odaadásának, átszervezte sűrű tanító körútját, hogy örömtelien intenzív tanításokat adjon az élet tapasztalatainak megtisztításáról és átalakításáról, a halál folyamatának minden egyes tapasztalatáról, hogyan hagyja el a tudat a testet, milyen tapasztalatok érik az átmeneti bardo állapotban, hogyan találkozik a száz békés és haragos istenség isteni útmutatásával, hogyan találkozik a Halál Királyával, akitől megkapja a végső ítéletet, valamint hogyan éli át az újjászületést.

Karma Tanpai Gyalchen Mester isteni Amitábha Buddha beavatást ad és Amitábha gyakorlatát is vezetni fogja a tanítások előtt és után, mellyel erőteljes áldásban részesíti a szerencsés résztvevőket és minden anyánkat, az érző lényeket, hogy érjék el a nagyszerű megszabadulást.

Időpont

2014. december 5. (péntek) 18.00-21.00
2014. december 6-7. (szombat-vasárnap) 14.00-18.00


Helyszín
Az Empire Events komplexum, Velencei terem
Bukarest, Popa Lazar u. 5-25. (az obori részen)

 

 
 

 
Isteni füstfelajánló tűzisten szertartás egy
szeretetteljes, spirituális család otthonában

Bukarest, Románia, EU

2014. december 2.


Karma Tanpai Gyalchen Mester erőteljes füstfelajánló tűzisten szertartást vezetett az odaadó, sikeres spirituális pár, Georgiana Badea és Marius Vlad otthonában. A gyakorlás és az imák érdemét, miszerint a tűzszertartás végtelen sok isteni lényt és nem fizikai formában jelenlévő érző lényt örvendeztetett meg és elégített ki, Marius Vlad szeretett édesapjának, a nemrég békében eltávozott Matei Vladnak, az ő megtisztulásának, megszabadulásának és jó újjászületésének szentelték.

Tanpai Mester, aki tiszta szívéből hálás a két igaz angyal, Georgiana és Marius őszinte odaadásáért, szeretetéért és minden eddigi támogatásáért, erőteljes, spontán imákkal áldást adott őket a pár jó egészségéért, gyarapodásáért, boldogságáért, hosszú életéért és megvilágosodásáért, valamint családtagjaik és barátaik jóllétéért is.

 

 
 

 
Szeretetteljes látogatás, áldás és tűzszertartás egy előkelő családnál

Bukarest, Románia, EU
2014. november 18.


Karma Tanpai Gyalchen Mester odaadó meghívást kapott a Kétoldalú Algériai Kereskedelmi Kamara romániai elnökétől és nemzetközi közvetítőjétől, a szeretetteljes, kiváló Nadjet Karabernu asszonytól és tiszteletreméltó tehetős férjétől, Andrei Padurettől, hogy áldja meg lakhelyüket.

Tanpai Mestert mélyen megérintette a tiszteletreméltó család türelme, nyíltszívűsége és spiritualitása, így azzal örvendeztette meg őket, hogy tűz- és füstfelajánló szertartást tartott a családtagok gazdagságáért és boldogságáért, valamint minden szellemlény, szellem és láthatatlan érző lény, anyáink megtisztulásáért és kielégítéséért. A Mester végül erőteljes áldást adott azért is, hogy az egész emberiség békében, egységben és boldogságban éljen.

 

 

 
 

 
Szeretetteljes látogatás egy kiváló spirituális barátnál
Breazában, Romániában

Breaza, Románia, EU

2014. november 29. (este)

Karma Tanpai Gyalchen Mester odaadó meghívást kapott kiváló spirituális testvérétől Dr. Iancu Gheorghe professzortól annak felső Ocinában, Breazában található nyaralójába. A professzor korábban bíróként, ügyészként és ombudsmanként is dolgozott. Örömére a Mester az este folyamán a helyi ortodox egyház főpapjával, a tiszteletreméltó Ioan Badilával is találkozott, aki a kiváló Dr. Iancu Gheorghe professzor közeli spirituális barátja, így együtt költötték el megszentelt vacsorájukat.

Tanpai Mester odaadással isteni tűz- és füstfelajánló szertartást is végzett minden önzetlen, szeretetteljes ember jó egészségéért, gyarapodásáért és hosszú életéért és a gyönyörű Románia és az egész világ békéjének, egységének, gazdagságának és boldogságának a sikeréért, így teljesítve szerető spirituális testvére isteni kívánságát.

 

 
 

 A szerető szív és a páratlan bölcsesség  tanító körútja
a tiszteletreméltó Szekeres Adorján Turul Panziójában és  
spirituális központjában Csíkszeredán, a szent anya,
Mária gyönyörű  spirituális városában – 2. nap

Csíkszereda, Románia, EU

2014. november 28. este


Karma Tanpai Gyalchen Mester beavatás kíséretében mély tanításokat és szóbeli átadást adott a Huszonegy Tárá gyakorlatához, aki a legfőbb védelmező, megszabadító és a múlt, a jelen és a jövő valamennyi buddhájának és bódhiszattvájának az isteni anyja. A Mester maga vezette a 21 Tárá gyakorlatot és imát a résztvevők számára minden ember védelméért, boldogságáért és gyarapodásáért, majd szeretettel szent gyógynövénnyel megszentelt teát osztott a jelenlévők jó egészségéért és hosszú életéért.

Tanpai Mester és régi autentikus tanítványa, Dr. Mihály Levente tűz- és füstfelajánló szertartást is tartottak a végtelen sok érző lény, érző anyánk megtisztulásáért, átalakulásáért és kielégítéséért, valamint minden jelenség megtisztításáért és átalakításáért.

 

 
 

 A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja:
Isteni beavatások és áldás a tehetős és szeretetteljes Benczédi házaspárnál, Csíkszereda gyönyörű spirituális városában – 1. nap

Csíkszereda, Románia, EU

2014. november 27. (este)


Karma Tanpai Gyalchen Mester lényegi tanításokat adott az önzetlen spirituális felelősségvállalásról, miszerint kötelességgel tartozunk azért, hogy minél több ember higgyen a szerető szívben és az isteni bölcsességben és gyakorolja azt, és azért is, hogy minden embert elvezessünk a megvilágosodáshoz.

A Mester szívet átlényegítő isteni beavatást adott a résztvevőknek, mellyel a védelem és a boldogság áldását küldte minden ember számára.

Tanpai Mester a résztvevőkkel együtt odaadóan tűz- és füstfelajánló szertartást is végzett minden ember boldogságáért és védelméért, valamint minden anyánk, minden érző lény elégedettségéért és megszabadulásáért.

 

 
 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja:
Isteni beavatások és áldás a tiszteletreméltó Erdős Alpár
spirituális központjában, Székelyudvarhely harmonikus városában

Székelyudvarhely, Románia, EU
2014. november 26. estéje

Karma Tanpai Gyalchen Mester odaadó meghívást kapott egy ismert pszichoszomatikus pszichológustól, a spirituális Erdős Alpártól, hogy tanításokat és beavatásokat adjon. A meghívást a Mester autentikus, közeli tanítványa, Dr. Mihály Levente és az ismert, szeretetteljes szociológus, Szekeres Adorján inspirálták.

Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse örömmel adott spirituális útmutatást az önzetlen szerető szív és az isteni bölcsesség gyakorlásáról, hogy az emberek megtisztuljanak, átalakuljanak és felismerjék tudatuk isteni természetének és minden jelenségnek az isteni igazságát, lényegét, természetét és kvalitását.

Mielőtt átadta volna a páratlan védelmező, Guru Padmaszambhava beavatását, Tanpai Mester arra kérte az odaadó résztvevőket, hogy ígérjék meg, a beavatás pillanatától gyakorolni fogják az igaz szerető együttérzést és az isteni bölcsességet, hogy megtisztítsák tudatlanságukat, énhez való ragaszkodásukat, irigységüket, haragjukat és legyőzzenek minden akadályt. A Mester ugyanakkor arra buzdította a spirituális jelenlévőket, hogy minden embert, hitet és kultúrát tisztelve és szeretve mihamarabb vállaljanak egyetemes felelősséget mindenki boldogságáért és az egész világ védelméért.

A Mester nagy lelkesedéssel isteni tűz- és füstfelajánló szertartást is tartott világunk és a jelenségek megtisztításáért, valamint végtelen sok szellemlény, éhes szellem és megszámlálhatatlanul sok láthatatlan lény kielégítéséért.
A tűzszertartás során a Mester erőteljes kéréssel fordult a páratlan védelmező, Guru Padmaszambhava; a mindenható urak, Brahmá, Visnu és Siva; a páratlan urak Ráma és Krisna; Sákjamuni Buddha; a Mindenható Isten, a Szent Atya; a mindenható páratlan Allah; az Úr Jézus Krisztus; a Szent Anya, Mária; az Úr Mohamed próféta; valamint végtelen sok isteni angyal, védelmező és minden érző lény felé, hogy bocsássanak meg a sok szerencsétlen ember tudatlanságáért, önzéséért, mohóságáért, haragjáért és hazug, érzéketlen tetteiért.

 
  
  

 


A szerető szív és a páratlan bölcsesség autentikus tanítása:
Isteni beavatás és áldás Gyulafehérvár gyönyörű
történelmi városában a Cetate Hotelben

 Gyulafehérvár, Románia, EU
2014. november 25.


Guru Karma Tanpai Gyalchen Mester intenzív tanításokat adott emberi életünk végső értelméről és céljáról, melyet csak a szerető szív és az isteni spirituális bölcsesség gyakorlásával teljesíthetünk be.

A Mester a tanításában arról beszélt, mennyire fontos, hogy lecsökkentsük és elkerüljük a világi tevékenységeket és lemondjunk róluk, hiszen a világi tevékenységek azok, melyek megfosztanak a legnagyszerűbb isteni lehetőségtől, az egyetemes szerető szív, az egyetemes felelősségvállalás és a megvilágosodás páratlan bölcsességének a gyakorlásától.

Tanpai Gyalchen Mester bemutatta a jelenségek mulandóságát is, minek során kitért az értékes emberi test és élet törékeny, mulandó voltára, és arra, hogy a halál bármikor eljöhet. Ezért kell még a bármely pillanatban bekövetkező halálunk előtt arra használnunk értékes emberi életünket, hogy megtaláljuk annak isteni lényegét és egyhegyűen gyakoroljuk a szerető szívet és az isteni spirituális bölcsességet. Így áldjuk meg magunkat örökre.

Az isteni beavatás átadása előtt a Mester határozottan megeskette a jelenlévőket, hogy fogadalomtételük pillanatától fogva gyakorolni fogják a szerető szívet, a türelmet és a megbocsátást, valamint legyőzik legnagyobb ellenségüket, az önzés és a harag akadályát.

Tanpai Mester azt is hangsúlyozta, hogy az igaz szerető szív és a spirituális tudás kinyitja az örökké tartó boldogság kapuját, az önzés, a harag és a tudatlanság leigázása pedig örökre elzárja a szamszára szenvedésébe és félelmébe vezető utat.

A Mester végül gratulációkkal tisztelgett a szerencsés résztvevők spirituális érdeklődése és odaadása előtt, mely megáldotta őket, hogy találkozzanak a Mesterrel és rálépjenek a saját maguk és az érző lények nagyszerű megszabaduláshoz elvezető isteni spirituális ösvényre. Az odaadó résztvevők örömmel fogadták a Mester ígéretét, miszerint majd hamarosan visszatér, folytatja útmutatását és gondoskodik róla, hogy az érdeklődők spirituális útja autentikussá legyen.


 

 
 
 
 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja:

Isteni beavatás és áldás a gyönyörű Marosvásárhelyen
a Kultúra Házában

Marosvásárhely, Románia, EU
2014. november 24. estéje


Tanítványai és barátai odaadóan fogadták Karma Tanpai Gyalchen Mestert, aki szívből jövő tanításokban, isteni beavatásban és áldásban részesítette a tanítás valamennyi résztvevőjét, és erőteljes áldást adott az emberi szívek gyors megtisztulásáért és átalakulásáért, a béke, a szeretet és az egység megszületéséért.

Az áldott jelenlévők tiszta szívből üdvözölték Tanpai Mester isteni tanítását és látogatását, és őszinte fogadalmat tettek arra vonatkozóan, hogy gyakorolni fogják a szerető szívet, a megvilágosodás páratlan bölcsességét és maguk, valamint minden anyánk, az érző lények javára válnak. 


 
 

 

Tiszteletteljes találkozó egy őszinte, felelős, szeretetteljes
vezetővel, Nagyszeben alpolgármesterével

Nagyszeben, Románia, EU

2014. november 24.

Nagyszeben tiszteletreméltó alpolgármestere, Virgil Popa szeretetteljesen fogadta Karma Tanpai Gyalchen Mestert a Városházán, ahol miután tisztelettel köszöntötték egymást, örömteli beszélgetést folytattak az önzetlen szeretetteljes felelősségvállalás és hozzájárulás fontosságáról, ami minden – az emberekért és országáért tevékenykedő – autentikus vezető sajátja.

A tiszteletreméltó alpolgármester, Virgil Popa örömét fejezte ki Rinpocse szeretete és romániai jelenléte miatt, a Mester pedig elmondta, milyen hálás a sok spirituális, nyílt szívű románnak, akik elfogadják a szerető szívről és a megvilágosodás páratlan bölcsességéről adott tanításait.

A Mester elmondta, külön örömére szolgált, hogy az elnöki választások idején tartózkodhatott Romániában, hiszen ez az időszak intenzív megtisztulást és átalakulást jelentett az ország életében.

Karma Tanpai Gyalchen Mester elismerően szólt az alpolgármester Úr szeretetteljes, nyitott szívéről, teljes szívéből sok sikert kívánt neki és Nagyszebennek, majd tiszteletteljesen üdvözletét és jókívánságait küldte az ország új elnökének, Őexcellenciájának Klaus Johannis-nak is, hogy az a legnagyobb gyarapodást és boldogságot hozza Romániának, az Európai Unió és az egész világ számára pedig békét és egységet teremtsen.

 


 

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja:

Isteni beavatás és áldás Románia kulturális központjában,

Nagyszeben gyönyörű városában az Ibis Hotelben

 Nagyszeben, Románia, EU
2014. november 23.


Karma Tanpai Gyalchen Mester mély tanítást adott tudatunk természetének és minden jelenségnek az eredendő, feltétel nélküli, makulátlan isteni igazságáról, isteni lényegéről, isteni természetéről és isteni kvalitásáról. S mivel minden jelenség a tudat természetének az energiája vagy kivetülése, a jelenségek isteni lényege megegyezik a tudat természetének isteni lényegével.

Tanításán emellett a Mester az önzetlen szerető együttérzés és az isteni spirituális tudás gyakorlását hangsúlyozta, mely megáld, hogy felismerjük eredendően tiszta isteni természetünket és kvalitásainkat, és elvezet a megvilágosodás nagy gyönyöréhez.

A Mester nem győzte hangsúlyozni, hogy az emberek legfőbb feladata isteni küldetésük beteljesítése, ezért mindenekelőtt azért kell felelősséget vállalniuk, hogy megtisztítsák elviselhetetlen szenvedésük és félelmük okozóját, tudatlanságukat és önzésüket.

A tanításon elhangzott, hogy az emberi életben a legnagyszerűbb lehetőség, minőség, értelem, felelősség, küldetés és boldogság az igaz szerető  szív és a páratlan bölcsesség gyakorlása, hiszen csak ezáltal leszünk képesek feltételek nélkül, ügyes módszerekkel mindenkit szeretni, szolgálni és mindenkinek megbocsátani. Ez a két isteni technika ezen felül kivétel nélkül minden anyánkat, az összes érző lényt átalakítja és megvilágosítja.

A Mester szeretettel a szívében arról is beszélt, milyen szomorú, ha csupán üzletemberként vagy üzletasszonyként, politikusként, vezetőként, munkaadóként vagy dolgozóként, tudósként, hivatalnokként vagy akár vallásos emberként éljük az életünket és így is halunk meg, miközben nem mélyítjük el az egyetemes szerető szívet és az isteni spirituális tudást, nem tisztítjuk meg tudatlanságunkat és önzésünket, és elveszítjük életünk értelmét, isteni lehetőségét.

Az emberek védelmének, boldogságának és megvilágosodásának az érdekében Karma Tanpai Gyalchen Mester átadta a páratlan védelmező Guru Padmaszambhava isteni beavatását is, aki tökéletesen egy a páratlan Úrral, Krisnával, a páratlan Úrral, Jézus Krisztussal, a páratlan Úrral, Mohamed prófétával, s aki végtelen sok buddha és isteni angyal megtestesülése.

A Mester örömmel isteni tűz- és füstfelajánló szertartást is végzett és vezetett, hogy kielégítse és boldoggá tegye valamennyi anyánkat, az érző lényeket.

A beavatás és a tűzszertartás alatt a Mester felelősségteljesen jókívánságait, áldását és erőteljes imáit küldte az újonnan megválasztott nagyszerű vezető, Johannis elnök és alakuló kormánya sikeréért, hogy Románia lakóinak nagyobb gazdagságot és boldogságot, az Európai Uniónak és az egész világnak pedig békét és egységet hozzanak. A résztvevők valamennyien kifejezték hálájukat a Mesternek, hogy ellátogatott hozzájuk, szeretetével és imáival megáldotta Romániát és átadta isteni útmutatását.


 

 
 


 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja:
Isteni beavatás és áldás Zsilvásárhely gyönyörű városában 

a Megyei Múzeumban

Zsilvásárhely, Románia, EU
2014. november 22.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanításokat adott az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás páratlan bölcsessége gyakorlásának spirituális jelentőségéről. E két értékes technika, mely megtisztítja és átalakítja az énhez való ragaszkodást és tudatlanságot, valójában minden vallás lényegi gyakorlata.

A Mester a tanításában elmondta, hogy bár tudatunk természete eredendően az egyetemes béke és harmónia, az egyetemes örökké tartó szabadság, az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás egyetemes nagy gyönyöre, ezen isteni lényegünket, természetünket, igazságunkat vagy kvalitásunkat csakis úgy érhetjük el, ha megtisztítjuk az énhez való ragaszkodást és a tudatlanságot. Enélkül nem teljesíthetjük egyetemes felelősségünket, hogy megszabadítsuk minden anyánkat, az érző lényeket.

A Mester rámutatott, hogy minden áron az egyetemes szerető szívet és a megvilágosodás páratlan bölcsességét kell gyakorolnunk, hiszen enélkül nem valósíthatjuk meg isteni lényegünket és kvalitásunkat, a tudatunk természetét, és adósak maradunk egyetemes felelősségvállalásunk teljesítésével is, hogy örökre szeressük, szolgáljuk és megszabadítsuk anyáinkat, az érző lényeket a szamszára szenvedésének az óceánjából.

Tanpai Mester odaadó szívvel és egyhegyűséggel köszöntötte isteni mestereit, majd melegséggel a szívében elmondta, hogy isteni spirituális mestereink, akik átadják nekünk az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás páratlan bölcsessége tanításait, életünk legértékesebb ajándékai. Ők teszik méltóvá, értelmessé értékes emberi életünket azáltal, hogy átadják a megszabadulás nagy gyönyöréhez elvezető isteni útmutatásokat.

A Mester arra kérte a szerencsés jelenlévőket, hogy tegyenek egyetemes fogadalmat, miszerint tudatuk tökéletes Buddha természete megvalósításának és az érző lények megszabadulásának az érdekében gyakorolni fogják a szerető szívet és az isteni spirituális bölcsességet

Karma Tanpai Gyalchen Mester a tanításon átadta az isteni Guru Padmaszambhava erőteljes beavatását is a szerencsés résztvevők, valamint a világon minden ember testének, beszédének és tudatának a megtisztulásáért, átalakulásáért és védelméért, majd tűz- és füstfelajánló szertartást tartott, mellyel megörvendeztette a megvilágosodott lényeket és angyalokat, kielégített végtelen sok láthatatlan szellemlényt, szellemet és minden érző lényt, és erőteljes kívánságokat fogalmazott meg mindenki boldogságáért és megszabadulásáért.

