Szerencsét hozó imák, melyek megáldanak
minden vallást, embert és az egész világot

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen Acharya

Tartalomjegyzék

Az isteni buddhák, dharma és szangha szerencsét hozó imái

A megvilágosodott mesterek szerencsét hozó imája

Az istenségek szerencsét hozó imája

A védelmezők szerencsét hozó imája

A gazdagság istenségeinek szerencsét hozó imája

Anyáinknak, az érző lényeknek szerencsét hozó imája

A mindenható istenek, Brahma, Visnu és Siva szerencsét hozó imája

A mindenható Ráma és Krisna szerencsét hozó imája

A Mindenható Úr, Jézus Krisztus szerencsét hozó imája

A mindenható anya, Szűz Mária szerencsét hozó imája

A mindenható Allah és Mohamed szerencsét hozó imája

A mindenható Jehova szerencsét hozó imája

Minden vallás egységének szerencsét hozó imája

Minden vallás lényegének szerencsét hozó imája

Szerencsét hozó ima a legnagyszerűbb Indiáért

Szerencsét hozó ima a derék Tibetért és a páratlan Kínáért

Szerencsét hozó ima az erős Amerikáért

Szerencsét hozó ima a nagyszerű és mély Oroszországért

Szerencsét hozó ima a legáldottabb és legszerencsésebb Európai Unió országaiért

Szerencsét hozó ima Nagy-Britanniáért, Kanadáért és Ausztráliáért

Szerencsét hozó ima Afrikáért

Szerencsét hozó ima a gyönyörű Nepálért

Szerencsét hozó ima a dicsőséges Bhutánért

Szerencsét hozó ima Magyarországért

 

 

Az isteni buddhák, dharma és szangha szerencsét hozó imái

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

A tudat természete, mely a kezdetektől fogva tiszta és mindent áthat, mint a tér, maga a nagy gyönyör.

Ez a szamszára, a nirvána, az ösvény és minden jelenség lényege.

A tudás és a bölcsesség tüze elégeti a tudatlanságot és a szennyeződéseket, majd amint felismerjük a meztelen igazságot, a tudat felszabadul saját természetében, saját lényegében, eléri a mindentudás kvalitását, az abszolút megvilágosodást és megvalósítja a tökéletes buddhaságot.

Mégis, eget betöltő édesanyáink, az érző lények sokasága iránt érzett végtelen szeretettől és jóindulattól vezérelve, azért, hogy mindnyájukat megszabadítsák, a buddhák a szent dharmát, a megvilágosodás és nagyszerű megszabadulás tökéletes technikáját tanítják.

Ezt az ösvényt követve számtalan szent férfi és nő felismeri az igazságot, nagyszerű megvilágosodott mesterré, bódhiszattvává, a nemes szangha tagjává válik, terjeszti a szent dharmát, utat mutat számos más lénynek, inspirálja őket, és eloszlatja a lények és a világ tudatlanságát.

Váljunk tökéletesen jóságos buddhává, legfőbb Győzedelmessé! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden anyánk, az összes érző lény, aki kezdettelen idők óta szeret és táplál minket, kivétel nélkül mind valósítsa meg a megszabadulást, a tökéletes buddhaságot! Teljesüljön ez a szerencse!

 

A megvilágosodott mesterek szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Kapjuk meg az összes megvilágosodott mester és gyökérmestereik áldását! Részesüljünk abban az áldásban, hogy átadják nekünk tökéletes megvilágosodásukat! Teljesüljön ez a szerencse!

Spirituális mestereink élete legyen hosszú! Isteni tevékenységük áradjon szét, mint a mindent átható tér! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, a buddhaságot! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

 

Az istenségek szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Váljunk olyan szerencséssé, mint a megszámlálhatatlanul sok fenséges istenség!

Érjük el megvalósításukat (a sziddhiket) könnyedén! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, a buddhaságot! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

 

A védelmezők szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Élvezzük a végtelen sok megvilágosodott női angyal és védelmező oltalmát! Teljesüljön ez a szerencse!