A szertartás végén a Mester együttérzőn áldott bort osztott az odaadó résztvevőknek, melybe a hagyományvonal szent gyógynövényeit keverte valamennyiük jó egészségéért, hosszú életéért és védelméért. 
 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja: 

Isteni beavatás és védelem a Ramada Hotelben

Pitesti, Románia, EU
2014. november 21.

Karma Tanpai Gyalchen Mester intenzív tanításokat ad a tíz erényes cselekedet gyakorlásáról, mely ezéletbeli és következő életbeli boldogságunk és gazdagságunk legfőbb forrása.

A Mester röviden összefoglalja a hat tökéletesség gyakorlatát is, mely a tökéletes nagylelkűség, a tökéletes erkölcsi fegyelem, a tökéletes szerető együttérzés és türelem, a tökéletes szorgalom, a tökéletes meditáció és a megvilágosodás tökéletes bölcsességének a gyakorlásából áll. Ez a legfőbb isteni gyakorlat vezet el a teljes buddhasághoz, a nagyszerű megszabaduláshoz.

Tanpai Mester átadja a páratlan védelmező, Guru Padmaszambhava erőteljes beavatását is minden ember és az egész világ boldogságának és védelmének a javára.

Időpont
2014. november 21. (péntek) 18.00 - 20.00

Helyszín
Pitesti
Hotel Ramada,
Calea Bucuresti, nr. 31

Információ
Sergiu 0726 847 891


 
 
 
 
 
 
A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja
Bacau gyönyörű városában

Bacau, Románia, EU
2014. november 16.

Karma Tanpai Gyalchen Mester mély tanításokat adott a szerető jóság és a páratlan bölcsesség spirituális technikájának gyakorlásáról, ami örökre megtisztítja és átalakítja a tudatlanságot, az önzést és valamennyi negatív érzelmet, valamint a negatív karmát, a félelmet és a szenvedést.

A Mester erőteljes áldásban részesítette a résztvevőket: isteni beavatást adott és bemutatta az őszinte szeretet gyakorlatát, a páratlan OM MANI PADME HUNG HRI mantra recitálását. A mantra megtisztítja a hat negatív érzelmet, a hat negatív cselekedetet és a hat világ hatféle lényeinek a szenvedését a szamszára tisztátalan birodalmában. A Mester azt is elmagyarázta, hogy a mantra első hat szótaga bezárja a szamszárába vezető hat kaput, az utolsó mantra, a HRI pedig kinyitja a koronacsakrát, a nagyszerű megszabadulás kapuját.

Tanpai Mester intenzív tűz- és füstfelajánló szertartást is vezetett, hogy megörvendeztessen végtelen sok isteni lényt, kielégítsen megszámlálhatatlanul sok láthatatlan szellemlényt, szellemet és anyáinkat, az érző lényeket, valamint imákat és jókívánságokat küldjön az egész emberiség boldogságáért és mindenki megszabadulásáért.

A Mester szeretetteljesen szent gyógynövénnyel kevert áldott bort is adott a résztvevőknek, hogy azok jó egészségnek, hosszú életnek és védelemnek örvendjenek, megáldva és megörvendeztetve ezzel mindnyájukat.

Karma Tanpai Gyalchen Mester végül erőteljes imákat mondott a kivételes Románia gyors megtisztulásáért és nagyszerű átalakulásáért, valamint az egész világért, hogy minden ember és a Földanya is igazi boldogságban, biztonságban és sikerekben gazdagon éljen.


 
 
 
 
 
 

Ima és áldás az elnöki választások sikeréért és szívbéli gratuláció
a nagyszerű Románia újonnan megválasztandó elnökének

Karma Tanpai Gyalchen Mester szívből jövő szeretetét, jókívánságait és imáit küldi a kivételes Romániában jelenleg zajló elnöki választások békéjéért, egységéért és sikeréért.

A Mester mélyen hisz abban, hogy a vallások isteni lényege, az isteni keresztény vallás egyetemes szerető szíve, a nagyszerű ortodox egyház és végtelen sok isteni angyal erőteljesen megáldották a gyönyörű Romániát, hogy az újonnan megválasztott nagyszerű elnök és kormánya a legnagyobb sikert, bőséget és boldogságot hozza az ország számára.

Karma Tanpai Gyalchen Mester hálát érez romániai spirituális barátai és tanítványai iránt, akik odaadásukkal lehetőséget biztosítottak számára, hogy átadja a megtisztulás, átalakulás és az egyetemes isteni lényeg és igazság felismerésének autentikus spirituális technikáját, ami minden vallás és kultúra lényege.

Bárcsak minden tanítvány, barát és ember intenzíven gyakorolná a szerető szívet és a megvilágosodás páratlan bölcsességét, hogy mihamarabb szert tegyen az örökké tartó boldogságra és a nagyszerű megszabadulásra!


Royal Hotel, Roman, Románia, EU
2014. november 16. (reggel)  
 
  
 
 
 

Szívbéli látogatás a román Képviselőház helyettesénél,
a tiszteletreméltó Florin Nicolae-nál és szeretetteljes családjánál

Giurgiu, Románia, EU
2014. november 13.

Karma Tanpai Gyalchen Mester odaadó meghívást kapott a román Képviselőház helyettesétől, Florin Nicolae-től, spirituális, szeretetteljes feleségétől Vera Nicolae-től és lányuktól, az énekes Darielától Giurgiuban található rezidenciájukra.

Látogatása alkalmával a Mester isteni tűz- és füstfelajánló szertartást végzett a családtagok és barátaik jó egészségéért, gyarapodásáért, hosszú életéért és boldogságáért, valamint a románok és az egész emberiség békéjéért, egységéért és sikeréért.

A tiszteletreméltó Nicolae Úr és családja örömmel kérték meg Tanpai Mestert, hogy látogatásával áldja meg a helyettesi irodát, a Nova Force épületet és Giurgiu tv stúdióját, ahol a Mester a spiritualitás témájában rövid interjút is adott.

Karma Tanpai Gyalchen egy gyönyörű ortodox templomba is ellátogatott Nicolae Úrral és családjával, ahol együtt imádkoztak minden vallás békéjéért, egységéért és sikeréért.  

 

Szívbéli látogatás „Isten Szerető Gyermekeinél”
a CFE Acasa Gyermekvédelmi Központban

Bukarest, Románia, EU
2014. november 11.

Karma Tanpai Gyalchen Mester szeretetteljes meghívást kapott a tiszteletreméltó Ion Maticiuc Úrtól, a CFE Acasa Gyermekvédelmi Központ fő alapítójától és elnökétől, aki együttérző szívvel teljes ellátást biztosít számos hátrányos helyzetű gyermek számára.

A Mester más elfoglaltságai elé helyezve látogatását egy fontos tv interjút mondott le, hogy hálával és szeretettel fogadja Maticiuc Úr és az otthontalan, árva gyermekek vendégszeretetét.

Maticiuc Úr kérésére a Mester röviden bemutatta magát, majd arról beszélt a gyermekeknek, hogy a másoktól kapott önzetlen szeretetet, gondoskodást és boldogságot úgy kell viszonozni, hogy mi magunk is intenzíven gyakoroljuk a szeretetet és a törődést, boldoggá téve társadalmunkat és a világot.

Tanpai Mester a helyszínen erőteljes imákat is mondott, melyet szertartásos hangszereivel, a csengővel és a kézi dobbal kísért, így spontán módon megáldott minden gyermeket, hogy nagyszerű lényekké váljanak.

A Mester hálás szívvel gratulált Ion Maticiuc-nak; a tiszteletbéli tagnak és népszerű énekesnek, Florin Chiliannak; valamint a fő koordinátornak, Alin Manole-nak önzetlen, szeretetteljes munkájukért, mellyel kiváló lehetőséget és boldogságot biztosítanak az otthontalan, árva gyermekek számára, ugyanakkor erőteljes áldásban részesítette őket, hogy sikeresek legyenek.

Karma Tanpai Gyalchen Mester végül örömmel fogyasztotta el a gyönyörű gyermekekkel és az egybegyűltekkel az áldott ebédet, bőséget és boldogságot kívánva a világ minden gyermeke számára. 
 

Intenzív, szeretetteljes találkozó Románia legőszintébb, legfegyelmezettebb elöljárójával Bukarestben, Romániában

Bukarest, Románia, EU
2014. november 10.

Románia korábbi és jelenlegi külügyminisztere, Őexcellenciája Teodor Melescanu a napokban örömmel fogadta Guru Karma Ácsárja Mestert választási irodájában mint a 2014-es novemberi elnöki választások független jelöltje.

A magán és hivatalos találkozók alkalmával a Mestert mélyen megérintette a tiszteletreméltó miniszter spirituális egyszerűsége, mély szeretetteljes méltósága.

Őexcellenciája szerető felesége, Melescanu Asszony kérésére a Mester mélységes imákat mondott az ország és lakói békéjéért, egységéért és sikeréért, valamint Őexcellenciája Teodor Melescanu hosszú életéért.

Őexcellenciája Melescanu Úr és Karma Tanpai Gyalchen Mester minden ember békéjének, egységének, gyarapodásának és boldogságának jelentőségéről folytattak megbeszélést, ami csakis az egyetemes szerető szív és a spirituális isteni tudás tanításai és gyakorlása folytán valósulhat meg.


  

 
Szívbéli tanítás és isteni beavatás Constantában
 (Bavaria Blu Hotel, Mamaia, Románia)

Constanta, Románia, EU
2014. november 9.

Karma Tanpai Gyalchen Mester a félelmet és a szenvedést örökre eltávolítandó, pontos tanításokat adott a béke és harmónia, a szerető jóság és azon isteni tudás és technika intenzív gyakorlásáról, ami megtisztítja és átalakítja az énhez, azaz az egóhoz való ragaszkodást és a tudatlanságot.

A Mester elmondta, ha tökéletesen megtisztul és átalakul tudatlanságunk és énhez való ragaszkodásunk, örökre szabadon élvezhetjük tudatunk isteni természetét, melynek természete örökre az egyetemes szeretet és a megvilágosodás egyetemes nagy gyönyöre. Ekkor spontán módon egyetemes isteni lényekké válunk, akik mindenkit örökre szeretni, szolgálni tudnak, képesek lesznek elvenni mások fájdalmát és szenvedését, és egyetlen anyánkat sem kihagyva megszabadítják az összes érző lényt.

A Mester átadta a Mindenható Úr Padmaszambhava mélységes isteni beavatását is, hogy közvetlenül a résztvevőket, valamint a világon minden embert védelmezve elhárítson minden akadályt.

A Mester az isteni OM AH HUNG mantra jelentését és gyakorlatát is elmagyarázta, mely rendelkezik az erővel, hogy megtisztítsa és átalakítsa közönséges testünket, beszédünket és tudatunkat, és elvezessen bennünket eredendően tiszta testünk, beszédünk és tudatunk felismeréséhez.

Tanpai Mester és az áldott résztvevők isteni találkozójuk érdemeit annak szentelték, hogy szűnjön meg mindenki félelme és szenvedése, valamint minden ember mihamarabb valósítsa meg a békét, az egységet és a boldogságot.

Az este folyamán Karma Tanpai Gyalchen Mester néhány válogatott tanítványával közeli barátai, a kiváló, tiszteletreméltó Stroe Úr és felesége szívélyes vacsorameghívásának tett eleget. A közös vacsora örömteli pillanataival nagy áldás volt mindnyájuk számára.


 
 
 

Az egyetemes szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Constanta, Románia, EU
2014. november 9.

Karma  Tanpai Gyalchen Mester szeretettel elfogadván V.I.P. barátai és  tanítványai meghívását, Constanta gyönyörű városába látogatott, hogy  autentikus tanításokat adjon az egyetemes szerető szív és a  megvilágosodás páratlan bölcsességének a gyakorlásáról a  megtisztulásért, az átalakulásért és az egyetemes isteni igazság  megvalósításáért.

A Mester a páratlan szent atya, az isteni  Padmaszambhava beavatását is átadja majd a résztvevők, minden ember és  az egész világ sürgető védelméért és boldogságáért.

Tanpai Mester  emellett tűz- és füstfelajánló szertartást is vezet minden anyánk, az  érző lények boldogságáért és beteljesedettségéért.

 

Időpont
2014. november 9. (vasárnap) 14.00-18.00

Helyszín
Hotel Bavaria Blu
Bulevardul Mamaia 900001
Constanta

Információ
info@omahhum.com


 
 
 
 

 

 

A tizenhét napos isteni tanítás és spirituális gyakorlás
örömteli záró ünnepsége

Bukarest, Románia, EU
2014. november 5.

Karma Tanpai Gyalchen Mester nagy örömmel vett részt az odaadó, szeretetteljes barátai és tanítványai által szervezett partin, akik szívből jövő hálájukat fejezték ki a Mesternek hosszas tartózkodásáért, az értékes pillanatokért és a mély útmutatásokért.

A Mester és kivételes spirituális barátai és tanítványai örömmel és odaadással fogyasztották el az áldott borokat és a megszentelt, gazdag vacsorát. Az ünneplés zárásaként a szent gyülekezet önfeledten táncolt a lelkesítő hindu, román és más nemzetközi zenékre, erőteljesen megáldva ezzel a gyönyörű Romániát és az egész világot, hogy minden ember békében, egységben és boldogságban éljen.

 

 
 
 


 

Örömteli tanítások és isteni gyakorlás a Bukaresti Egyetem Jogi Karán

Bukarest, Románia, EU
2014. november 1-2.

Karma Tanpai Gyalchen Mester odaadóan lényegi tanításokat és beavatást adott, valamint a gyógyítás isteni gyakorlatát, a Gyógyító Buddha gyakorlatot vezette minden betegség, félelem és szenvedés megtisztításáért.

A Mester a végtelen sok isteni angyal és védelmező kíséretétől övezett páratlan Úr, Padmaszambhava szertartását is elvégezte, melynek részeként nektárrá alakított lakomát, bort és ételeket ajánlott fel ezen isteni lényeknek a gyönyörű románok és minden ember békéjéért, egységéért és védelméért.

Karma Tanpai Gyalchen Mester és jelenlévő spirituális barátai végül örömmel elfogyasztották az áldott bort és a megszentelt étkeket, és azért imádkoztak, hogy minden ember haragja, irigysége és mohósága megtisztuljon.

  
 


 

Lényegi tanítások, isteni beavatások
és spirituális gyakorlás a végső átalakulásért

Bukarest, Románia
, EU
2014. október 31.

Guru Karma Tanpai Gyalchen Mester boldogan és szeretetteljesen isteni tanításokat és beavatásokat adott a végső átalakulás intenzív gyakorlatainak kíséretében Bukarestben, Romániában. A Mester a tanításon résztvevő barátain és tanítványain keresztül erős áldást adott minden ember és az egész világ számára.

A Mester szívből jövő háláját és elismerését fejezte ki hallgatóságának, különösen azon barátainak és tanítványainak, akik fáradhatatlanul, minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy az „Empire Events” épületében rendezett tizenöt napos tanítás örömteli, teljes és gördülékeny legyen.

 
 


Örömteli tanítás, erőteljes beavatás és autentikus spirituális gyakorlás

Bukarest, Románia, EU
2014. október 30.

Guru Karma Tanpai Gyalchen Mester a nagyszerű megszabadulás eléréséről adott intenzív tanításán bemutatta az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás mindent meghaladó bölcsességének autentikus gyakorlatát, átalakítva ezzel odaadó tanítványai szívét.

A Mester a Huszonegy Szent Anya, Tárá imáját és a tűz- és füstfelajánlás gyakorlatát vezette a szerencsés résztvevőknek minden érző lény megszabadulásáért és boldogságáért, és az emberek sürgető védelméért, békéjéért és egységéért.

A Mester gondoskodása folytán szent gyógynövényből készült golyócskákat is kiosztott a résztvevőknek, hogy megáldja őket jó egészséggel, hosszú élettel, valamint meggyógyítsa testüket, beszédüket és tudatukat.

 

  
 
 
 

Szívből jövő tanítás isteni gyakorlással

Bukarest, Románia, EU
2014. október 29.

Karma Tanpai Gyalchen Mester tanítást adott a guru jóga isteni gyakorlatáról és Guru Padmaszambhava imájáról, egyetemes gánacsakra nektárfelajánló lakomát tartott jelenlévő barátaival és tanítványaival, valamint erőteljesen imádkozott minden ember gyarapodásáért és boldogságáért.

Karma Tanpai Gyalchen Mester tűz- és füstfelajánló szertartást is vezetett az áldott egybegyűltekkel, mellyel hatékonyan elégetett minden akadályt, és kielégített és megörvendeztetett számtalan közönséges és isteni lényt. A Mester az intenzív gyakorlatot világunk minden lakójának mihamarabb megvalósuló békéjéért, egységéért, védelméért és boldogságáért végezte.

 
 
  

 

Az örömteli bukaresti tanítás és gyakorlás zárása Romániában

Bukarest, Románia, EU
2014. október 28.

2014. október 28-án Karma Tanpai Gyalchen Mester örömteli tanítást adott Bukarestben, Romániában. A tanítás a páratlan mindenható védelmező, Guru Padmaszambhava isteni guru jóga gyakorlatának útmutatásával történt, aki minden buddha, istenség, védelmező és angyal legfőbb megtestesülése és jelen világunk legfőbb isteni védelmezője, boldogítója.

Bárcsak sürgősen megszűnne minden lény félelme és szenvedése az Úr Krisna, az Úr Mohamed próféta, az Úr Buddha, az Úr Jézus Krisztus, az Úr Guru Padmaszambhava és számtalan sok isteni lény egyetemes szerető szíve, megvilágosodott bölcsessége és egyetemes isteni tevékenysége és áldása által! Bárcsak egyesítenék minden ember szívét! Bárcsak megvédelmeznék az egész világot!

Az eseményre az „Empire Events” rendezvény épületének gyönyörű Velencei termében került sor Bukarestben, Romániában 2014. október 28-án.

 

 

 

A tíznapos bukaresti tanítás és intenzív gyakorlás utolsó napjai

Bukarest, Románia, EU
2014. október 26-27.

Guru Karma Ácsárja Mester Romániában, Bukarestben adott tanítást a szerető jóság és együttérzés autentikus gyakorlásáért, mely az igazi boldogság és siker legfőbb záloga és isteni forrása mindnyájunk számára.

A Mester hosszan beszélt a harag és az irigység hibájáról, e két legveszélyesebb ellenségről, melyek elégetik és tönkreteszik a magunk és mások minden érdemét, boldogságát. A Mester újra elmondta, az az erős, aki a türelmet és a megbocsátást gyakorolja. Az ilyen ember a legerőteljesebb védőpajzs birtokában megőrzi érdemeit és boldogságát, miközben sem magának, sem másoknak nem okoz félelmet, szenvedést. Az ilyen ember ügyes módszereket alkalmazva, szeretetteljesen, gondoskodóan másoknak is olyan lehetőséget biztosít, hogy azok pozitív irányba változhassanak.

Guru Karma Ácsárja Mester szerető együttérzéssel aggodalmát fejezte ki azon közösségek iránt, amelyek saját haragjuk és irigységük, valamint negatív tetteik áldozatává válnak – provokálnak, ártanak és gyilkolnak és sok más embertársukkal együtt egymást is elpusztítják. Az ilyen csoportosulások irigységük miatt képtelenek mások önzetlen, szeretetteljes tevékenységét támogatni, annak hálával örvendezni.

A Mester jelenlévő barátai és tanítványai számára az Huszonegy Szent Anya, Tárá isteni gyakorlatát is levezette, mely során erőteljesen imádkozott világunk védelméért és az emberek mihamarabbi békéjének, egységének és boldogságának megvalósulásáért.

A Mester gyönyörű barátaival és tanítványaival együtt tűz- és füstfelajánló szertartást is tartott mindenki boldogságáért, védelméért és sikeréért, valamint azért, hogy elégesse mindnyájunk irigységét, haragját és minden más akadályt.

Tanpai Mester relatív, illuzórikus teste ugyan megpihent a tanítás és gyakorlás alatt, úgy tűnhetett, mintha elszunyókált volna, a tanítványok azonban még mélyebb feltétel nélküli odaadást és szeretetet ébresztettek magukban Mesterük iránt érezvén, hogy mindvégig áradt feléjük az áldás – ezzel megörvendeztették a Mestert.

Az eseményre az Empire Events rendezvényhelyszínén, a díszes Velencei teremben került sor Bukarestben, Romániában.

 

Isteni tanítások és intenzív gyakorlás Bukarestben

2014. október 25. (szombat)

Karma Tanpai Gyalchen Mester mély tanításokat és isteni beavatást adott az önzetlen szerető szív autentikus gyakorlásához, ahhoz az önzetlen, szeretetteljes szolgálathoz, mellyel mindenki és az egész világ örökké tartó békéjét és védelmét segítjük elő.

Tanításában a Mester nem győzte hangsúlyozni, hogy mi, emberek valamennyi anyánk, az érző lények szeretetteljes vezetőinek és képviselőinek születtünk, és az lenne a feladatunk, hogy boldogságot és megszabadulást hozzunk a számukra. Önzésünk és tudatlanságunk azonban a legnagyobb akadály azelőtt, hogy magunkat és az érző lényeket is boldoggá tegyük.

Legnagyszerűbb lehetőségünk az önzetlen szerető szív és a megvilágosodás bölcsességének a gyakorlása. Így tisztíthatjuk meg tudatlanságunkat és önzésünket, így érhetjük el az örökké tartó boldogságot és így hozhatjuk el az örökké tartó nagyszerű megszabadulást anyáink, az érző lények számára, így tehetjük őket boldoggá.

A Mester nagyon hálás román barátainak és tanítványainak, akik erőteljesen inspirálták őt, hogy isteni tanításaival és beavatásaival áldja meg és alakítsa át az emberiséget, hogy mindnyájunknak mihamarabb békében, egységben és védelemben legyen része.

Az eseményre az „Empire Events Hall” dísztermében került sor Bukarestben, Romániában.

 

Isteni tanítások és intenzív gyakorlás Bukarestben

2014. október 24. (péntek)

Guru Karma Ácsárja Mester lényegi tanításokat adott és Amitábha Buddha, valamint Vadzsraszattva Buddha gyakorlást vezetett az egybegyűlteknek minden ember és az egész világ megtisztulásáért és megvilágosodásáért.

A Mester erőteljes tűz- és füstfelajánló szertartást is tartott, hogy kielégítse és megáldja a láthatatlan szellemlényeket és végtelen sok anyánkat, az érző lényeket, valamint megörvendeztesse a buddhákat és az isteni lényeket, hogy azok boldogságot és védelmet biztosítsanak az emberek számára.

Erre a nagyszerű eseményre az „Empire Events Hall” dísztermében került sor 2014. október 24-én.   

Az intenzív tanítás és beavatás sorozat
középső négy napja Bukarestben

Bukarest, Románia, EU

2014. október 20-23. (hétfő-csütörtök)

Guru  Karma Ácsárja Mester örömmel adta át lényegi tanításait a lemondás és  jelentőségteljes áldozathozatal autentikus gyakorlásáról, mely  elengedhetetlen a páratlan bölcsesség, a megtisztítás, átalakítás és  megvalósítás isteni technikájának gyakorlásához, s a nagyszerű  megszabaduláshoz vezet.

A Mester beavatás és szóbeli átadás  kíséretében bemutatta az isteni Vadzsraszattva Buddhát és annak  gyakorlatát, melyet együtt végzett a résztvevőkkel valamennyi  negativitás, ártó tett és minden félelem és szenvedés végső  megtisztításáért, erőteljes áldást nyújtva ezzel a világnak.

Guru  Karma Ácsárja Mester abszolút szintű Amitábha Buddha beavatást és  gyakorlatot is tartott azon békés, szeretetteljes, spirituális, bölcs és  jó emberek hosszú életéért, gyarapodásáért és sikerességéért, akik  minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy minden ember, vallás és  kultúra boldogságát, védelmét, békéjét és egységét szolgálják.

Guru  Karma Ácsárja Mester a kurzusán résztvevő barátaival és tanítványaival  együtt örömmel ülte meg az isteni Dívalit, a Fények szent ünnepét, mély  odaadással és hittel fordulva a páratlan hindu vallás és annak isteni  gurui, igaz követői felé. A Mester erőteljesen imádkozott az egész világ  megvilágosodásáért ezen az örömteli napon.

Szerető barátai és  tanítványai kérését teljesítve Guru Karma Ácsárja Mester november  elejéig meghosszabbította bukaresti tartózkodását, hogy még több lényegi  tanítást és útmutatást adjon.

A  Mester őszintén, tisztelettel a szívében azt kívánja, azért imádkozik  és azért küldi áldását, hogy a nagyszerű Romániában sikeresen folyjanak  le a közelgő elnöki választások, és a derék románoknak és minden európai  ország lakójának boldogságban és gazdagságban legyen része.

 

A fenséges Dívali nap örömteli ünneplése Bukarestben
mély odaadással a páratlan hindu vallás iránt

Bukarest, Románia, EU
2014. október 23.


Guru Karma Ácsárja Mester a kurzusán résztvevő barátaival és tanítványaival együtt örömmel ülte meg az isteni Dívalit, a Fények szent ünnepét, mély odaadással és hittel fordulva a páratlan hindu vallás és annak isteni gurui, igaz követői felé. A Mester erőteljesen imádkozott az egész világ megvilágosodásáért ezen az örömteli napon.

 

 

Lezárult a tíznapos tanítás és beavatás sorozat
első hétvégéje Bukarestben, Romániában

Bukarest, Románia, EU
2014. október 17-19.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív bukaresti tanításának első hétvégéjén bemutatta az egyetemes isteni igazságot és annak autentikus gyakorlását, melyet a mohó, felszínes, hazug emberek bolond módra elutasítanak és elhallgattatnak. Ezek az emberek sajnálatos módon félnek attól, hogy igazak legyenek, az igazság részesévé váljanak és az igazságot szolgálják – bátorság és lelkesedés híján képtelenek megváltozni.

Mindennek ellenére Guru Karma Ácsárja Mester folyamatosan az egyetemes szerető jóságnak és a megvilágosodás páratlan bölcsességének autentikus gyakorlatát hangsúlyozta, mely közvetlenül megtisztít, átalakít, s melynek segítségével felismerjük az egyetemes békét és harmóniát, az egyetemes szabadságot, a megvilágosodás egyetemes nagy gyönyörét és az egyetemes szerető szívet, ami tudatunk isteni természetének a végső isteni igazsága, természete, lényege, kvalitása.

A Mester intenzív tanításai mellett átadta az Egyetemes Szerető Szív Mindenható Istenének, Avalókitésvarának a beavatását, és nagy hangsúlyt fektetett az OM MANI PADME HUNG HRI mantra recitálására, ami közvetlenül megtisztítja és átalakítja a hat negatív okot [érzelmet], a hat negatív cselekedetet és azok következményét, a szamszára hat világának félelmét és szenvedését.

A Mester erőteljes Guru Padmaszambhava beavatást is adott, hogy megtisztítsa, átalakítsa és megvédelmezze az embereket és az egész világot. Áldásával és útmutatásával arra buzdította a szerencsés résztvevőket, hogy tegyenek fogadalmat az egyetemes szerető szívnek és a megvilágosodás bölcsességének a gyakorlására, és vállaljanak egyetemes felelősséget az emberiség és végtelen sok anyánk, minden érző lény boldogságáért, szabadságáért és megszabadulásáért.

A résztvevő tanítványok arra vonatkozóan is útmutatást kaptak, hogy gyakorolják rendszeresen az isteni OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUNG mantrát és távolítsanak el segítségével minden egyéni és világszintű akadályt, krízist, viszályt, félelmet és szenvedést, hogy mindnyájan mihamarabb békében, egységben, védelemben és boldogságban élhessünk a világon.

A Mester odaadással az egyetemes szerető szív, az egyetemes béke és harmónia, az egyetemes szabadság és a megvilágosodás egyetemes nagy gyönyörének, a megvilágosodás mindent meghaladó bölcsességének isteni gyakorlatát minden vallás végső, lényegi gyakorlataként mutatta be, majd azzal folytatta, ha a vallások és követőik elfogadnák minden vallás isteni lényegét és gyakorlatát, abban hinnének és azt gyakorolnák, akkor szabadon felemelhetnének és megvédelmezhetnének minden vallást, a vallások követőit és az egész világot.

A tanításon végül az is elhangzott, hogy az isteni természet, a Mindenható Isten, a Mindenható Páratlan Allah, a Mindenható Buddha, a Mindenható Brahmá, Visnu és Siva és az emberek nem tolerálhatják többé, nem védhetik meg a hazug politikai és vallási szélsőségeseket, akik romboló mohóságukkal, agressziójukkal és őrületükkel annyi szenvedést és félelemet okoznak a világon. Az ő sorsuk sajnálatos módon a fájdalmas bukás és bűnhődés lesz.


„Bárcsak minden ember igazzá, őszintévé és szeretetteljessé válna! Bárcsak azonnal felhagynának a mohóság, agresszió és önzés őrületével! Bárcsak azonnal egyetemes felelősséget vállalnának a maguk, mindenki más és az isteni Földanya boldogságáért és megvédelmezéséért!”

Guru Karma Tanpai Gyalchen Mester
  

Véget ért az intenzív hétvégi tanítás és gyakorlás
a Mahámudrá Elvonuló Központban Kunhegyesen

Kunhegyes
2014. október 10-12.

Karma Tanpai Gyalchen Mester örömmel zárta szorgalmasan gyakorló tanítványaival a Mahámudrá Elvonuló Központban zajló hétvégi kurzust Kunhegyesen. A Mester intenzív tanításokat adott az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás mindent meghaladó bölcsességének gyakorlásáról, e két tökéletes gyógyírről, mely tökéletesen megtisztítja a tudatlanság sötétségét, az énhez való ragaszkodás mérgét, a negatív érzelmek mindegyikét, valamint a szamszára félelmét és szenvedését, és elvezet a legnagyobb átalakuláshoz, megvalósításhoz, a megszabadulás örökké tartó nagy gyönyöréhez.

A kurzuson résztvevő barátok és tanítványok odaadással fogadták Guru Padmaszambhava isteni áldását és beavatását Karma Tanpai Gyalchen Mestertől, aki intenzív imákat és tűzszertartást is vezetett, hogy megáldja és megvédje a törékeny Földanyát és világunk kétségbeesett gyermekeit, akik a tudatlan, mohó és agresszív vallási és politikai szélsőségesek és az alávaló fegyvergyárosok és -kereskedők őrülete és kegyetlen uralma alatt sínylődnek.

„Minden ártó tett, mint mások bántása, megölése, becsapása, a hazugság, a lopás, mások vádlása, rosszindulatból való kiközösítése, elszigetelése, a mások feletti hatalmaskodás, a politikai és üzleti érdekek, vagy mohóság, harag és irigység miatti félelemkeltés és szenvedés okozása elviselhetetlen, végtelen félelemhez és szenvedéshez vezet megszámlálhatatlanul sok következő életünkben. Ez szenvedésünk és mások szenvedésének is végső, közvetlen oka. Éppen ezért a legnagyobb tisztelet és védelem, amit megadhatunk a magunk és mások számára az, ha örökre elkerüljük, soha nem hozzuk létre ezeket az ártó, negatív okokat és feltételeket.

Ezzel szemben értékes emberi életünkben az örökké tartó boldogságot és gazdagságot a nemes, erényes tettek felhalmozásával alapozhatjuk meg. A boldogság isteni oka, a legkiválóbb befektetés mások életének megmentése, a nagylelkűség gyakorlása, az igaz beszéd, mások egyesítése, boldoggá tétele, a másokról való gondoskodás, a szeretet, a megbocsátás, mások szolgálata, védelmezése, terelgetése, az, ha végtelen szeretettel a szívünkben éljük az életünket és boldogságunkat és érdemeinket mindenki boldogságáért és megszabadulásáért ajánljuk.

Bárcsak minden ember sürgősen felhagyna a haraggal, a mohósággal, a tudatlansággal és minden ártó tettel, hogy örökre megszabaduljon a félelemtől és a szenvedéstől!

Bárcsak minden ember szorgalmasan gyakorolná a nemes, erényes tetteket, fejlesztené magában a szerető jóságot és az isteni spirituális tudást, hogy örök boldogságra és gazdagságra tegyen szert és mihamarabb megvédelmezze magát és a Földanyát!”

Karma Tanpai Gyalchen Mester
Mahámudrá Elvonuló Központ,
Kunhegyes

Az egyetemes szerető szív és a páratlan bölcsesség
tanító körútja Kolozsváron

2014. október 15.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanítást ad az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás isteni bölcsességének gyakorlásáról, valamint az egyetemes felelősségvállalásról, hogy a magunk és a végtelen sok érző lény, anyáink számára elérjük az örökké tartó boldogságot és a nagyszerű megszabadulást.

A Mester bemutatja az OM AH HUNG mantrához kapcsolódó legmagasabb szintű jóga gyakorlatot is a közönséges test, beszéd és tudat megtisztításáért, meggyógyításáért és végső átalakításáért, miszerint a test egyetemes örökké tartó békévé és harmóniává, a beszéd egyetemes örökké tartó szabadsággá, a tudat pedig isteni természetévé, egyetemes szerető szívvé és a megvilágosodás nagy gyönyörévé lényegül.

Guru Karma Ácsárja emellett szeretetteljes szívvel átadja a Mindenható Szent Atya, Padmaszambhava beavatását, mellyel erős áldásban és védelemben részesíti a szerencsés résztvevőket és mindazokat a gyönyörű spirituális embereket, akik a békében, a szeretetben és a megbocsátásban hisznek és azt gyakorolják, valamint szolgálatukkal az egész emberiség és a világ javára válnak.

Kolozsvár, Románia, EU

Időpont
2014. október 15. (szerda) 18.00-20.30

Helyszín
Kultúrház
Lucian Blaga utca 1-3.
Kolozsvár, Románia, EU

Információ
Delia Muresan
+40 / 0756.474.568

Alexandru Popescu
+40 / 0721.249.505

info@omahhum.com

 Intenzív hétvégi tanítás és gyakorlás
a Mahámudrá Elvonuló Központban

Kunhegyes
2014. október 10-12.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív hétvégi kurzust tart tanításokkal, beavatással és a Guru Padmaszambhava és Karma Paksi guru jóga isteni gyakorlatával a végső átalakulásért, a védelemért és az egyetemes abszolút igazság felismeréséért, valamint az emberiség sürgős békéjének, egységének és biztonságának a megvalósításáért.

A kurzuson a Mester együttérzőn tűz- és füstfelajánló szertartást is vezet majd, hogy enyhítse a végtelen sok láthatatlan lény éhségét és szenvedését, valamint megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és isteni védelmezőt, hogy azok legmagasabb rendű áldásukat és védelmüket adják az egész emberiség és az egész világ számára.


Kunhegyes

Időpont
2014. október 10. (péntek) 17.00-21.00
2014. október 11-12. (szombat-vasárnap) 9.00-19.00
(Reggeli, ebéd és vacsora szünettel.)

Kérünk, hozzátok magatokkal meglévő dharma szövegeiteket!
Plédet, ülőpárnát és meleg ruhát is hozzatok!

Helyszín
Mahámudrá Meditációs Központ
Kunhegyes, Május 1. u. 8.

Információ
+36 70 540 5872
+36 20 494 5531

info@omahhum.com

     

 

Intenzív tíznapos tanítás beavatásokkal és aktív gyakorlással
a végső átalakulásért és megvalósításért

Bukarest, Románia, EU
2014. október 17- 26.

Számos román barátja és tanítványa kérésére Guru Karma Ácsárja Mester tíznapos kurzust tart, melyen intenzív tanításokat és erőteljes beavatásokat ad, valamint szent mantrák recitálását vezeti mindenki megtisztulásáért, átalakulásáért és megvilágosodásáért és az egész világ békéjéért, egységéért és védelméért.

Időpont
2014. október 17. (péntek) 18.00-21.00
2014. október 18-19. (szombat-vasárnap) 10.00-18.00
2014. október 20-24. (hétfőtől péntekig) 18.00-21.00
2014. október 25-26. (szombat-vasránap) 10.00-18.00

Helyszín
A.D. Xenopol Közgazdasági Főiskola
Bukarest, Traian u. 165.
Románia, EU

Információ
info@omahhum.com

 
 
 
 
Intenzív egész napos imák és szertartások
tíz napig a Fehér Királyi Kolostorban


Katmandu, Nepál
2014. október 1-10.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív, egész napos imákat és szertartásokat vezet Fehér Királyi Kolostorában, a nepáli Katmanduban, hogy elhárítson minden akadályt és erős áldásban részesítse az emberiséget és az egész világot a valódi béke, egység és védelem gyors megvalósításáért.

A Mester szeretettel meghívja minden kedves barátját és tanítványát, hogy vegyenek részt ezen a tíznapos intenzív ima sorozaton, megáldva ezzel mindannyiunkat, hogy jó egészségben, hosszú életben és sikerekben legyen részünk, valamint megvédelmezhessük világunkat és békét teremthessünk benne.

Az imák és a szertartások 2014. október 1-10-ig tartanak.

Látogatásod és érkezésed időpontját kérlek az alábbi e-mail címen jelezd: 

karma.acharya (kukac) omahhum.com

 
 

Az egyetemes szerető szív és a páratlan bölcsesség isteni körútja, mely utat mutat és erővel ruház fel az egyetemes béke,
egység és biztonság megteremtéséért

Új-Delhi, India

2014. szeptember 24-én Guru Karma Ácsárja Mester tiszteletteljes meghívást kapott a Szri Sarda Indiai Menedzsment és Kutató Intézet elnökétől, a tiszteletreméltó Szvámi Parthaszarthi Dzsitől, hogy beszédet tartson a diákoknak és más résztvevőknek.

Érkezésekor a Mestert a tiszteletreméltó Szvámi Parthaszarthi Dzsi, kollégái és az egyetem hallgatói odaadóan, virágcsokrokkal és áldássállal köszöntötték a díszteremben.

Guru Karma Ácsárja Mester pontos tanításokat adott az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás isteni bölcsességének gyakorlásáról, mely legmagasabb szintű technikával örökre megtisztítható a tudatlanság, az énhez való ragaszkodás és a szamszára félelme és szenvedése, valamint elérhető a nagyszerű megszabadulás.

A tanítás után Szvámi Parthaszarthi Dzsi részletes magyarázatot adott a hallgatóknak az elhangzott tanítások mély jelentéséről, a Mester pedig készségesen válaszolt a diákoktól érkező lényegi kérdésekre.

Guru Karma Ácsárja Mestert mélyen lenyűgözte Szvámi Parthaszarthi Dzsi tiszteletteljes, bölcs és szeretetteljes isteni természete, és áldását küldve erőteljes imákat mondott az isteni Szvámi Vivekananda és a tiszteletreméltó Szvámi Parthaszarthi Dzsi tiszta víziójának, világszintű spirituális aktivitásának és útmutatásának nagyszerű sikeréért az egész emberiség boldogsága és biztonsága érdekében.

 

 


Tiszteletteljes találkozó egy csodálatra méltó nagyszerű tanítóval


2014. szeptember 23-án Guru Karma Ácsárja Mester örömmel találkozott a tiszteletreméltó Dr. Gautam Patellel, a nagyszerű India egyik legismertebb és legtiszteletreméltóbb tanárával.

A tanár urat valamennyi tanítványa tiszta szívből szereti, s közülük igen sokan váltak sikeressé a világon, mint a jelenlegi indiai miniszterelnök, Sri Narendra Modi Dzsi. Dr. Patel, aki a Szanszkrit Széva Szamiti alapító elnöke a gudzsrati Ahmedabadban, egyben az elnöki díj kitüntetettje is.