Valósítsunk meg sikerrel minden isteni tevékenységet és távolítsunk el minden akadályt! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, a buddhaságot! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

 

A gazdagság istenségeinek szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

A megszámlálhatatlanul sok bőség istenséghez és a végtelen kincsek gazdáihoz hasonlóan gyarapodjunk és váljanak valóra kívánságaink! Teljesüljön ez a szerencse!

Tegyünk szert a nagyszerű bőség kiapadhatatlan kincsestárára! Számoljuk fel a szegénységet és a Föld tehetetlen lényeinek szenvedését! Váltsuk valóra kívánságaikat! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, a buddhaságot! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

 

Anyáinknak, az érző lényeknek szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Kapjunk szeretetteljes és gondoskodó gyengédséget a végtelen sok érző lénytől, anyáinktól! Teljesüljön ez a szerencse!

A szent dharma segítségével, bírhatatlan szerető együttérzéssel és aktivitással viszonozzuk minden szülőnk, az összes érző lény kedvességét! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Az érző lények, akik az anyáim, kivétel nélkül valósítsák meg mind a tökéletes megszabadulást, a buddhaságot! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

 

A mindenható istenek, Brahma, Visnu és Siva szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Részesüljünk a mindenható istenek, Brahma, Visnu és Siva védelmében! Teljesüljön ez a szerencse!

Valamennyi fenséges isten arasson végső győzelmet a démonok felett, és biztosítson védelmet és tiszta erényt az egész világegyetemben!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulás örökké tartó nagy gyönyörét! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

 

A mindenható Ráma és Krisna szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Álljon a világ a két legfőbb megszabadító és kiváló hős, Ráma és Krisna védelme alatt! Teljesüljön ez a szerencse!

Az igaz lények arassanak győzelmet minden csaló felett! Tiporják el büszkeségüket, irigységüket, negativitásukat és szabadítsák meg őket mind!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulás örökké tartó nagy gyönyörét! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Legyünk szerencsések, mint az isteni hindu vallás, melyet végtelen sok odaadó követőjének segítségével Őszentségei az igazságos és dicsőséges Shankaracharyák, a szeretett Swami Bivekanand, az isteni Sai Baba, a nagyszerű Swami Narayan és sok más méltóságos bölcs guru vezet! Igaz útmutatásukkal valósítsuk meg mind a béke globális egységét!

Részesüljünk Guru Nanak és utódai, a kegyes, tiszteletreméltó guruk egyhegyű és lényegi áldásában! Teljesüljön ez a szerencse! Gyarapodjunk, mint ők! Gyakoroljuk az adakozást és szüntessük meg minden érző lény szegénységét és szenvedését!

Kapjuk meg az isteni Guru Mahavir és számos önzetlen és együttérző dzsainista guru tiszta útmutatását! Szenteljük életünket a megszabadulásnak és segítsünk minden érző lényt! Teljesüljön ez a szerencse!

 

A Mindenható Úr, Jézus Krisztus szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Váljon eggyé szívünk a szeretet kincsestárának, Jézus Krisztusnak, Isten fiának egyetemes szerető szívével! Teljesüljön ez a szerencse!

A végtelen együttérzés erejével legyünk képesek a türelem gyakorlására!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás és a feltétlen szeretet isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, az örökké tartó békét és harmóniát! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

 

A mindenható anya, Szűz Mária szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Részesüljünk az egyetlen anya, Mária végtelen szeretetéből, aki minden érző lényt úgy szeret, mint egyszülött gyermekét! Teljesüljön ez a szerencse!

A szent anya szerető tudata áradjon szét a világ minden gyermekének szívében! Végtelen sok gyermeke teljesítse be a szent anya kívánságait, valósítsa meg a békét!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulás örökké tartó nagy gyönyörét! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Legyünk szerencsések, mint a keresztény vallás és a dicsőséges római katolikus egyház, melyet kegyes Őszentsége, XVI. Benedek pápa, számos jóságos és áldott méltóságos bíboros, püspök és pap vezet!

Legyünk szerencsések, mint a keresztény vallás és az igaz ortodox egyház, melyet számos erőteljes és méltóságteljes pátriárka, püspök és pap vezet! 

Legyünk szerencsések, mint a keresztény vallás és a nem-mesterkélt, egyedülálló református egyházak, melyeket igen szeretetteljes és áldott püspökök és papok vezetnek!

Dicsőítsék mindnyájan a türelem és a szerető együttérzés gyakorlását és önzetlenül vezessenek minden embert, hogy fejlesszék ki Jézus Krisztus és a szent anya, Mária egyetemes szerető szívét! Védelmezzék meg a világot és minden vallást!

 

A mindenható Allah és Mohamed szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Valósítsuk meg a mindenható Isten, Allah isteni egységét! Ő a legfőbb védelmező, minden jelenség birtokosa és megtestesülése. Lényege az abszolút tisztaság, a megvilágosodás. Tökéletesen egy az érző lények tudatának természetével. Teljesüljön ez a szerencse!

Valósítsuk meg Mohamed önzetlen szerető szívét, aki elérte a mindenható Allah abszolút természetét, felismerte az önzetlenség igazságát minden jelenség lényegében, és megkülönböztetés nélkül minden érző lény spirituális társává és védelmezőjévé vált! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, az Allah-természetet! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Legyünk szerencsések, mint a legfegyelmezettebb és leghithűbb mohamedán vallás, melyet számos erőteljes, odaadó főpap és komoly, előkelő arab uralkodó vezet! A mindenható Allah és Mohamed próféta legfőbb áldása és teret betöltő, mindent átható egyetemes szerető szíve áradjon minden ember szívébe, tisztítsa meg a világ minden lényének szenvedését és félelmét, s magasztalja minden vallás lényegét!

 

A mindenható Jehova szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Valósítsuk meg a mindenható Jehova legfőbb igazságosságát, aki a karmikus ok-okozat törvényének megtestesülése, aki menedéket nyújt a jóknak, megbünteti a gonoszokat és elpusztítja negativitásukat! Teljesüljön ez a szerencse!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulást, a Jehova-természetet! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

Legyünk szerencsések, mint a nemes zsidó vallás és erős, sikeres vezetői! Önzetlen felajánlásuk, gazdasági és politikai erejük segítségével virágoztassuk fel az egyetemes békét és a globális egységet! Bárcsak mindnyájan csatlakoznának a mindenható Jehova isteni szívéhez, hogy megvédjék a világot!

 

Minden vallás egységének szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Kapjuk meg a világ minden vallásának útmutatását és védelmét!

Egyesüljön minden vallás és éljenek harmóniában!

A világ minden vallásának nagyszerű vezetője legyen hosszú életű és örvendjen jó egészségnek!

Szelídítse meg minden vallásos ember a tudatát és fejlesszen ki egyetemes szerető szívet!

Rázzuk fel az egész világegyetemet, szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Alakítsuk át az eltévelyedés létforgatagának (szamszára) mindhárom világát a béke tiszta birodalmává, ahol mindenki a megvilágosodás isteni technikáját követi! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

Minden érző lény kivétel nélkül valósítsa meg a tökéletes megszabadulás örökké tartó nagy gyönyörét! Teljesüljön ez a legfőbb szerencse!

 

Minden vallás lényegének szerencsét hozó imája

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Külsőleg szemlélve a világegyetem teremtői, a Mindenható Isten, Visnu, Allah, Buddha és Jehova - akárhogy is hívjuk őket vagy bárkihez is imádkozunk - az egész kozmosz legfőbb védelmezői és mind egyazon lényeggel, kvalitással rendelkeznek.