Guru Karma Ácsárja Mester teljes egyetértésben hallgatta Dr. Patelt, aki hosszasan beszélt arról, mennyire kedveli az önfegyelemmel, éles összpontosítással és szerető, spirituális természettel megáldott Sri Narendra Modi Dzsit.

A Mester folyamatos imáival hatalmas sikert kívánt a nagyszerű Indiának és nagyszerű vezetőjének Sri Narender Modi Dzsinek, hogy képes legyen gazdagságot és boldogságot hozni az indiaiaknak és begyógyítani a szegények félelem és szenvedés okozta sebeit.

A találkozóra Új-Delhiben, a Lal Bahadur Sasztri Egyetemen került sor a tiszteletreméltó Icsharam Dvivédi Dzsi professzor és egyik ott tanító professzor kollégája kíséretében.

 


 
 
 
 
 

 

 

Az egyetemes szerető szív és a páratlan bölcsesség isteni körútja, mely utat mutat és erővel ruház fel az egyetemes béke,
egység és biztonság megteremtéséért


Varanászi, India

2014. szeptember 21-én Guru Karma Ácsárja Mester szent tűzszertartással, isteni jagnával kezdte a Világbéke napjának alkalmából rendezett „Béke és egység” konferencia második napját, hogy megáldja az egész emberiséget és békét és egységet hozzon a világba. A Mester szent imájához spirituális testvére, a tiszteletreméltó Icsharam Dvivédi Dzsi professzor és az Akhil Bhartija Vidvat Parisad tudós akadémia titkára, dr. Kamésvar Upadhjaja is csatlakozott.

A szertartás végeztével Guru Karma Ácsárja Mester fő vendégként elnökölt a „Béke és egység” konferencia második napján világhírű szanszkrit irodalmárok társaságában. Az emelvényen foglaltak helyet: a Kasi Visvanáth Templom volt megbízottja és patrónusa, Dr. Radzsendra Praszad Pandé; a Kuruksetra Egyetem szanszkrit tanszékének professzora, Radzsendra Praszad Misra; Vanarásziból a Szampurnanand Szanszkrit Egyetem Vjakarana tanszékének volt vezetője, Mahámahopadhjaja Ramjatna Sukala professzor; Vanarásziból a Szampurnanand Szanszkrit Egyetem volt rektor helyettese és a Kasi Vidvat Parisad titkára, Mahámahopadhjaja Sivdzsi Upadhjaja professzor; a Benáreszi Hindu Egyetemről a Szanszkrit Vidja Dharma Vigjana Szankaja volt vezetője, Mahámahopadhjaja Sivdatta Sarma Csaturvédi professzor; Új-Delhiből a Dévavani Parisad kiadótól Padma Sri Dr. Ráma Kant Sukla; Varanásziból az Akhil Bharatija Vidvat Parisad tudós akadémia titkára, Dr. Kamésvar Upadhjaja; és a Benáreszi Hindu Egyetem Vjákarana tanszékének (Szanszkrit Vidja Dharma Vidzsnan) vezetője, Bhagavat Saran Sukla professzor.

Guru Karma Ácsárja Mester örömmel adta át a díszokleveleket India három legismertebb szanszkrit nyelv és irodalom tudósának a világbékéért és oktatásért végzett munkájukért. A szent elismerésben az elnöki díj kitüntetettjei Sivdzsi Upadhjaja professzor és Dr. Radzsendra Praszad Pandé, valamint Varanászi volt körzeti megbízottja, Dr. Ráma Kant Sukla részesültek.

A jelenlévő tiszteletreméltó professzorok és akadémikusok közül sokan tartottak beszédet arról, hogyan járul hozzá az isteni India ősi tudása a világbékéhez, az egységhez és a védelemhez, emellett arról biztosították a Mestert, hogy ők is megtesznek mindent víziójának megteremtéséhez, miszerint békét, egységet és védelmet kell nyújtani a világ és az emberek számára.

A konferencia végén a Mester arról beszélt a résztvevőknek, mennyire sürgető békét, egységet és védelmet teremteni az egész világ és az egész emberiség számára, és mennyire sürgető begyógyítani a szenvedés és a félelem által ütött sebeket valamennyi ember és a bolygónk számára.

Guru Karma Ácsárja Mester átadta a páratlan úr, Ácsárja Padmaszambhava legfelsőbb beavatását, és erőteljes áldásban részesítette a szent egybegyűlteket, hogy azok jó egészségnek, hosszú életnek és védelemnek örvendjenek, valamint megvalósuljon minden ember és az egész világ békéje, egysége és védelme.

A szent gyülekezet hálásan megköszönte a Mester jelenlétét és áldását, majd a találkozót örömtelien, vegetáriánus ételek elfogyasztásával zárták.

 


Az egyetemes szerető szív és a páratlan bölcsesség isteni körútja, mely utat mutat és erővel ruház fel az egyetemes béke,
egység és biztonság megteremtéséért


Varanászi, India


2014. szeptember 20-án Guru Karma Ácsárja Mester meghívást kapott a Varanásziban zajló kétnapos „Béke és egység” konferenciára, hogy a világbéke napján az esti ünnepségen díszvendégeként elnököljön. A konferencia első napján Varanászi szent városának híres, tiszteletreméltó irodalom professzorai is megjelentek. A gyűlésen az elnöki díj kitüntetettje, a Benáreszi Hindu Egyetem bölcsész karának volt dékánja, Réva Praszad Dvivédi Dzsi professzor; a BHE szanszkrit tanszékének volt vezetője, a tiszteletreméltó Dzsaisankar Lal Tripathi professzor; és Új-Delhiből a Lal Bahadur Sasztri Szanszkrit Egyetem dékánja, a tiszteletreméltó Icsharam Dvivédi Dzsi professzor elnökölt.

A Világbéke Konferencia szervezője, Dr. Viveka Pandey a tiszteletreméltó elnökséggel és a résztvevőkkel együtt egy különleges, a varanászibeli szent Visvanáth templomot ábrázoló ezüst festménnyel tüntette ki Guru Karma Ácsárja Mestert minden ember békéjéért és boldogságáért, valamint minden vallás egységéért végzett állhatatos munkájáért és áldozathozataláért.

Alapítványa, az Egyetemes Szerető Szív Alapítvány nevében a Mester oklevelet és áldássálat nyújtott át Réva Praszad Dvivédi Dzsi professzornak, Dzsaisankar Lal Tripathi Dzsi professzornak, Kamla Pandé Dzsi professzornak, Manulata Sarma Dzsi professzornak, Kamesvar Upadhjé Dzsi professzornak, Dzsitendra Nath Misra Dzsi professzornak, az ájurvéda doktorának Sri Ambikésvar Sz. Pandé Dzsinek, Dr. Manodzs Kumar Szrivasztava Dzsinek és Uma Rani Tripathi Dzsi professzornak a világbékéhez való hozzájárulásukért.

A szervezők és az egybegyűltek kérésére Guru Karma Ácsárja Mester intenzív bevezetést adott az egyetemes szerető szív gyakorlásába és a megvilágosodás mindent meghaladó bölcsességébe, és az isteni OM AH HUNG és OM MANI PADME HUNG HRI mantrákkal erőteljes lényegi beavatásban részesítette a kivételes gyülekezetet, hogy közönséges testüket, beszédüket és tudatukat makulátlanul tiszta, isteni testté, beszéddé és tudattá lényegíthessék.

Guru Karma Ácsárja Mester kiemelte a tanult, megvalósításokkal rendelkező isteni indiaiak megkerülhetetlen kötelességét, miszerint isteni fogadalom kíséretében sürgősen egyetemes felelősséget kell vállalniuk az emberek félelem és szenvedés által ütött sebeinek begyógyításáért és az egész világ megvédelmezéséért. 

 

 

     
  


Őszinte jókívánságok és erőteljes áldás két
nagyszerű nemzet találkozásának legfőbb sikeréért

2014. szeptember 16.


„Őszinte jókívánságaimat és erőteljes áldásomat küldöm a nagyszerű Indiának és kiválasztott vezetőjének Sri Narendra Modi Dzsinek a nagyszerű Kína mély vezetőjével, Őexcellenciájával Hszi Csin-pinggel közelgő fontos történelmi tárgyalása legfőbb sikeréért.

Erősen imádkozom azért, hogy ők ketten, e két kiváló nemzet nagyszerű, erőteljes vezetői a béke, egység és bőség hatalmas sikerét hozzák egész Ázsiának és az egész világnak.

Bárcsak mihamarabb gyönyörű béke, egység és boldogság köszöntene a világra minden ember, minden vallás és minden kultúra számára!

Örök szerető szívvel szolgálva és védelmezve minden embert és a Földanyát:

Guru  Karma Ácsárja Mester
 Qutub Hotel (Clarion Collection), Új-Delhi
2014. szeptember 16.

 

  


Az egyetemes szerető szív és a páratlan bölcsesség isteni körútja, mely utat mutat és erővel ruház fel az egyetemes béke,
egység és biztonság megteremtéséértGuru Karma Ácsárja Mester díszvendégként meghívást kapott a Lal Bahadur Sasztri Szanszkrit Egyetemen szervezett, 2014. szeptember 14-én megtartott „Világbéke és egység” konferenciára Új-Delhiben. Az 1964-ben alapított egyetem a vezető szanszkrit oktatási intézmények egyike Indiában. A találkozón, melyen az egyetem rektora Bhaszkar Misra professzor, az elnöki díj kitüntetettje Dr. Ramakant Sukla és a tiszteletreméltó Guru Icsharam Dvivédi Dzsi professzor elnökölt, az egyetem tanszékvezetői, valamint Új-Delhi különböző egyetemeiről több, mint negyven rangidős egyetemi tanár vett részt.

Az isteni találkozón Guru Karma Ácsárja Mester a megtisztulás és átalakulás lényegi gyakorlatáról beszélt a kivételes hallgatóságnak, mely gyakorlat során az OM AH HUNG és az OM MANI PADME HUNG HRI mantrákkal közönséges testünket, beszédünket és tudatunkat az egyetemes örökké tartó béke, az egyetemes örökké tartó szabadság, az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás nagy gyönyörének isteni testévé, beszédévé és tudatává alakíthatjuk. A Mester különleges imákat mondva erővel ruházta fel az egybegyűlteket, hogy hozzanak békét és egységet az egész világ számára, és jó egészség, hosszú élet és bőség áldásban részesítette őket.

A felszólaló professzorok és vendégek a beszédükben szívből jövő támogatásukról biztosították a Mestert egyhegyű víziójáért, hogy békét, egységet és biztonságot teremt a világon.

Guru Karma Ácsárja Mester megeskette a tanult hallgatóságot, hogy váljanak a világ védelmezőivé és egyenként vállaljanak felelősséget a béke és az egység megvalósításáért.

Az isteni találkozón a Mester egy frissen kiadott könyvet is megáldott, melyet M.P. Szilori professzor írt a jóga tudományáról.

A konferencia után a Mester és a nagyszerű professzorok és tanárok együtt költötték el az ebédjüket, megerősítve kapcsolatukat és elköteleződésüket, hogy békét és egységet hoznak a világon minden ember számára.

A találkozó végén a tanult professzorok és a meghívottak, akiket fellelkesített Guru Karma Ácsárja isteni üzenete és áldása, köszönetet mondtak a Mesternek a tanításaiért és azért, hogy megtisztelte őket jelenlétével.

Guru Karma Ácsárja Mester, akit tökéletesen lenyűgözött a jól képzett hallgatóság odaadása, jósága, nyíltszívűsége és egyszerűsége, örökre hálás lesz az áldott résztvevőknek fogadalomtételükért, hogy vele eggyé válva támogatják őt és egyetemes tevékenységét, mellyel békét, egységet és védelmet hoz minden ember és a világunk számára.

 

 
  
 
 Az egyetemes szerető szív és a páratlan bölcsesség isteni körútja, mely utat mutat és erővel ruház fel az egyetemes béke,
egység és biztonság megteremtéséért

2014. szeptember 13-án Új-Delhi legnagyobb templomának, a Cshatarpur Templom Együttesnek az elnöke, igazgatói és tagjai tiszteletteljesen meghívták Guru Karma Ácsárját, hogy kitüntethessék minden vallás és az egész világ békéjéért és egységéért végzett egyhegyű munkájáért.

Guru Karma Ácsárját spirituális testvére, a tiszteletreméltó Icsharam Dvivédi Dzsi professzor is elkísérte, akivel együtt elnököltek ezen az isteni találkozón a Szent Nagpal Szanszkrit Főiskola neves tanárai és ifjú hallgatói társaságában.

Guru Karma Ácsárja imákat mondott és megáldotta a résztvevőket, akiknek arról beszélt, milyen sürgető szükség van arra, hogy az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás bölcsességének a gyakorlásával békét és egységet teremtsünk a világon.

A Mester emellett arra inspirálta a fiatal, energikus tanulókat, hogy tegyenek fogadalmat, miszerint békét, egységet és védelmet hoznak minden ember és az egész világ számára. 


Igen fontos útmutatás jelen világunk
sürgős átalakulásáért és védelméért


Intenzív tanítások a vallások belső isteni lényegében való hitről és annak gyakorlásáról az egyéni és egyetemes védelem érdekében

2014. szeptember 8.


Az egyetemes szerető szív őszinte imái és üzenete
az egész emberiség és a világ békéjéért, egységéért és védelméért


 Ez a fotó 2014. augusztus 31-én készült a Mesterről svendborgi tanításán Dániában.

 
 
A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Bajorország, Németország

Guru Karma Ácsárja Mester meglátogatja válogatott tanítványait és barátait, hogy kérésüket teljesítve tanításokat és személyes útmutatásokat adjon a megtisztulás, gyógyítás és átalakulás isteni technikájának gyakorlásáról, mely értelmessé teszi az életet és elvezet a nagyszerű megszabaduláshoz.

Engelsberg

Tanítás és tűzszertartás

Időpont
2014. szeptember 5. (péntek) 18.00-21.00


Helyszín
DE 84549 Engelsberg, Eiting 18.
Németország

Információ
Leonhard Rosenberger
+49 1577 5229 932


Eichenau

Tanítás és tűzszertartás

Időpont
2014. szeptember 6. (szombat) 16.00-19.00

Helyszín
DE 82223 Eichenau, Nyugat-München
Németország

Információ
Gabi Stern
+49 8141 8183 00

 

Garching an der Alz

Milarépa guru jóga tanítás és gyakorlat, tűzszertartás

Időpont
2014. szeptember 7. (vasárnap) 15.00-19.00

Helyszín
DE 84518 Garching an der Alz, Wartenbergstr. 7.
Németország

Információ
Ingrid Wischka

+49 1719 9612 73


 

 Tiszteletteljes találkozás egy felelős vezetővel

Svendborg, Dánia, EU

2014. szeptember 1-én Dániában Guru Karma Ácsárja Mester tiszteletteljesen találkozott Lars Erik Hornemann-nal, Svendborg gyönyörű városának szeretetteljes polgármesterével. A Mester és a polgármester mélyen, egyetértésben megvitatták minden vallás békéjének és egységének a jelentőségét, mely közvetlenül véget vethetne a vallások közötti diszharmóniának és a szélsőséges tetteknek, s mely dicsőséget hozna minden vallás számára.

A Mester megemlítette minden vallás isteni lényegéről, az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás bölcsességének gyakorlásáról szóló tanításait, mely végleg és örökre megtisztítja a tudatlanságot, az énhez való ragaszkodást, a félelmet és a szenvedést, valamint elvezet a nagyszerű megszabadulás örökké tartó nagy gyönyöréhez.

A tiszteletreméltó polgármester mély érdeklődést mutatott a Mester tanításai és üzenete iránt, és sok sikert kívánt spirituális tevékenységéhez.

Guru Karma Ácsárja Mestert mélyen megindította a tiszteletreméltó polgármester egyszerűsége és jósága, így szívbéli imákat mondott a jóllétéért és sikeréért, és imádkozott a gyönyörű Svendborg és a csodálatos Dánia gyarapodásáért is.


 

 
 

 
 

Guru Karma Ácsárja Mester örömtelien zárta
intenzív ötnapos tanítását a dániai Svenborgban

A 2014. augusztus 29-től szeptember 2-ig tartó tanítás első három napján a Mester mély tanításokat és isteni beavatásokat adott, valamint bemutatta a válogatott résztvevőknek az OM AH HUNG mantra légzőgyakorlaton alapuló jógáját, e legmagasabb szintű technikát, mellyel erőteljesen megáldotta és gyógyította a jelenlévők testét, beszédét és tudatát. A Mester emellett minden este tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett elmagyarázva, milyen egyetemes érdemhalmozással jár ez a gyakorlat, és hogyan válik minden jelenség és minden érző lény, azaz minden anyánk javára.

A Mester azzal, hogy bemutatta mindenki tudata természetének isteni igazságát, isteni lényegét, isteni természetét, erőteljes áldásban részesítette ifjú hallgatóságát: „Tudatunk természete természeténél fogva, megmásíthatatlanul egyetemes örök béke és harmónia természetű; tudatunk természete természeténél fogva, megmásíthatatlanul egyetemes örök szabadság természetű; tudatunk természete természeténél fogva, megmásíthatatlanul egyetemes örök szerető természetű; tudatunk természete természeténél fogva, megmásíthatatlanul egyetemes örök nagy gyönyör, megvilágosodás természetű. A tudatlanság, a félreértés, az énhez való ragaszkodás, a harag, a mohóság, az irigység és a féltékenység, a büszkeség, a félelem és a szenvedés átmeneti akadályok csupán, és semmi közük isteni természetünkhöz, isteni igazságunkhoz, isteni lényegünkhöz. Az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás isteni bölcsessége gyakorlásával mindnyájan szabadon megtisztíthatjuk a tudatlanságot, az énhez való ragaszkodást és valamennyi akadályt, és szabadon felismerhetjük és megvalósíthatjuk isteni természetünket, isteni igazságunkat, isteni lényegünket, isteni kvalitásainkat. A nagyszerű megszabadulás örökké tartó nagy gyönyörét mindnyájan szabadon elérhetjük.”

A Mester tanítása után a diákok tanáraikkal együtt azt érezték, hogy erőteljes áldásban részesültek, és odaadóan örvendeztek a Mester látogatásának és tanításának.

2014. szeptember 2-án délután Guru Karma Ácsárja Mester eleget tett az ismert zenész, Lars Kirkegaard és felesége, a különlegesen spirituális és szeretetteljes gyógyító, Ann Fuglsang tiszteletteljes meghívásának, és tanítást és tűz- és füstfelajánló szertartás tartott nagy számban összegyűlt barátaiknak. Átható szeretettel mindnyájuk felé, a Mester szívhez szóló, mélységes tanításokban részesítette az egybegyűlteket, megáldotta és átalakította szívüket. A résztvevők mély érdeklődéssel, odaadással és hálával hallgatták az abszolút tanításokat és fogadták a Mester áldását. Örömmel vettek részt a tűz- és füstfelajánló szertartáson, és tiszta szívvel örvendeztek a Mester látogatásának és tanításainak arra kérve őt, hogy hamar térjen vissza hozzájuk és világosítsa meg őket. Guru Karma Ácsárja Mester őszinte háláját fejezte ki a hallgatóság odaadása és a tanítások és a gyakorlatok iránt mutatott őszinte érdeklődése láttán, és együttérzőn ígéretet tett arra, hogy visszatér, tanításokat ad, és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a jelenlévők mind megvilágosodjanak.

 

  
 
A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Vester Skerninge, Dánia
2014. augusztus 29-31.

Guru Karma Ácsárja Mester a spirituális természetgyógyász, Vivi Taulborg asszony kedves hívására a gyönyörű Dániába látogat, ahol intenzív tanításokat és beavatásokat ad az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás páratlan bölcsessége gyakorlásáról azon szerencsés spirituális embereknek, akik isteni átalakulásra vágynak, és életüket tökéletesen lényegre törően, értelmesen és maguk és mások számára is hasznosan szeretnék leélni.