Belsőleg szemlélve az abszolút igazság, a lényeg, a nagy gyönyör, a mindent átható természet, a legfőbb tisztaság, megszabadulás vagy megvalósítás - akárhogy is nevezzük vagy akármin is elmélkedünk - mind az érző lények lényegének, tudatuk lényegi természetének a megnyilvánulása és kvalitása.

Amint megtisztul a tudatlanság szennye, a jó és a rossz, a szamszára és a nirvána egyízűvé, teljes mértékben egyenlővé, tökéletesen mindenütt jelenlévővé válik és feltárul, hogy természetük eredendően a fényesség, a világosság, a megvilágosodás. Mindezt az összes érző lény lényegi természetének, tudatának a mindenható tere vetíti ki; mindez tudatuk természetének lényegi kvalitása.

Felismervén ezt az igazságot, a teret betöltő érző lények azon nyomban és együtt, egy nagy egységben, kivétel nélkül leljenek rá az örökké tartó megszabadulásra! Teljesüljön ez a szerencse!

 

Szerencsét hozó ima a legnagyszerűbb Indiáért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

A Védák isteni tudását sugárzó tej óceán közepén, eme első nagyszerű nemes földön bukkant fel a csodálatos kincs, a megvilágosodás bölcsessége, a mindentudó győzedelmes buddhák és más isteni vallásalapítók tanításának nektárja.

Magasztaljuk hihetetlen Indiát, a szent dharma legkiválóbb földjét, mely a mindenható Brahma, Visnu és Siva áldását hordozza magán! Ez a legistenibb, legfőbb megszabadító, Ráma és Krisna, valamint Sakjamuni Buddha, Guru Padmaszambhava, Mahavir, Guru Nanak és számtalan más megvilágosodott guru, hatalmas király, harcos és hazafi, közöttük Mahatma Gandhi tiszteletreméltó székhelye és szülőhazája.

India nagyszerű isteni napjának millió sugára ragyogja tiszta fényét és hozzon kiváló erkölcsi tisztaságot és békét a Földanya minden lényének! Teljesüljön ez a nagyszerű szerencse és öröm!

 

Szerencsét hozó ima a derék Tibetért és a páratlan Kínáért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

A gyönyörű Tibet és a nagyszerű, páratlan Kína - melyek ugyanúgy hordozzák Guru Padmaszambhavának, e sötét kor legfőbb védelmezőjének, és Mandzsusrinak, a tökéletes bölcsesség buddhájának az áldását - éljenek egységben! Teljesüljön ez a szerencse!

Ahogy a tejes folyó (Tibet) a nagy óceánba (Kína) ömlik, bukkanjon fel a világban a béke és a harmónia nektárja! Váljon valóra az isteni király, Szongcen Gampo és az isteni királynő, Vengcsen Kongdzso igaz kívánsága!

Akiben nagyszerű szerető szív dobog és bátorsága átlagon felüli, teljesen bizonyos, hogy mindenkin segíteni tud.

Jó kívánságokkal teli, pozitívan cselekvő tibetiek és kínaiak! Egyesítsük tudatunkat, hogy megvédjük és felvirágoztassuk e nagyszerű régiót! Tegyük boldoggá és sikeressé az itt élő számtalan sok embert!

Ha ezt megtesszük, megáldjuk egész Ázsiát és a világot, hogy lakói globális békében és egységben éljenek. Teljesüljön ez a szerencse!

 

Szerencsét hozó ima az erős Amerikáért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Legyünk szerencsések, mint az erős és páratlan Amerika, e legnagyobb olvasztótégely, ahol számtalan pozitív és nyitott tudatú, különböző nemzetekből származó ember él, akik mind valami különlegeset szeretnének tenni!

Azért imádkozunk, hogy találjunk olyan önzetlen, szeretetteljes és egyetemes szívű amerikai vezetőket, akik egyhegyűen koncentrálnak az emberekre, megbecsülik őket, kizárólag az együttérzés technikáját alkalmazzák és tartós békét teremtenek a világ minden országában! Teljesüljön ez a szerencse!