Guru Karma Ácsárja Mester isteni tűz- és füstfelajánló szertartást is végez majd a résztvevőkkel, hogy kielégítse és csillapítsa végtelen sok láthatatlan lény és éhes szellem éhségét és szenvedését, valamint megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és minden isteni angyalt és védelmezőt, hogy azok legfőbb áldásukat és védelmüket adják az egész emberiségnek és az egész világnak.

 

Vester Skerninge, Dánia

Időpont
2014. augusztus 29 (péntek) 17.00-21.00
2014. augusztus 30-31. (szombat-vasárnap) 10.00-21.00Helyszín
ROSEVEJ 5 BALLEN,
5762 Vester Skerninge
Dánia

Információ
Vivi Taulborg:
+45 62 24 20 91
+45 20 23 95 91

 

 
 
Örömteli látogatás és intenzív áldás egy nagyszerű városban

2014. augusztus 20.

Legutolsó örömteli látogatása során Guru Karma Ácsárja Mester a gyönyörű Indiai Óceán partján erőteljesen imádkozott és áldást adott a nagyszerű Mumbai gyarapodásáért és sikerességéért, valamint a nagyszerű India, a világ legnagyobb demokratikus országának békéjéért, boldogságáért és egységéért.

Guru Karma Ácsárja Mester azt kívánja és egyben abban hisz, hogy Mumbai nagyszerű városa fokozatosan a világ legfontosabb és leggazdagabb gazdasági központjává válik, s ennek oka a város tökéletesen nagylelkű, gyarapodást hozó pozitív energiája.

 

 
 
 
 
Nagyszerű sikert és boldogságot gyönyörű
Magyarországunk nemzeti ünnepére!

2014. augusztus 20.

Szeretetemet, legjobb kívánságaimat és erőteljes imáimat küldöm minden barátomnak, tanítványomnak és a magyaroknak a gyönyörű Magyarország Nemzeti Ünnepe, augusztus 20-a alkalmából – legyen részük mindnyájuknak békében, egységben és boldogságban!

Bárcsak megvédenék és megbecsülnék a derék magyarok becses kultúrájukat, hagyományaikat! Bárcsak segítenének minden embert és az egész világot! Bárcsak utat mutatnának minden vallás és minden ember békéjének és egységének a megvalósulásához ezekben a kritikus időkben!

Legyen örökre áldott minden magyar! Legyenek képesek az egyetemes szerető szívnek és a megvilágosodás isteni bölcsességének a kifejlesztésére, gyakorlására, hogy békét és egységet teremtsenek a nemzetnek, és boldogságot és védelmet hozzanak az egész világnak!

Szívből fakadó szeretettel legjobb kívánságaimat és erős áldásomat küldöm nemzetünk egységének boldogságáért és sikeréért, minden európai ország egységének boldogságáért és sikeréért; minden keleti és nyugati ország egységének boldogságáért és sikeréért, valamint az egész világ és minden ember egységének boldogságáért és sikeréért.

Guru Karma Ácsárja Mester

Mahámudrá Meditációs Központ

Kunhegyes

 


 
 
 

Lényegi tanítások a Mahámudrá Elvonuló Központ
intenzív dharma gyakorlói számára Kunhegyesen


Kunhegyes
2014. augusztus 15-17.

Guru Karma Ácsárja Mester örömmel zárta legutolsó intenzív hétvégi kurzusát, a kunhegyesi Mahámudrá Meditációs Központban zajló tanítást és gyakorlást, mellyel megáldotta és megörvendeztette odaadó tanítványait.

A kurzuson a Mester boldogan megünnepelte barátaival és tanítványaival augusztus 15-ét, a nagyszerű India Függetlenségi napját, valamint augusztus 17-ét, az Úr Krisna isteni születésnapját is, és erőteljesen imádkozott a nagyszerű India és az egész világ boldogságáért és sikeréért.  


 

Határtalan hódolat a páratlan védelmező
Úr Krisnának isteni születése napján

2014. augusztus 17.

Szívből jövő szeretetemet és odaadásomat küldöm a páratlan Úr Krisna isteni születésnapja alkalmából, miközben tökéletes védelmet és sikert kívánok a nagyszerű Indiának és az egész világnak, valamint a béke és az egység sikerét kívánom minden vallásnak és az egész emberiségnek.

Ezen a szerencsés napon teljes szívemből imádkozom az isteni hindu guruk, minden vallás nagyszerű spirituális vezetői, a világ szeretetteljes, jóságos vezetői és minden jó ember hosszú életéért, jó egészségéért és boldogságáért, és intenzíven imádkozom azért is, hogy a gyönyörű Földanya boldogságáért és védelméért felvállalt egyetemes felelősségvállalásunk sikerrel járjon.

Bárcsak igaz módon beteljesíthetném a páratlan védelmező, az Úr Krisna isteni kívánságát! Bárcsak én lennék az isteni oka annak, hogy a nagyszerű Indiának, a nagyszerű Kínának, a nagyszerű Ázsiának és az egész világnak hatalmas sikerben, védelemben és boldogságban legyen része!

Bárcsak sürgősen megáldaná és megvédelmezné törékeny világunkat és a kétségbeesett emberi lényeket minden vallás isteni lényege és valamennyi isteni lény!

Soha nem múló szerető szívvel és eltökéltséggel:

 

Guru Karma Ácsárja Mester

Mahámudrá Meditációs Központ
Kunhegyes, 2014. augusztus 17.

 

 

 
 

Szívből jövő üdvözlet a nagyszerű Indiának
a győzedelmes Függetlenség napja alkalmából
augusztus 15-ének szerencsés napján!


Szeretettel, örökké dicsőítsük mindnyájan nagyszerű Hindusztánunkat, minden vallás páratlan földjét, mely valamennyi isteni lény szeretetét és áldását élvezi!

Bárcsak megtisztítaná minden ember félelmét és szenvedését a megvilágosodás páratlan bölcsességének isteni fénye és a nagyszerű Hindusztán egyetemes szerető szívének nektárja! Bárcsak elhoznák az egyetemes béke és nagyszerű megszabadulás megvalósítását mindenki számára!

Örök hálám a nagyszerű Indiánknak, az indiai kormánynak és minden indiainak, amiért feltétel nélküli szeretettel és tisztelettel, oltalmazóan fordulnak a nagyszerű tibeti spirituális vezetők és a derék tibetiek felé, akik boldogan élnek az országban. Örök hálám nekik, amiért megőrzik, táplálják és terjesztik a tökéletes Sákjamuni Buddha, az isteni Guru Padmaszambhava és valamennyi nagyszerű megvilágosodott mester spirituális hagyományát és felbecsülhetetlen értékű isteni tudását.

Szálljon rám nagyszerű isteni anyaföldünk, India egyetemes szerető szívének szeretete és áldása! Bárcsak viszonozhatnám jóságát a nagyszerű India és minden ember békéjéért, egységéért és védelméért végzett őszinte tevékenységemmel, kötelességemmel!

Bárcsak én lehetnék a nagyszerű Indiánk legnagyobb boldogságának, sikerének és biztonságának forrása! Bárcsak békét és egységet teremthetnék számára a nagyszerű Kínával, egész Ázsiával és az egész világgal!

Arassunk egyetemes szerető szívünkkel és egyetemes felelősségvállalásunkkal végső győzelmet minden akadály felett, hogy sürgősen megvédelmezzük a világot és igazi boldogságot hozzunk minden ember számára!

Guru Karma Ácsárja Mester

Mahámudrá Meditációs Központ
Kunhegyes, 2014. augusztus 13.Lényegi tanítások a Mahámudrá Elvonuló Központ
intenzív dharma gyakorlói számára Kunhegyesen

Hétvégi elvonulás: 2014. augusztus 15-17.

Értékelve három éves elvonulóinak kérését, Guru Karma Ácsárja Mester további mély tanításokat ad a csö isteni technikájáról (a duális ragaszkodás és énhez való ragaszkodás elvágásáról), valamint vezetni fogja a csö gyakorlatot és imákat a résztvevők számára.

Guru Karma Ácsárja Mester emellett bemutatja és átadja Milarépa titkos légző jógáját, mely kiegyensúlyozza és isteni szinten egyesíti emberi testünket, beszédünket és tudatunkat.

Guru Karma Ácsárja Mester röviden bevezetést ad az illuzórikus test jógájának és a bardó, a köztes lét jógájának isteni technikájáról is, mellyel az önmagunkra ébredésnek, azaz a megvilágosodás nagy gyönyöre megvalósításának éberségét és világosságát gyakorolhatjuk a legmagasabb szinten.

A Mester ezt a kivételes hétvégi tanítást kunhegyesi három éves elvonulóinak ajánlja. Azok a külsős tanítványok, akiben nagy az odaadás, egyéni kérés alapján csatlakozhatnak a kurzushoz az alábbi telefonszámok bármelyikén.


Kunhegyes

Időpont
2014. augusztus 15. (péntek) 17.00-21.00
2014. augusztus 16-17, (szombat-vasárnap) 9.00-20.00

Hozzatok magatokkal minden dharma szöveget!

Helyszín
Mahámudrá Meditációs Központ
Kunhegyes, Május 1. u. 8.

Információ és jelentkezés
+36 70 540 5872
+36 20 931 6949

info@omahhum.com

 Lényegi tanítások a Mahámudrá Elvonuló Központ
intenzív dharma gyakorlói számára Kunhegyesen


Kunhegyes
2014. augusztus 10.

Guru Karma Ácsárja Mester autentikus tanítást és magyarázatot adott a „csö gyün tyher lü dzsin dü pa” eredeti szövegéhez és lényegi napi gyakorlatához, mely során a testet óceánnyi nektár lakomaként ajánljuk fel.

Guru Karma Ácsárja Mester a szerencsés résztvevőknek levezette és együtt gyakorolta velük a csö imákat, s erőteljesen megáldott minden dharma gyakorlót és embert, hogy tökéletesen szerencsés lényekként váljanak képessé ezen legmagasabb szintű isteni technika gyakorlására, mely a duális ragaszkodás és az énhez való ragaszkodás elvágásáról szól, és valósítsák meg az egyetemes szerető szív gyakorlatát és a megvilágosodás bölcsességét és nagy gyönyörét.

Guru Karma Ácsárja Mester rámutatott, hogy minden dharma gyakorlónak és embernek fel kellene ismernie, hogy ha elvárással és ragaszkodással viszonyulnak valaki felé, akit jónak gondolnak, vagy kétellyel és elutasítással fordulnak valaki felé, akit rossznak gondolnak, ezzel ugyanúgy saját tudatlanságuk és önző gondolataik csapdájába esnek, és  mindkét esetben nekik és mindenki másnak is végletes, folyamatos, véget nem érő szenvedésben lesz része.

Guru Karma Ácsárja Mester azt is elmagyarázta, hogy ezen okból kifolyólag minden tudatlanságon, önzésen és tisztátalan gondolaton alapuló ítéletalkotás szerencsétlen módon elkülönüléshez, diszkriminációhoz, konfliktushoz, viszályhoz, félelemhez és szenvedéshez vezet, melyet az emberek nap mint nap meg is tapasztalnak. Ezzel szemben az isteni lények, akik tökéletesen gyakorolják és megvalósítják az egyetemes szerető szívet és a megvilágosodás páratlan bölcsességét, örökre megszabadulnak mind a jónak gondolt személyekre irányuló elvárásoktól, mind a rossznak gondolt személyek iránt táplált ellenérzésektől, hiszen minden lény és minden jelenség természetében rátaláltak az egyetemes béke és harmónia, az egyetemes örökké tartó szabadság, az egyetemes örök szerető természet és a megvilágosodás egyetemes nagy gyönyörének isteni kincsére, meghaladva minden diszkriminációt, szélsőséget, korlátot és az időt is.

Guru Karma Ácsárja Mester azzal folytatta, hogy azok, akik tudatlanok és önzőek, tudatlanságból és önzésből kifolyólag becsapják magukat, de megtévesztenek másokat is, és függetlenül attól, hogy átmenetileg nyernek, vagy veszítenek, folyamatos fájdalomban és félelemben élnek. Ezzel szemben a tökéletesen megvalósított, szeretetteljes, igaz lények
az elvárás és félelem legkisebb nyoma nélkül örökre örömteliek és szeretetteljesek maradnak még ezer csaló és más kedvezőtlen körülmények között is.

Így zárult a háromnapos csö tanítás és gyakorlás (a dualizmus és az énhez való ragaszkodás elvágásának) harmadik napja vasárnap este 2014. augusztus 10-én a Mahámudrá Meditációs Központban, Kunhegyesen.

 

 
 

Lényegi tanítások a Mahámudrá Elvonuló Központ
intenzív dharma gyakorlói számára Kunhegyesen


Kunhegyes
2014. augusztus 9.

Guru Karma Ácsárja Mester lényegi tanítást és beavatást adott a csö gyakorlathoz, mely során  a megvilágosodás mindent meghaladó bölcsességének isteni kardjával elvágjuk az énhez való ragaszkodást és a duális gondolkodást.

A Mester elmagyarázta, hogy a csö gyakorlat során fizikai testünket lakomaként szolgáló végtelen nektár óceánná alakítjuk, és egyrészről felajánljuk végtelen sok buddhának és isteni lénynek, akiket megörvendeztetünk az odaadásunkkal, másrészről felajánljuk anyáinknak, az érző lényeknek is, akiket egyetemes szerető szívünkkel örökre kielégítünk és megáldunk.

Így zajlott a háromnapos csö tanítás és gyakorlás (a dualizmus és az énhez való ragaszkodás elvágásának) második napja szombaton 2014. augusztus 9-én a Mahámudrá Meditációs Központban, Kunhegyesen.

 

 


Lényegi tanítások a Mahámudrá Elvonuló Központ
intenzív dharma gyakorlói számára Kunhegyesen

Kunhegyes
2014. augusztus 8.

Guru Karma Ácsárja Mester bemutatta és átadta a résztvevőknek a csö damaru (kézi dob) és csengő használatát, azok helyes ritmusát, valamint a csö imához és gyakorlathoz tartozó tradicionális dallamot. A csö gyakorlat a dualizmus és az énhez való ragaszkodás elvágásáról szól, hogy megvalósíthassuk a félelem nélküliség örökké tartó nagy gyönyörét.

Guru Karma Ácsárja Mester pontosan elmagyarázta, hogy a jobb kézben tartott damaru az egyetemes szerető szív gyakorlatát, a szent apát szimbolizálja, mely megtisztítja az énhez való ragaszkodást, míg a bal kézben tartott csengő a megvilágosodás bölcsességének a gyakorlatát, a szent anyát jeleníti meg, mely felszámolja a tudatlanság sötétségét.

Így zajlott a háromnapos csö tanítás és gyakorlás (a dualizmus és az énhez való ragaszkodás elvágásának) első napja péntek este 2014. augusztus 8-án a Mahámudrá Meditációs Központban, Kunhegyesen.

 

 

 

 


 


Tejfelajánló szertartás a szent Balatonnál

Balatonföldvár
2014. augusztus 6.

2014. augusztus 6-án Balatonföldvár partján Guru Karma Ácsárja Mester tiszteletteljes látogatást tett a szent Balatonnál, tejfelajánló szertartásban részesítette a szent tavat és annak valamennyi megtisztító istennőjét, és imáival megáldotta egész Magyarországot, egész Európát és az egész világot, hogy az emberek mihamarabb valósítsák meg a békét és a boldogságot.

 

 

 

  

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Budapest
2014. augusztus 6.

Guru Karma Ácsárja Mester örömmel érkezett Budapestre, ahol isteni Guru Padmaszambhava guru jóga gyakorlatot és gánacsakra lakoma felajánló imát vezetett, hogy odaadóan megünnepelje Guru Padmaszambhava születésnapját.

Guru Karma Ácsárja Mester azt az útmutatást adta jelenlévő barátainak és tanítáványainak, hogy rendszeresen recitálják az OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUNG mantrát, és a mantra ismétlése alatt elmélkedjenek a hétágú imán, azaz vizualizálják a következőket:
  1. Végtelen hódolattal adózzanak a páratlan buddha, Guru Padmaszambhava előtt.
  2. Tegyenek végtelen, egyetemes felajánlásokat a páratlan buddhának, Guru Padmaszambhavának.
  3. Tiszta szívükből bánják meg a páratlan buddha, Guru Padmaszambhava előtt minden kezdettelen idők óta felhalmozott hibájukat és bűnös tettüket azzal az elhatározással, hogy soha többé nem követik el azokat.
  4. Teljes szívből örvendezzenek a páratlan buddha, Guru Padmaszambhava végtelen, minden képzeletet meghaladó isteni kvalitásai és érdemei előtt, legyenek hálásak érte.
  5. Egyhegyűen kérjék a páratlan buddhát, Guru Padmaszambhavát, hogy végső átalakulásunk és megvalósításunk érdekében adja át isteni tanításait.
  6. Odaadóan fohászkodjanak a páratlan buddha, Guru Padmaszambhava valamennyi isteni megtestesüléséhez, hogy örökre maradjanak velünk azért, hogy megvédelmezzék a világot és elvezessék minden anyánkat, az érző lényeket a megszabaduláshoz.
  7. Végül a páratlan buddha, Guru Padmaszambhava előtt örömmel és együttérzőn ajánljanak minden nemes, isteni tettet minden anyánk, minden érző lény megszabadulásáért és örökké tartó boldogságáért úgy, hogy nem marad ki közülük senki sem.


Guru Karma Ácsárja Mester és minden áldott résztvevő örömmel vett részt a páratlan buddha, Guru Padmaszambhava születésnapi ünnepségén, és együtt imádkozva azt az egyhegyű kívánságot fogalmazták meg, hogy minden ember és az egész világ álljon védelem alatt és éljen boldogságban.

Guru Karma Ácsárja Mester együttérzőn tűz- és füstfelajánló szertartást is vezetett, hogy enyhítse a végtelen sok láthatatlan lény éhségét és szenvedését, valamint megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és isteni védelmezőt, hogy azok legmagasabb rendű áldásukat és védelmüket adják az egész emberiség és az egész világ számára.


 

 

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Balatonfüred
2014. augusztus 5.

Guru Karma Ácsárja Mester Balatonfüredre látogatott a gyönyörű Balatonhoz, ahol logikus, tudományos és tökéletesen igaz tanításokat adott intellektuális közönségének.

Tanításában Guru Karma Ácsárja Mester azt hangsúlyozta, hogy fel kell adni az élet értelmetlen, álomszerű, valótlan, gyermekkorunktól halálunking tartó tapasztalataihoz való ragaszkodást és kötődést, és ezen alap igazság felismerésével mindenkinek szorgalmasan gyakorolnia kell az egyetemes szerető együttérzést és ki kell fejlesztenie a megvilágosodás bölcsességét, hogy tökéletesen értelmessé tegye az életét, örökre áldott legyen.

Guru Karma Ácsárja Mester tűz- és füstfelajánló szertartást is vezetett, hogy enyhítse a végtelen sok láthatatlan lény éhségét és szenvedését, valamint megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és isteni védelmezőt, hogy azok legmagasabb rendű áldásukat és védelmüket adják az egész emberiség és az egész világ számára.

A tanításra és tűzszertartásra Németh Péter és Mirtill szerető családjának kertes házában került sor Balatonfüreden 2014. augusztus 5-én.

 

 

 

 


A fotó 2014. augusztus 4-én készült, amikor a Mester megáldotta a Fertő tavat.

Lényegi tanítások a Mahámudrá Elvonuló Központ
intenzív dharma gyakorlói számára Kunhegyesen

Hétvégi elvonulás: 2014. augusztus 8-10.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív útmutatást ad az isteni csö gyakorlatához, mely az énhez való ragaszkodás és a dualizmus elvágásáról szól, és egyhegyű tanításokat ad tanítványainak és a résztvevőknek arról, hogy sikeres spirituális fejlődésük és a nagyszerű buddhaság elérése érdekében gyakorolják az egyetemes szerető jóságot és a megvilágosodás bölcsességét.

A csö páratlan gyakorlata az énhez való ragaszkodás és a dualizmus megtisztításának, átalakításának és elvágásának ősi magas szintű technikája, mellyel örökre megszabadulhatunk a szamszára félelmétől és szenvedésétől.

A Mester azt tanácsolja az igazi dharma gyakorlóknak és azon tanítványoknak, akik rendszeresen járnak a tanításaira, hogy ne hagyják ki ezt az isteni tanítást, az átalakulás lehetőségét és az áldást.

 

Kunhegyes

Időpont
2014. augusztus 8. (péntek) 17.00-21.00
2014. augusztus 9-10, (szombat-vasárnap) 9.00-20.00

Hozzatok magatokkal minden dharma szöveget!

Helyszín
Mahámudrá Meditációs Központ
Kunhegyes, Május 1. u. 8.

Információ
+36 20 931 6949
+36 70 540 5872

info@omahhum.com


 

 

 


 

Tűzszertartás

Sopronkőhida
2014. augusztus 4.

Guru Karma Ácsárja Mestert dr. Bóna István és családja szeretettel meghívta Sopronkőhidára egy tűzszertartás felajánlás megtartására, hogy gyarapodással áldja meg a családot és az egész világot, valamint enyhítse a végtelen sok láthatatlan lény éhségét és szenvedését, és megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és isteni védelmezőt, hogy azok legmagasabb rendű áldásukat és védelmüket adják az egész emberiség és az egész világ számára.

 

 

 

 

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Sopron
2014. augusztus 2-3.

Guru Karma Ácsárja Mester örömtelien zárta hétvégi tanítását a gyönyörű Sopronban, ahol megáldott minden résztvevőt a szerető együttérzés Buddhájának, Avalókitésvarának és Guru Padmaszambhavának az isteni beavatásával, valamint az imákat és gyakorlatokat tartalmazó eredeti szövegek szóbeli átadásával.

Minden szerencsés résztvevő, Guru Karma Ácsárja Mester valamennyi barátja és tanítványa szívből jövő odaadását és háláját fejezte ki spirituális mestere iránt, amiért átadta legfelsőbb útmutatását és az isteni beavatást, és imádkoztak sikeréért és hosszú életéért.

A tanítások és a beavatások a soproni tanítás második és harmadik napján kerültek átadásra 2014. augusztus 2-3-án az Egyetemi Ifjúsági Házban.

 

 

 

     
  


Nagyszerű sikert, gyarapodást, védelmet és egységet a nagyszerű Indiának, a gyönyörű Nepálnak és a nagyszerű Kínának!

 


Guru Karma Ácsárja Mester szívbéli áldását küldve gratulál a nagyszerű India miniszter elnökének, Őexcellenciájának, a nagyszerű Narednra Modinak a gyönyörű Nepálban tett történelmi látogatásáért, és erőteljes kívánságát fejezi ki, hogy a nagyszerű India és a gyönyörű Nepál, valamint a nagyszerű Kína és egész Ázsia a legnagyobb békében, egységben, gyarapodásban és igazi biztonságban éljen.

„Bárcsak sürgősen megáldaná és megvédelmezné az embereket és az egész világot a páratlan Sákjamuni Buddha, az isteni Guru Padmaszambhava és a Mindenható Úr Siva egyetemes szerető szíve, hogy megvalósuljon a béke és az egység!”

Guru Karma Ácsárja Mester
Sopron, 2014. augusztus 3.

 

 

 

 

     
  


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Budapest
2014. augusztus 6.

Guru Padmaszambhava születésének szerencsét hozó napján Guru Karma Ácsárja Mester újra intenzív tanításokat ad a gyönyörű fővárosban, Budapesten, hogy eltávolítsa mindnyájunk akadályait és békét, egységet és boldogságot hozzon az egész ország és az egész világ számára.

Guru Karma Ácsárja Mester az isteni Guru Padmaszambhava guru jóga és gánacsakra felajánló lakoma gyakorlatát és imáit vezeti majd, mellyel megáldja Magyarországot, Európát és az egész világot a legnagyobb gazdagság, boldogság és védelem érdekében.

Guru Karma Ácsárja Mester együttérzőn tűz- és füstfelajánló szertartást is vezet az odaadó résztvevőkkel együtt, hogy enyhítse a végtelen sok láthatatlan lény éhségét és szenvedését, valamint megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és isteni védelmezőt, hogy azok legmagasabb rendű áldásukat és védelmüket adják az egész emberiség és az egész világ számára.


Időpont
2014. augusztus 6. (szerda) 18.00-21.00

Helyszín
Farkasrét Étterem

Budapest, 11. kerület, Németvölgyi út 132.

(A Farkasréti temető főbejáratával szemben.)

Információ
+36 70 946 9990

 

 

 

  

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Sopron
2014. augusztus 1.

Guru Karma Ácsárja Mester megérkezett legkedvesebb városába, a gyönyörű Sopronba, és mély tanításokat és isteni Guru Padmaszambhava beavatást adott szerető tanítványainak és a résztvevőknek mindenki megtisztulásáért, átalakulásáért és legfőbb védelméért.

Guru Karma Ácsárja Mester elmagyarázta, milyen hátrányokkal és hibákkal jár az énhez való ragaszkodás, a tudatlanság, a mohóság és a harag, melyek a végtelen félelem és szenvedés legfőbb okozói, mindnyájunk legnagyobb akadályai, amit meg kell tisztítanunk és teljes mértékben el kell kerülnünk. Ezzel szemben az egyetmes szerető szívnek, a türelemnek, a megbocsátásnak és a megvilágosodás bölcsességének szorgalmas és örömteli gyakorlása örökre felszámolja a félelemet és a szenvedést, és isteni előfeltételként megalapozza az örökké tartó boldogságot és a nagyszerű megszabadulást.

A tanításra és a beavatásra a soproni tanítás első napján, 2014. augusztus 1-én került sor az Egyetemi Ifjúsági Házban.

 

 

 
Tiszteletteljes találkozás egy felelős vezetővel

Tatabánya
2014. augusztus 1.

Guru Karma Ácsárja Mester örömmel találkozott Tatabánya tiszteletreméltó polgármesterével, Schmidt Csabával, aki szeretetteljes találkozójukon köszöntötte őt, és odaadását és szeretetét fejezte ki, hogy a Mester felkereste őt a Városházán.

A szeretett Polgármester Úr érdeklődését fejezte ki Guru Karma Ácsárja Mester spirituális tevékenysége iránt, és azt is megkérdezte, mit érez a Mester Magyarországgal és a magyarokkal kapcsolatban, illetve mit gondol, mit tehetnének a magyarok a nagyobb siker érdekében.

Válaszul Guru Karma Ácsárja Mester először elmondta, milyen jó benyomást tett rá a Polgármester Úr alázatos, szeretetteljes jelleme, mely a siker legnagyobb jele, majd hozzátette, a gyönyörű Tatabánya szerencsés, hogy megfelelő polgármesterre, vezetőre talált.

Guru Karma Ácsárja Mester a továbbiakban beszélt tanításairól és spirituális tevékenységéről, melyeket tiszta szívből minden ember és minden vallás békéjéért, egységéért, boldogságáért és sikeréért végez, s ami csak az egyetemes szerető szívnek és a megvilágosodás bölcsességének a gyakorlásával valósítható meg.

Guru Karma Ácsárja Mester elmondta, milyen hálás Magyarország gyönyörű, nemes népének azért, hogy szeretetteljesen elfogadják őt és örvendeznek tanításainak.
A Polgármester Úr megemlítette István királyt és útmutatásait, melyek arra intenek, hogy a magyaroknak mindig nyitott szívvel, elfogadással és tisztelettel kell viseltetniük a különböző kultúrák, hagyományok és népek iránt. A Mester megerősítette, hogy István Király egyetemes szerető szíve és isteni útmutatása a nemzet, a nép boldogságának és sikerének valódi záloga.

Guru Karma Ácsárja Mester végül áldását adta és azt kívánta, hogy a Polgármester Úrnak, a gyönyörű Tatabányának és egész Magyarországnak a legnagyszerűbb sikerekben legyen része.

 

 

 

 


 

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Tata, 2014. július 31.

Guru Karma Ácsárja Mester a gyönyörű Tatára látogatott, ahol lényegi tanítást adott a négy nemes igazságról.

A Mester a tanításában azt hangsúlyozta, hogy az egyetemes szerető szívet és a megvilágosodás bölcsességét gyakorolva követnünk kell az isteni igazság nemes ösvényét, hogy végleg megszüntessük a szenvedést és elérjük az örökké tartó nagyszerű megszabadulást.

Guru Karma Ácsárja Mester a résztvevők kérését teljesítve erőteljes átalakító áldás kíséretében átadta Sákjamuni Buddha isteni beavatását, mely éppen arra a szerencsés napra esett, melyen Buddha első tanítását adta az ősi Váránaszi szent városában, Indiában.

A Mester együttérzőn tűz- és füstfelajánló szertartást is vezetett az odaadó résztvevőkkel együtt, hogy enyhítse a végtelen sok láthatatlan lény éhségét és szenvedését, valamint megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és isteni védelmezőt, hogy azok legmagasabb rendű áldásukat és védelmüket adják az egész emberiség és az egész világ számára.

A tanítás, beavatás és tűzszertartás a tiszteletreméltó gyógyító, Tímár Géza bácsi Gyógyító Otthonában került megrendezésre 2014. július 31-én.

 

 

 

  

 

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Tatabánya, 2014. július 30.

Guru Karma Ácsárja Mester tömör tanításokat adott a tatabányai tanítás második napján bemutatva tudatunk természetének páratlan isteni igazságát és kvalitását, mely minden jelenség lényege, s mely mint a mindent átható tér, változás és pusztulás felett áll.

Guru Karma Ácsárja Mester kristálytisztán elmagyarázta, hogy örök szerető természetünk páratlan gyönyörének és tudatunk egyetemes üresség természetének az isteni egysége a magunk és minden anyánk, azaz minden érző lény legfőbb védelmezője.

Ezért hajtunk a legnagyobb tisztelettel és odaadással fejet tudatunk természete előtt, mely őseredendően tiszta és minden feltétel nélkül örökre gyönyörteli.

Guru Karma Ácsárja Mester a szerencsés résztvevőket az isteni Guru Padmaszambhava beavatásával is megáldotta, és tiszta szívből imádkozott minden ember békéjéért és biztonságáért, valamint minden érző anyánk megszabadulásáért.

Guru Karma Ácsárja Mester együttérzőn tűz- és füstfelajánló szertartást is vezetett az odaadó résztvevőkkel együtt, hogy enyhítse a végtelen sok láthatatlan lény éhségét és szenvedését, valamint megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és isteni védelmezőt, hogy azok legmagasabb rendű áldásukat és védelmüket adják az egész emberiség és az egész világ számára, ezzel zárta a tatabányai tanítás második napját 2014. július 30-án.

 

 

 

 

 

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Tatabánya, 2014. július 29.

Guru Karma Ácsárja Mester magas szintű tanításokat adott Tatabányán a megvilágosodás bölcsességéről. A megvilágosodás bölcsessége ad életet a bódhiszattváknak, és mindaddig táplálja és vezeti őket, míg elérik a tökéletes buddhaságot. A megvilágosodás bölcsességét ezen okból kifolyólag minden buddha isteni szülőanyjának hívják.

Guru Karma Ácsárja Mester egyhegyű útmutatásokat adott minden résztvevőnek arról, hogy első lépésként minden adandó alkalmat meg kell ragadniuk, hogy egy megvilágosodás bölcsességét megvalósított autentikus mestertől hallhassák a megvilágosodás isteni bölcsességének útmutatását. A második legfontosabb teendő pedig az, hogy intenzíven elmélkedjenek és meditáljanak a megvilágosodás bölcsessége mindent meghaladó útmutatásán mindaddig, míg felismerik tudatuk természetének tökéletes, egyetemes isteni kvalitását és lényegét, a buddha-természetet és elérik a tökéletes megvilágosodást.

Guru Karma Ácsárja Mester együttérzőn tűz- és füstfelajánló szertartást is vezetett az odaadó résztvevőkkel együtt, hogy enyhítse a végtelen sok láthatatlan lény éhségét és szenvedését, valamint megörvendeztessen végtelen sok buddhát, fenséges istenséget és isteni védelmezőt, hogy azok legmagasabb rendű áldásukat és védelmüket adják az egész emberiség és az egész világ számára.

 


Guru Karma Ácsárja Mester a 3. nagyszerű Dzsamgön Kongtrul
asszisztenseként egy lényegi szertartáson az 1980-as évek elején.


A 17. Gyalva Karmapa és a 4. nagyszerű Dzsamgön Kongtrul 1996-ban.


A 4. páratlan Dzsamgön Kongtrul Guru Karma Ácsárja
Mesterrel a Fehér Királyi Kolostorban.

  
Felejthetetlen találkozó egy páratlan isteni mesterrel

Guru Karma Ácsárja Mester különlegesen szerencsés, szeretetteljes kapcsolatban állt Őszentségével a 3. Dzsamgön Kongtrul Rinpocsével, aki oly sok gondoskodásban, szeretetben, védelemben és útmutatásban részesített mindenkit, különösképp a Mestert, mindaddig, míg 1992 elején a nirvánába távozott.

Guru Karma Ácsárja Mester odaadó szívvel fogadta Őszentsége a 3. Dzsamgön Kongtrul Rinpocse intenzív útmutatásait és számos isteni beavatását, köztük a Kálacsakra beavatást, melyet Őszentsége oly sok áldás és szeretet kíséretében adott át.

Guru Karma Ácsárja Mester odaadó tanúja volt annak a hatalmas gondoskodásnak, áldozathozatalnak és védelemnek, melyben tökéletesen önzetlen szerető szívével Őszentsége a 3. Dzsamgön Kongtrul Rinpocse részesített másokat, különös tekintettel a karma kagyü isteni hagyományvonalára és annak követőire.

Amikor Őszentsége a 3. Dzsamgön Kongtrul Rinpocse, ez az egyetemes szerető szívvel rendelkező Buddha váratlan körülmények között hirtelen eltávozott, halála azóta is a legnagyobb fájdalom és veszteség mindnyájunk számára. Mindazonáltal Guru Karma Ácsárja Mester határozottan hiszi, hogy a mindentudó Guru Padmaszambhava világosan lát minden egyes tragédia mögött megbúvó titkot. Bárcsak bocsánatot nyerne ez a szerencsétlenség is!

Pár héttel azelőtt, hogy Őszentsége a 3. Dzsamgön Kongtrul Rinpocse eltávozott, Guru Karma Ácsárja Mester egy mélységes, bizalmas találkozás alkalmával még utojára láthatta páratlan, szeretetteljes mesterét Dabzang Rinpocse kolostorában, Boudhanatban, Katmanduban. E felejthetetlen találkozón Őszentsége a 3. Dzsamgön Kongtrul Rinpocse felfedte Guru Karma Ácsárja Mester előtt, hogy a következő igazi Karmapa és isteni hagyományvonala nagy veszélyben van, külső és belső akadálykeltők támadása alatt áll. Őszentsége ezért arra kérte Guru Karma Ácsárja Mestert, hogy minden erejével óvja és szolgálja a 17. Gyalva Karmapát és az isteni hagyományvonalat.

Találkozásukkor Őszentsége a 3. Dzsamgön Kongtrul Rinpocse azt is meghagyta Guru Karma Ácsárja Mesternek, hogy kérje fel Őeminenciáját Dabzang Rinpocsét egy háromnapos erőteljes Vadzsrakilaja szertartás elvégzésére minden akadály eltávolításáért és Guru Karma Ácsárja Mester életének meghosszabbításáért. A Mester egyhegyű odaadással eleget is tett kérésének.

1996-ban Őszentsége a fiatal 17. Karmapa, Orgyen Thrinle Dordzse, aki az isteni 16. Karmapa és Guru Padmaszambhava megtestesülése, mindentudó tiszta látomásában csodás módon rátalált az igazi 4. Dzsamgön Kongtrul Rinpocsére, aki Csusur Dzong gyönyörű völgyében, a Curphu Kolostor közelében született, s hivatalosan is felismerte őt. Guru Padmaszambhava egyetemes szerető szíve és Buddha egyetemes szerető szíve így újra egyesült a nagyszerű Curphu Kolostorban, a számtalan sok, különböző nemzetekből származó odaadó követő és tanítvány fájó szívét pedig nagy gyönyör töltötte el.

„Áldja meg és védelmezze korunk minden emberét és a világot minden félelemtől és szenvedéstől ezen tökéletes, isteni megszabadítók egyetemes szerető szíve és megvilágosodásuk bölcsessége!

Bárcsak örökre beteljesíteném a lények ezen páratlan védelmezőinek isteni kívánságát! Bárcsak békét, egységet és boldogságot hoznék minden ember számára! Bárcsak megszabadítanám minden anyámat, minden érző lényt a szamszára szenvedésének óceánjából!”

Karma Tanpai Gyalchen Mester
Tatabánya, 2014. július 30.

 

 

  


Tiszteletteljes találkozás egy felelős vezetővel

Győr
2014. július 28.

A gyönyörű Győr városának alpolgármestere, Dr. Somogyi Tivadar tiszteletteljesen meghívta és a Városházán köszöntötte Guru Karma Ácsárja Mestert, akinek bemutatta a város gazdasági, kulturális és tudományos sikereit és fejlődését.

Guru Karma Ácsárja Mester örömmel hallott arról, hogy a gyönyörű Magyarországon minden vallás és kultúra szabadságot élvez, és jól megférnek egymás mellett, hiszen ez minden ember békéjének és egységének az alapvető isteni forrása.

A tiszteletreméltó alpolgármester Úr szívből jövő örömét fejezte ki afelett, hogy a Mester Magyarországot választotta második otthonának, ahol felvirágoztatja minden ember és minden vallás békéjéért, egységéért és sikeréért végzett spirituális tevékenységét.

 

 

 

 

 

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Győr
2014. július 27.

Guru Karma Ácsárja Mester örömmel zárta győri tanítása második napját, melyen megosztotta a résztvevőkkel a megvilágosodás isteni bölcsességét, mely megtisztítja a tudatlanságot, s mellyel megvalósítható minden jelenség és a tudat igaz természete, az üresség nagy gyönyöre. A megvilágosodás bölcsességének tanításai mellett a Mester átadta az egyetemes szerető szív gyakorlásáról és az egyetemes felelősségvállalásról szóló tanításokat is.

Guru Karma Ácsárja Mester átadta a mindenható páratlan szent atya, Guru Padmaszambhava erőteljes, isteni beavatását is, hogy minden résztvevőnek és minden embernek áldásban és védelemben legyen része.

A tanításon Guru Karma Ácsárja Mester a szóbeli átadás áldásának kíséretében megosztotta a résztvevőkkel a hosszú Guru Padmaszambhava guru jóga szöveget, és arra inspirálta őket, hogy szorgalmasan, naponta gyakorolják ezt az isteni technikát, és odaadással recitálják az OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUNG mantrát az egész világ legfőbb megvédelmezéséért.

A tanítás Győrben, a Hotel Konferenciában, 2014. július 27-én került megrendezésre.

 

 

 

  

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Győr
2014. július 26.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanítást adott a gyönyörű Győrben arról, hogyan fejlesszük ki a tökéletes bölcsességet, azaz, hogyan ismerjük fel tudatunk és minden jelenség üresség természetét, és emellett hogyan gyakoroljuk az egyetemes szerető szívet.

Valamennyi résztvevőt erőteljesen megáldották és inspirálták szerető mesterük, Guru Karma Ácsárja isteni tanításai és imái a győri tanítás első napján, 2014. július 26-án.

 

 

 

 

 

A fotó pár hónappal azelőtt készült, hogy Őszentsége Csögye Tricsen Rinpocse a nirvánába távozott.


Felejthetetlen találkozás egy páratlan isteni mesterrel

Guru Karma Ácsárja Mester számos tökéletesen szerencsés, isteni alkalommal találkozott páratlan mesterével, Őszentségével Csögye Tricsen Rinpocsével, aki korunk egyik legnagyszerűbb páratlan isteni mestere, és akinek nagy szeretettel és tisztelettel fogadta számos lényegi útmutatását és beavatását.

Az 1990-es évek legelején Őszentsége Csögye Tricsen Rinpocse egy nagyszabású rituális szertartás keretében erőteljesen megáldotta és megszentelte a földet, ahová Guru Karma Ácsárja Mester a Fehér Királyi Kolostorát kívánta építeni Katmanduban, Nepálban.

Később, az 1990-es évek közepént Őszentsége Csögye Tricsen Rinpocse Guru Karma Ácsárja Mester kérésének eleget téve, meglátogatta, erőteljesen megáldotta és hosszú imákkal és szertartásokkal felszentelte az újonnan megépült Fehér Királyi Kolostort.

Egyik személyes találkozójukon Guru Karma Ácsárja Mester megosztotta Őszentségével Csögye Tricsen Rinpocsével isteni gondolatát, miszerint egyetemes felelősséget vállal az egész világon minden ember és minden vallás békéjéért, egységéért és védelméért, és Őszentsége kívánságbeteljesítő áldását kérte.

Guru Karma Ácsárja Mester odaadó szívvel emlékezik arra, amikor Őszentsége Csögye Tricsen Rinpocse így próbálta felvidítani őt: „Rettenthetetlen, isteni bátor harcos vagy, de nagyon magányos. A világ nagyon bonyolult és tele van akadályokkal, te azonban tegyél meg mindent, ami tőled telik!” – mondta és szeretetteljes mosolyával megáldotta a Mestert.

 

 

 

     

 

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Tata
2014. július 31.

Odaadó barátai és tanítványai meghívták Guru Karma Ácsárja Mestert a gyönyörű Tatára, ahol a Mester isteni és igaz tanításokat ad a türelem, a megbocsátás és az egyetemes szerető szív gyakorlásáról, hogy mindenkit szeressünk, szolgáljunk, eltávolítsuk fájdalmukat és szenvedésüket és legfőképpen megszabadítsuk minden anyánkat, az érző lényeket a szamszára nyomorúságos szenvedésének és félelmének az óceánjából.

A nagyszerű gyógyító, a kivételesen szeretetteljes mester, Tímár Géza bácsi házában Guru Karma Ácsárja Mester Gyógyító Buddha beavatást ad a résztvevők és minden ember jó egészségéért és boldogságáért.

A Mester erőteljes tűz- és füstfelajánló szertartást is vezet, hogy boldoggá tegyen és megvédelmezzen minden embert.


Időpont

2014. július 31. (csütörtök) 19.00-21.00

Helyszín
Tata, Ady Endre u. 59.

Contact
info@omahhum.com
+36 70 20 938 4784

 

 

 

 

Őszentsége Nenang Pavo Rinpocse
és Karma Tanpai Gyalchen Mester
az 1980-as években a franciaországi Dordogne-ban.
Őszentsége a 17. Karmapa Orgyen Thrinlé Dordzse
a 11. Nenang Pavo Rinpocsével
1995-ben a Curphu Kolostorban.

Felejthetetlen isteni találkozó egy páratlan mesterrel


A bal oldali képen Guru Karma Ácsárja Mester látható Őszentségével a 10. Nenang Pavo Rinpocsével. E mély spirituális találkozás az 1980-as években jött létre Franciaországban, Dordogne-ban.

Guru Karma Ácsárja Mester odaadóan, kíváncsisággal telve feltette Őszentségének a kérdést, hol születik újjá a 16. Karmapa, és Pavo Rinpocse hol találkozik majd vele. Őszentsége Nenang Pavo Rinpocse egy ideig csendben ült, majd ezt válaszolta: „Tiszta látomásomban a Curphu Kolostort látom Tibetben. A 17. Karmapa valahol ott fog rám találni, ott találkozom vele legközelebb” – mondta könnyes szemmel.

Melegség öntötte el a szívemet miközben éreztem, megkaptam a teljes választ. Másnap meghívott, hogy hosszú élet beavatást adjon nekem – bizonyára azt gondolta, fontos, hogy sokáig éljek –, így hát örömmel, gyönyörtelien fogadtam ennek az isteni történelmi mesternek a hosszú élet beavatását, ami örökre megáldott.

Pár évvel később Őszentsége Nenang Pavo Rinpocse eltávozott, és Őszentsége a 17. Karmapa, Orgyen Thrinlé Dordzse valóban megtalálta és felismerte Nenang Pavo Rinpocse isteni 11. inkarnációját, akivel a Curphu Kolostorban találkozott.

Mily csoda! Mily nagyszerű mesterek! Csodálat tölt el. Bármely lény, aki kapcsolatba kerül ezen isteni mesterekkel és a hagyományvonallal, tökéletes, kimeríthetetlen áldásban részesül, ahogyan én is.


     

A fotó 2013. július 13-án a József Attila Megyei Könyvtárban készült Tatabányán.

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Tatabánya
2014. július 29-30.

Guru Karma Ácsárja Mester tisztelettel elfogadta a meghívást a gyönyörű Tatabányára, hogy mélységes tanításokat adjon arról, hogyan tisztíthatjuk meg, alakíthatjuk át és valósíthatjuk meg minden jelenség és minden érző lény tudata természetének isteni lényegét, mely nem más, mint az üresség és az egyetemes szerető szív isteni egységéből fakadó nagy gyönyör.

A tanítás során Guru Karma Ácsárja Mester átadja az isteni Guru Padmaszambhava beavatását, mellyel megáldja és átalakítja minden résztvevő szívét, és erőteljes áldást ad a világ számára is, hogy minden ember és minden vallás békében, boldogságban és egységben éljen.

Guru Karma Ácsárja Mester erőteljes füstfelajánló tűzszertartást is tart, hogy megáldja és kielégítse minden anyánkat, a látható és láthatatlan érző lényeket és megvédelmezze az egész világot.


Időpont

2014. július 29-30. (kedd-szerda) 17.00-20.00

Helyszín
Lapatári Malom
Tatabánya, Alkotmány u. 96/A

Információ
+36 30 979 3572

 

 

 

 

Lényegi tanítások a Mahámudra Elvonuló Központ
intenzív dharma gyakorlói számára Kunhegyesen

2014. július 24.

2014. július 23-án reggel Guru Karma Ácsárja Mester lényegi tanításokat adott autentikus, intenzív elvonulást végző tanítványainak a Mahámudrá Elvonuló Központban Kunhegyesen.

Guru Karma Ácsárja Mester éles útmutatást adott elvonulóinak, hogy hangsúlyosan törekedjenek az egyhegyű odaadás kifejlesztésére, a szívből fakadó szerető együttérzés, a bódhicsitta felkeltésére, valamint elmélkedjenek minden jelenség ürességén, mert így ismerhetik fel a megvilágosodás nagy gyönyörének bennük rejlő isteni természetét, tudatuk isteni természetét, mely maga a Buddha.

A Mester tiszteletteljesen arról tanított, hogy az isteni egyetemes szerető szívnek és a megvilágosodás páratlan bölcsességének a gyakorlásával minden dharma gyakorlónak és vallásos követőnek sürgősen egyetemes felelősséget kell vállalnia világunk megvédelmezéséért és minden ember megvilágosításáért.

Mahámudrá Meditációs Központ
Kunhegyes, 2014. július 24.


 

 
A fotó Németországban készült az 1980-as évek közepén.
(Balról jobbra: Kalü Rinpocse unokaöccse, Vangcsen Rinpocse;
 Kalü Rinpocse és Karma Tanpai Gyalchen Mester)


Felejthetetlen isteni találkozás egy páratlan mesterrel

Guru Karma Ácsárja Mester kivételes lehetőségben részesült, amikor asszisztensként kísérhette páratlan mesterét, Kalu Rinpocsét annak németországi és belgiumi tanító körútján.

Az 1980-as évek alatt Kalu Rinpocse tökéletes áldásában részesítette Guru Karma Ácsárja Mestert, aki számos intenzív tanítás mellett megkapta az egyetemes szerető szív Bódhicsitta gyakorlatának fogadalmait, a nagy Rincsen Terzö, „az isteni tudat drága kincse” beavatást és a Kálacsakra beavatást is.

 

     

Ez a fotó 2014. július 23-án készült a Mahámudrá Meditációs Központban, Kunhegyesen.

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Sopron
2014. augusztus 1-3.

Guru Karma Ácsárja Mester 2014. augusztus 1-én a gyönyörű Sopronba érkezik, hogy egyetemes tanításokat adjon a megvilágosodás páratlan bölcsességének és az egyetemes szerető szívnek a gyakorlásáról, valamint az egyetemes felelősségvállalásról, miszerint megvédelmezzük a világot és elvezetjük anyáinkat, az érző lényeket a megszabaduláshoz.

Hogy szeretettel teljesítse igaz barátai és tanítványai kérését, Guru Karma Ácsárja Mester átruházza a résztvevőre Avalókitésvara isteni beavatását, átadva ezzel az egyetemes szerető jóság és együttérzés legfőbb áldását és gyakorlatát.

A Mester Guru Padmaszambhava tökéletesen erőteljes beavatását is átadja, hogy átalakítsa és megoltalmazza a szerencsés résztvevőket és az embereket szerte a világon.

Guru Karma Ácsárja Mester Huszonegy Tárá imát, Guru Rinpocse guru jógát és gánacsakra felajánlás gyakorlatot is vezet, végül a résztvevőkkel együtt füstfelajánló tűzszertartást tart minden ember és a végtelen sok láthatatlan lény békéjéért, egységéért és boldogságáért.


Időpont

2014. augusztus 1. (péntek) 18.00-20.00
2014. augusztus 2-3. (szombat-vasárnap) 10.00-18.00

Helyszín
Egyetemi Ifjúsági Ház
Sopron, Béke út 10.

Információ
+36 20 323 4823

 

     

A fotón Guru Karma Ácsárja Mester a Guru Köncsog Csidu
mélységes ima szertartást vezeti 2000-ben
Fehér Királyi Kolostorában Katmanduban, Nepálban.

A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Győr
2014. július 26-27.

Guru  Karma Ácsárja Mester spirituális barátai és tanítványai szeretetteljes  hívására örömmel látogat el a gyönyörű Győrbe, hogy erőteljes, intenzív  tanításokat adjon a megvilágosodás bölcsességének és az egyetemes  szerető szívnek a mélységes gyakorlatáról. Ez a gyakorlat a  megtisztulás, az átalakulás és a megvalósítás legmagasabb szintű  technikája, mellyel felismerhetjük tudatunk egyetemes, isteni  természetét, Buddha kvalitását.

Guru Karma Ácsárja Mester átadja Guru Padmaszambhava isteni beavatását  is, hogy közvetlenül megáldja és átalakítsa a résztvevők szívét,  valamint közvetetten megáldja és átalakítsa az értékes emberi lények  szívét az egész világ legfőbb védelméért.


Időpont

2014. július 26. (szombat) 14.00-19.00
2014. július 27. (vasárnap) 10.00-18.00

Helyszín
Hotel Konferencia
Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.

Információ
+36 70 630 7029

 

 

 


Felejthetetlen isteni találkozás egy páratlan mesterrel

Guru Karma Ácsárja Mester nagyszerű, szerencsés pillanat részese lehetett, amikor kivételes útmutatásokat és jóslatokat kapott páratlan mesterétől, Őszentségétől Dudzsom Rinpocsétől az 1980-as évek közepe táján a franciaországi Dordogne-ban. Az isteni találkozón Őszentsége Dudzsom Rinpocse egy isteni szertartás és tanítás során különleges szándékkal felhatalmazást adott Guru Karma Ácsárja Mesternek, hogy saját fejére helyezze Dudzsom Rinpocse és Guru Padmaszambhava szent koronáját.

Az 1970-es évek közepén Katmanduban, Nepálban Guru Karma Ácsárja Mester megkapta Őszentsége Dudzsom Rinpocse és az isteni Guru Padmaszambhava páratlan tudat kincseinek minden isteni tanítását, szóbeli átadását és beavatását.

 

 

  


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Budapest
2014. július 20. 

Guru Karma Ácsárja Mester lényegi tanításokat és Sákjamuni Buddha beavatást adott, átalakította a szerencsés résztvevők szívét, és a Páratlan Buddha mindent meghaladó tanításainak isteni kegyelmével megáldotta az egész világot és benne minden embert, hogy valódi boldogságban, békében, egységben és biztonságban legyen részük.

A Mester arról is tanított, hogy ahogyan minden embernek olyan egészséges és tápláló ételeket kellene választania és fogyasztania, melyekkel megvédi az egészségét és az életét, ugyanolyan fontos lenne, hogy az egész emberiség olyan vallásokat és tanításokat válasszon, olyan vallásokban és tanításokban higgyen, melyek a szerető együttérzést és az egyetemes békét és harmóniát hangsúlyozzák, s melyek az embereknek valódi boldogságot, a világnak pedig tartós védelmet biztosítanak.

A Mester erőteljes jókívánságokat fogalmazott meg és szívből arra kért minden vallást, vallási vezetőt és követőt, hogy sürgősen vállaljanak egyetemes felelősséget az egész emberiség megvédelmezéséért, és olyan intenzív útmutatásokat és tanításokat adjanak, melyek a béke és a szeretet isteni szívévé lényegítik mindenki szívét, győzelmet és dicsőséget hozva ezáltal minden embernek, vallásnak és kultúrának.

Az isteni budapesti tanítás második napján (2014. július 20.) Guru Karma Ácsárja Mester a résztvevőkkel együtt boldogan tűzszertartást is tartott, ezzel megörvendeztetett végtelen sok isteni láthatatlan lényt, kielégítette végtelen sok anyánkat, az érző lényeket, és erőteljes áldásban részesített minden embert és az egész világot. 

     
   A kép az 1990-es évek közepén, Katmanduban, Nepálban készült (balról jobbra: Karma Tanpai
Gyalchen Mester, Tulku Orgyen Rinpocse és az isteni jógi, Dorung Karma Rinpocse).

Páratlan mesterekkel töltött felejthetetlen isteni találkozó

A képen Guru Karma Ácsárja Mester gyönyörteli találkozója látható a páratlan mesterrel, Tulku Orgyen Rinpocsével és a nagyszerű tertönnel, Dorung Karma Rinpocsével, aki örvendezve egyszer csak így szólt: „Mi hárman a Mindenható Úr, Guru Padmaszambhava isteni testének, beszédének és tudatának a megtestesülései vagyunk. S mivel egyek vagyunk, e szerencsés találkozó a legfőbb áldást jelenti az emberiség és a világ számára.”

A nagyszerű jógi, Dorung Karma Rinpocse kedves és vidám szavai, melyeket az isteni mester, Tulku Orgyen Rinpocse jelenlétében mondott, örökre megáldottak, mindazonáltal soha nem gondoltam magamról azt, hogy isteni megtestesülés, vagy bárki különleges lennék. Egyszerűen anyáim, az érző lények és az isteni lények alázatos szolgájának érzem és hiszem magam, aki mindnyájuk kívánságait teljesíti.


 

     
  


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

Budapest
2014. július 19.

Guru Karma Ácsárja Mester isteni tanítást adott az énhez való ragaszkodás és a jelenségekhez és az élet álomszerű, értelmetlen tapasztalataihoz való ragaszkodás elengedéséről, hogy rátaláljunk a magunk és minden jelenség isteni igazságára és lényegére.

A Mester arról adott útmutatást minden résztvevőnek, hogy fejlesszenek ki folyamatos tudatosságot, és örökre higgyenek tudatunk isteni természetében – a megvilágosodás nagy gyönyörében, az egyetemes szabadságban és az örök szerető szívben –, és örömmel elmélkedjenek rajta, figyeljék azt meg.

A budapesti tanítás első napján (2014. július 19.) Guru Karma Ácsárja Mester erőteljesen együtt imádkozott a jelenlévő tanítványokkal eltávolítva ezzel minden akadályt és konfliktust, hogy az emberek és az egész világ mihamarabb igazi békében, egységben és boldogságban éljenek.


A fotó az 1980-as évek közepén a franciaországi Dordogne-ban készült.

Felejthetetlen isteni találkozás egy páratlan mesterrel

Guru Karma Ácsárja Mester tökéletes áldásban és gyönyörteli átalakulásban részesült Őszentségétől Dilgo Khjence Rinpocsétől, aki ezeket a szavakat intézte hozzá: „Élj sokáig, a világnak szüksége van rád! Én mindig veled vagyok.”

 


     

 


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

2014. július 18.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanítást, beavatást és áldást adott az önzés és a tudatlanság megtisztításáért és az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás páratlan bölcsessége gyakorlásáért a gyönyörű Miskolcon.

A Mester a tanítás után teljesítette tanítványai kívánságát és tűzszertartás felajánlást tartott, mellyel végtelen sok isteni angyalt megörvendeztetett, számtalan láthatatlan lényt megáldott és jóllakatott, és a boldogság és védelem áldását adta az egész világ és minden ember számára.

Az esemény a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében került megrendezésre Miskolcon 2014. július 18-án (18.00-20.00). 


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

BUDAPEST

2014. július 19-20.

Guru Karma Ácsárja Mester örömmel a szívében érkezik majd kedvenc városába, Budapestre, hogy intenzív tanításokat adjon az egyetemes szerető jóság gyakorlásáról és a megvilágosodás páratlan bölcsességéről, mellyel elérhető az örökké tartó boldogság és a nagyszerű megszabadulás.

A tanításon Guru Karma Ácsárja Mester a szerencsés résztvevőknek közvetlenül bemutatja, hogy tudatunk isteni természete a megvilágosodás nagy gyönyöre és az egyetemes örök szerető természet.

Guru Karma Ácsárja Mester emellett bemutatja az álom és alvás jóga isteni titkos technikáját és gyakorlatát, és ezzel egyetemben azt, hogyan ébredjünk rá tudatunk természetében saját világosságunkra és a fényesség belső nagy gyönyörére még az alvás és álmodás ideje alatt is.

Guru Karma Ácsárja Mester a szívéből osztja meg barátaival és tanítványaival ezt az isteni technikát abban bízva, hogy azok őszintén gyakorolnak majd, és a gyakorlattal megvilágosítják magukat és örökre minden anyánk, minden érző lény javára válnak.

A Mester tűzszertartás imákat is vezet majd, hogy eltávolítsa a résztvevők, minden ember és az egész világ autentikus béke, egység és boldogság előtt álló minden akadályát.

Dharma szövegeiteket hozzátok magatokkal különös tekintettel a következőkre: Ngöndro, Tűzszeratrtás, Guru Rinpocse és Milarépa guru jóga és gánacsakra gyakorlat.

 

Időpont
2014. július 19. (szombat) 14.00-19.00
2014. július 20. (vasárnap) 10.00-19.00

Helyszín
Farkasrét Étterem

Budapest, 11. kerület, Németvölgyi út 132.

(A Farkasréti temető főbejáratával szemben.)

Információ
+36 70 946 9990 


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

MISKOLC

2014. július 18.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanításokat ad Miskolcon a megvilágosodás bölcsességéről és az egyetemes szerető szívről bemutatva, hogy ez minden vallás közös isteni lényege és gyakorlata.

A tanítás után Guru Karma Ácsárja Mester erőteljes Tűzszertartást is vezet, hogy eltávolítsa az igaz béke, egység és boldogság útjában álló akadályokat minden ember és az egész világ számára.

Időpont
2014. július 18. (péntek) 18.00-20.00

Helyszín
MTA Székház (díszterem)
Miskolc, Erzsébet tér 3.

Információ
+36 30 219 1723


 


    


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

2014. július 17.

Guru Karma Ácsárja Mester autentikus tanításokat és áldást adott a gyönyörű Nagyváradon Romániában, és megörvendeztette és átalakította minden résztvevő szívét.

A Mester tűzszertartást is tartott, mellyel megörvendeztette a végtelen sok buddhát, isteni angyalt és számtalan sok láthatatlan lényt, valamint megáldotta az egész világot és minden embert, hogy mihamarabb békében, egységben és valódi biztonságban éljenek.

A tanítás 2014. július 17-én (18.00-20.00) az Aurel Lazar Líceumban hangzott el Nagyváradon Romániában.

 


   A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

2014. július 16.

Guru Karma Ácsárja Mester isteni tanításokat és beavatást adott Nagybányán Romániában, ezzel megáldotta és megörvendeztette minden résztvevő szívét.

A Mester erőteljes tűzszertartást is vezetett, mellyel eltávolított minden akadályt és megáldotta az egész várost.

Ez az inspiráló esemény az Ambassador Hotelben került megrendezésre Nagybányán 2014. július 16-án (18.00-20.00).


 

 

 

 


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

2014. július 15.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanításokat adott Romániában, Erdély szívében, a gyönyörű Kolozsváron az értékes emberi test nemes kvalitásáról és minden érző lény tudata természetének egyetemes isteni minőségéről, az örök szerető természetről és a megvilágosodás nagy gyönyör természetéről.

Guru Karma Ácsárja Mester tanításaiban egyrészt az egyetemes szerető együttérzés gyakorlását hangsúlyozta, ami által tökéletesen megtisztíthatjuk az énhez való ragaszkodást és örömtelien megvalósíthatjuk tudatunk egyetemes örök szerető természetét, másrészről a megvilágosodás páratlan bölcsességének gyakorlatáról beszélt, mellyel tökéletesen megtisztíthatjuk a tudatlanságot és gyönyörtelien elérhetjük tudatunk örökké tartó nagy gyönyör és megvilágosodás természetét.

Guru Karma Ácsárja Mester erőteljes áldás kíséretében átadta a páratlan védelmező, Guru Padmaszambhava isteni beavatását is, és azt az útmutatást adta a résztvevőknek, hogy minden nap gyakorolják Guru Padmaszambhava hétsoros imáját és mantráját, az OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUNG mantrát, megáldva ezzel magukat, az egész világot és minden embert.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív Tűzfelajánló szertartást is tartott, mellyel eltávolított minden akadályt és az igaz béke, egység és boldogság erőteljes áldását adta mindenki számára. A tanítás 2014. július 15-én (17.00-21.00) hangzott el Kolozsváron a Kultúra Házában. A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

2014. július 14.

Guru Karma Ácsárja Mester mély tanításokat adott a gyönyörű Marosvásárhelyen (Targu Mures) a megvilágosodás bölcsességének és az egyetemes szerető szívnek az isteni gyakorlatáról, és bemutatta, hogy ez mindenki örökké tartó boldogságának és nagyszerű megszabadulásának a legfőbb isteni oka.

A Mester a tanításon átadta a Mindenható Úr, Guru Padmaszambhava erőteljes beavatását, aki a világ legfőbb védelmezője, így a résztvevők minden emberrel együtt erőteljes áldásban részesültek. A Mester útmutatást adott arról is, hogy az OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUNG mantra gyakorlásával mindenki megáldhatja magát és az egész világot, hogy valódi biztonságban és boldogságban éljünk.

Végül a résztvevők, akik ebben a legfőbb áldásban részesültek, hálás szívvel imádkoztak Guru Karma Ácsárja Mester hosszú életéért, hogy az emberek és az egész világ továbbra is megkapják a védelem és a megvilágosodás áldását.

A tanítás 2014. július 14-én (18.00-21.30) a Bod Péter Diakóniai Központban hangzott el Marosvásárhelyen, Romániában.


 

Interjú Master Tanpai Rinpocsével


 

 

 


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

2014. július 13.

Guru Karma Ácsárja Mester kedves tanítványa és barátja, Oana Marinovici közjegyző és annak barátai meghívására a gyönyörű Szeben (Sibiu) városába, Közép-Európa egykori nemzetközi kulturális központjába látogatott, hogy isteni tanításokat adjon a megvilágosodás bölcsességéről és az egyetemes szerető szívről mint minden vallás isteni gyakorlatáról és közös isteni lényegéről.

Guru Karma Ácsárja Mester tiszta szívből arról tanított, milyen fontos a megvilágosodás bölcsességének és az egyetemes szerető szívnek a gyakorlása, hiszen általuk tisztítható meg a tudatlanság és az önzés, és általuk érhető el az örökké tartó boldogság és a nagyszerű megszabadulás.

Guru Karma Ácsárja Mester szívből teljesítette a jelenlévők kívánságát és átadta az OM MANI PADME HUNG HRI mantrát, valamint megáldotta a résztvevőket, hogy sikeresen gyakorolhassák és kifejleszthessék az egyetemes szerető szívet és a megvilágosodás páratlan bölcsességét.

Guru Karma Ácsárja Mester az odaadó tanítványokkal együtt erőteljes Tűzszertartást is tartott, mellyel eltávolított minden akadályt, és megáldott minden embert és az egész világot, hogy mihamarabb teremtsenek autentikus békét, egységet és boldogságot. A tanítás 2014. július 13-án (14.00-17.00) a Hilton Hotelben, Szebenben, Romániában került megrendezésre.


 

 

 


A szerető szív és a páratlan bölcsesség tanító körútja

2014. július 12.

Guru Karma Ácsárja Mester szerető barátja és tanítványa, Georgiana Badea és annak barátja, Mirela Melencu hívására a gyönyörű Zsilvásárhelyre (Targu Jiu) látogatott, ahol intenzív tanításokat adott a megvilágosodás bölcsességéről és az egyetemes szerető szívről mint minden vallás közös isteni lényegéről és gyakorlatáról.

Guru Karma Ácsárja Mester szeretetteljesen a napi gyakorlásra vonatkozóan is adott útmutatásokat, emellett a résztvevők kérését teljesítve mindenkit ellátott a jó egészség, a gyarapodás, a boldogság és a siker áldásával.

A Mester erőteljes imákat és Tűzszertartást is vezetett, mellyel megáldott minden embert és az egész világot, hogy mindenkinek igazi békében, egységben és boldogságban legyen része. A tanítás 2014. július 12-én (14.00-16.00) a Kultúra és Múzeum Házában hangzott el Zsilvásárhelyen (Targu Jiuban), Romániában.

 

  


Szerető szív és páratlan bölcsesség tanító körút

2014. július 11.

Guru Karma Ácsárja Mester meghívást kapott barátaitól és tanítványaitól a gyönyörű Pitesti városába, ahol intenzív tanításokat adott a megvilágosodás bölcsességéről és az egyetemes szerető szívről mint minden vallás közös isteni lényegéről és gyakorlatáról.

A Mester szeretetteljesen a napi gyakorlásra vonatkozóan is adott útmutatásokat, emellett mindenkit megáldott az isteni OM MANI PADME HUNG HRI mantra recitálásával. A tanítás 2014. július 11-én (18.00-20.00), a Ramada Hotelben hangzott el Pitestiben, Romániában.

 


Mély tanítások, isteni beavatás és gyakorlás
a Xenopol Közgazdasági Főiskolán

Bukarest, Románia

2014. július 9. (szerda)

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanítások kíséretében átadta Gyógyító Buddha isteni beavatását és a gyakorlat eredeti szövegének szóbeli áldását. A Mester erőteljes áldásban részesítette a résztvevőket, hogy jó egészségnek örvendjenek, valamint áldását adta, hogy minden vallás és minden ember sikeresen megvalósítsa a békét és az egységet.

A Mester az Oroszlánarcú Istennő gyakorlatát és mantráját is átadta, mellyel eltávolítható minden akadály és legyőzhető minden ördögi erő, többek között a fekete mágia is.

Az odaadó tanítványok, barátok és résztvevők, akiket a Mester tökéletes tanításokban, beavatásokban és áldásban részesített, mind megkérték Guru Karma Ácsárja Mestert, hogy hamarosan térjen vissza, adjon újabb tanításokat és áldja meg őket örökre. Így zárult a bukaresti Xenopol Közgazdasági Főiskolán megrendezett tanítás sorozat kilencedik napja 2014. július 9-én.

 

 Mély tanítások, isteni beavatások és intenzív gyakrolás Bukarestben, Romániában

2014. július 8. (kedd)

Guru Karma Ácsárja Mester mély tanításokat adott a Mindenható Páratlan Úr, Avalókitésvara isteni gyakorlatához és imájához, és erőteljes Avalókitésvara beavatás kíséretében az eredeti szöveg szóbeli átadásában is részesítette a jelenlévőket.

A bukaresti Xenopol Közgazdasági Főiskolán szervezett tanítás sorozat nyolcadik napján Guru Karma Ácsárja Mester szívéli útmutatásokat adott minden résztvevőnek a türelem, a megbocsátás és a szerető együttérzés gyakorlásáról, és arról, hogy soha nem szabad feladni, mindig szeretni, szolgálni és védelmezni kell másokat, elvenni szenvedésüket és fájdalmukat, egyszóval minden anyánk, minden érző lény javára kell válnunk, hogy mindnyájan elérjék az örökké tartó békét és a nagyszerű megszabadulást a szerető együttérzés legfőbb urának, Avalókitésvarának a gyakorlatával és az OM MANI PADME HUNG HRI mantra recitálásával.  

Mély tanítások, isteni beavatás
és gyakorlás a védelemért és a sikerért
Xenopol Közgazdasági Főiskola, Bukarest, Románia

2014. július 7. (hétfő)

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív tanításokat adott és a szóbeli átadás áldásával megosztotta a résztvevőkkel az isteni huszonegy szent anya, Tárá imáját és gyakorlatát.

Miután a szerencsés résztvevők megkapták az eredeti huszonegy Tárá gyakorlat szövegét, a Mester levezette a gyakorlatot és megáldotta az egész világot, hogy az emberek biztonságban és boldogságban éljenek.

A Mester azt tanácsolta a résztvevőknek, hogy naponta egyszer végezzék el a huszonegy Tárá gyakorlatot saját védelmük és sikerük, valamint mindenki más védelme és sikere érdekében. Minderre a gyakorlás és tanítás sorozat hatodik napján, 2014. július 7-én került sor a Xenopol Közgazdasági Főiskolán.    

 

Mély tanítások és isteni beavatás
a legmagasabb szintű technika gyakorlásához
Xenopol Közgazdasági Főiskola, Bukarest, Románia

2014. július 5-6. (szombat-vasárnap)

Guru Karma Ácsárja Mester mély tanításokat adott az alvás és álom jóga páratlan isteni technikájáról, mely az alvás és álmodás közönséges tapasztalatát a tökéletes világosság nagy gyönyörének felismerésévé változtatja.

Guru Karma Ácsárja Mester szeretettel és örömmel osztotta meg ezt a tökéletesen isteni, titkos módszert a gyönyörű Romániában élő odaadó tanítványaival és barátaival, abban bízva, hogy mindnyájan őszintén gyakorolják majd ezt az isteni technikát, elérik a megvilágosodást, és örökre minden anyánk, minden érző lény javára válnak.

Guru Karma Ácsárja Mester erőteljes imákat is vezetett a spirituális hallgatóság előtt, hogy megáldjon minden embert és az egész világot a béke, egység és boldogság mihamarabbi megvalósulásáért. Minderre a gyakorlással egybekötött tanítások negyedik és ötödik napján került sor Bukarestben, a Xenopol Közgazdasági Főiskolán 2014. július 5-én és 6-án.
 

Mély tanítások és isteni beavatás
a legmagasabb szintű technika gyakorlásához

Xenopol Közgazdasági Főiskola, Bukarest, Románia

2014. július 3-4. (csütörtök-péntek)

Guru Karma Ácsárja Mester Bukarestben a Xenopol Közgazdasági Főiskolán megrendezett tanítások második és harmadik napján (2014. július 3-án és 4-én) mély tanításokat és Amitábha Buddha beavatást adott, valamint bemutatta a megszabadulás kapujának is nevezett korona csakra megnyitásának isteni titkos technikáját. Az átadást intenzív imák és az OM AMI DEVA HRI mantra recitálása kísérte.
 

Tökéletes tanítások és gyakorlás
a legmagasabb szintű megvalósításért
Xenopol Közgazdasági Főiskola, Bukarest, Románia

2014. július 2. (szerda)

Guru Karma Ácsárja Mester Bukarestben a Xenopol Közgazdasági Főiskolán megrendezett tanítások első napján (2014. július 2-án) bemutatta valamennyi szerencsés résztvevőnek tudatunk természetének egyetemes isteni kvalitását, valamint a megvilágosodás bölcsességének a gyakorlatát, mely az isteni Mahámudrá hagyományvonaltól ered, s mellyel megvalósítható az isteni igazság, a megvilágosodás nagy gyönyöre.
 

Mély tanítások a Spiru Haret Egyetem által
rendezett nemzetközi konferencián

Bukarest, Románia

2014. július 1. (kedd)


A Spiru Haret Egyetem által Bukarestben megrendezett nemzetközi konferencián Guru Karma Ácsárja Mester inspiráló, mélységes áldás kíséretében megosztotta a résztvevőkkel a megvilágosodás isteni tudását és bevezetést adott az egyetemes szerető szív gyakorlatába is.

A tanítások után a Mester örömmel adott gyógyító, védelmező és boldogságot hozó áldást a jelenlévőknek, és teljesítette kéréseiket.
Mély tanítások a Spiru Haret Egyetem által
rendezett nemzetközi konferencián
Bukarest, Románia


2014. július 1. (kedd)


2014. június 16-án a Spiru Haret Egyetem a Tiszteletreméltó Guru Karma Ácsárja Mestert vendégprofesszori címmel tüntette ki.

Emellett a mély tanításokkal egybekötött, Bukarestben megrendezett nemzetközi konferencia második napján, 2014. július 1-én, az egyetem hivatalosan is kitüntette Guru Karma Ácsárja Mestert a fenntartható oktatásért, valamint az egyetemes béke, egység és világszintű megvilágosodás megvalósításáért kifejtett tevékenységéért. A gratulációkat és a „Nagy Érdem” díszoklevelét az egyetem szeretetteljes rektorhelyettese, Carmen Costea professzor adta át. Az oklevelet a Spiru Haret Egyetem rektora, a kiváló Aurelian A. Bondrea professzor is aláírta.

 
Mély tanítások a Spiru Haret Egyetem által
rendezett nemzetközi konferencián

Bukarest, Románia


2014. június 30. (hétfő)


A képen Guru Karma Ácsárja Mester látható a Spiru Haret Egyetem rektorhelyettesével, Carmen Costea professzorral, PhD; Amina Pîrvescu adjunktussal; Mircea Nita professzorral, PhD; Matei Georgescu professzorral, PhD; Ionel Moharta professzorral, PhD és a népszerű színésszel, Vasile Muraruval „Az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás isteni tudása mint minden vallás lényege” címet viselő konferencián 2014. június 30-án. A konferenciát a Spiru Haret Egyetem szervezte.


 Tanítás a titkos isteni jóga technikákról:
phóva, álom és alvás jóga


Bukarest, 2014. július. 2-6. (szerda-vasárnap)

Guru Karma Ácsárja Mester meghosszabbítja romániai látogatását, hogy tanításokat adjon a phóva jóga, az álom jóga, valamint az alvás jóga titkos isteni technikájáról. A phóva jóga a megszabadulás kapujának, a koronacsakrának a kinyitása, az álom és alvás jóga pedig az éles éberség és a nagy gyönyör isteni világosságának a gyakorlata.

A Mester átadja az isteni Mahámudrá kívánságimát és a végtelen fény buddhája, Amithába Buddha imáját és gyakorlatát is. Mindkét szöveghez világos magyarázatokat és mély útmutatásokat fűz majd.

Ezen mély, titkos tanítások, gyakorlatok és beavatások átadásával a Mester őszinte spirituális barátai és tanítványai régi kérését teljesíti, és arra kéri a szerencsés résztvevőket, hogy a tanulás és gyakorlás őszinte vágyával jöjjenek a kurzusra, ugyanis így végezhetik el ezeket a különleges, titkos gyakorlatokat, valamint így áldhatják meg magukat örökre.

Időpont

Szerda-péntek: 18.00-21.00
Szombat-vasárnap: 14.00-20.00

Helyszín
A.D. Xenopol Közgazdasági Főiskola
Bukarest, Traian utca 165.
(a Foisorul de Foc szobor mellett)

Információ
Alexandru Popescu
0721 249 505 


A fotó 2014. június 26-án reggel, a Fekete-tengernél
jelenleg is zajló tíznapos elvonuláson készült.

Az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás
isteni tudása mint minden vallás lényege


2014. június 30. (hétfő)


A Spiru Haret Egyetem szociológia-pszichológia kara hivatalosan meghívta Guru Karma Ácsárja Mestert, hogy díszvendégként és fő előadóként intenzív tanításokat adjon „Az egyetemes szerető szív és a megvilágosodás isteni tudása mint minden vallás lényege” címet viselő nemzetközi konferencián.

A Mestert nagy örömmel tölti el, hogy hétfőn, a konferencia első napján Ion Manzat,
PhD, a Hyperion Egyetem professzora és Mircea Aurel Nita, PhD, az SNSPA docense is részt vesznek a konferencián, hogy erről a mély témáról tartsanak előadást.


2014. július 1. (kedd)


Guru Karma Ácsárja Mester lényegi tanításokat ad arról, hogyan gyakoroljuk és fejlesszük ki a mindennapokban az egyetemes szerető szívet és a megvilágosodás bölcsességét, valamint arról, mennyire lényeges az egyetemes felelősség felvállalása, miszerint mindenkit szeretünk, mindenkit szolgálunk, mindenki fájdalmát és szenvedését eltávolítjuk és mindenkit megvédelmezünk. Ekként cselekedve beteljesítjük minden vallás isteni feladatát és minden anyánk, minden érző lény, valamint az egész világ javára válunk.

Guru Karma Ácsárja Mester intenzív beavatásokban, gyógyításban és áldásban is részesíti majd a résztvevőket, emellett erőteljes imákat vezet, hogy megáldja az embereket és az egész világot a béke, az egység és mindenki boldogságának a megvalósulásáért.


Moderátor
Ph.D. Matei Georgescu, egyetemi docens, Spiru Haret Egyetem

Szervezők
Prof. Ph.D. Laura Goran, Spiru Haret
Egyetem
Prof. Ph.D. Carmen Costea, Spiru Haret
Egyetem
Amina Pîrvescu, egyetemi docens, Spiru Haret
Egyetem

Időpont
2014. június 30. (hétfő) 18.30-21.15
2014. július 1. (kedd) 18.30-21.15

Helyszín
Spiru Haret Egyetem, Stúdió terem (fsz.)
Bukarest, Ion Ghica utca 13.

Információ
Ph.D. Matei Georgescu, egyetemi docens
+40 722 335 389

Média partnerek:
Herald Kiadó, Védikus Dharma Egyesület,
Alternatív Tudományok Egyesület, Opinia Națională, TvH


A belépés díjtalan.A Mester a szent India isteni áldását közvetíti

Romániával és az egész világgal együtt


2014. június 19.

Guru Karma Ácsárja Mester szerető, odaadó bukaresti, valamint más romániai barátai és tanítványai kérését teljesítve intenzív tanításokat és beavatásokat ad a legmélyebb átalakulásért és védelemért.

A Mester azt a legfőbb áldást és pozitív energiát fogja tovább adni a gyönyörű Romániának és az egész emberiségnek, melyre a nagyszerű Indiában tett szent útján, a szent helyeken és az isteni spirituális vezetőkkel való találkozása során tett szert.

Időpont
2014. június 19. (csütörtök) 18.00-21.00


Helyszín

A.D. Xenopol Gazdasági Főiskola
Traian utca 165.

(A „Foisorul de Foc” szobor közelében)

contact@omahhum.com