A világ minden lénye ismerje fel a szívében, hogy a béke és a boldogság megvalósítása sokkal lényegibb és értékesebb, mint a hatalom és a pénz fantáziájával élni, különösen akkor, ha valaki nem tudja, hogyan kell ezeket helyesen használni.

Amikor mindenkit hozzá tudunk segíteni ahhoz, hogy átélje ezt a békét és boldogságot, és biztonságban, jól érezze magát, mindnyájunknak nagyobb biztonságban és boldogságban lesz része.

Bárcsak megadná Amerika mindenkinek ezt a békét, boldogságot és biztonságot!

Bárcsak mindenki szeretné Amerikát!

 

Szerencsét hozó ima a nagyszerű és mély Oroszországért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Legyünk szerencsések, mint a nagyszerű, dicsőséges történelmének díszét viselő erős Oroszország, melynek számtalan sok lakója megbízható, jó természetű és tettre kész.

A nagyszerű Oroszország gyarapodjon a jövőben is, és maradjon szilárd híd, mely Kelet és Nyugat egységét és jó kapcsolatát erősíti! Kivételes vezetői igazságosan vezessék a világot a béke, a harmónia és a globális egység felé!

 

Ima a legáldottabb és legszerencsésebb Európai Unió országaiért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Legyünk szerencsések, mint az Európai Unió egységes és fejlett társadalmai, mint a kivételes Franciaország, az erős Németország, a páratlan Spanyolország, a kiemelkedő Portugália, a dicsőséges Olaszország, a virágzó Belgium, a szeretetreméltó Hollandia, a szerencsés Ausztria, a gyönyörű Görögország, a derék skandináv országok, a különleges Finnország, a csodálatos Románia, az áldott Magyarország, a bámulatos Lengyelország és a többi lenyűgöző európai ország, ahol jó az életszínvonal, és az emberek gyönyörű, boldogságot és szabadságot biztosító demokratikus rendszerben és szociális  körülmények között élnek.

Ez valóban egy olyan megörvendeztető és kiváló példa, mely felemelő érzést kelt és inspirál, hogy a világ többi részén is megvalósítsuk az egységet. Teljesüljön ez a tökéletes szerencse világszerte kelettől nyugatig!

 

Szerencsét hozó ima Nagy-Britanniáért, Kanadáért és Ausztráliáért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Legyünk szerencsések, mint a páratlan Nagy Britannia, melynek nagyszerű történelme gazdag királyokkal és erős királynőkkel teli, s melynek polgárai nagyon intelligensek, jó természetűek és nagylelkűek!

Őfelsége II. Erzsébet nagyon szereti népét és mindenkivel jó kapcsolatot ápol. Egyedülálló szeretetteljes hozzáállásával és erős barátainak támogatásával valósítsunk meg egységet és békét a Földanyán! Teljesüljön ez a szerencse!

Legyünk szerencsések, mint a gyönyörű és virágzó nagyszerű Kanada és a szépséges és erős Ausztrália! Teremtsünk békét és boldogságot mindenki számára!

 

Szerencsét hozó ima Afrikáért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Legyünk szerencsések, mint a gyönyörű afrikai országok és a számtalan igaz és szeretetteljes afrikai ember, mint a legkedveltebb Nelson Mandela, a kiváló Kofi Annan és Afrika sok más önzetlen, kedves vezetője és nagyszerű lakója! Éljenek mind mérhetetlen bőségben és gazdagságban és hozzanak békét a világnak!

 

Szerencsét hozó ima a gyönyörű Nepálért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Nepál, ez a második nagyszerű nemes föld, a mindenható isten, Mahadéva és Umadévi istennő áldását hordozza magán. Guru Padmaszambhava személyesen járt itt, áldotta meg e földet, és távolította el annak minden akadályát Pharping barlangjából a Vadzsrakilaja istenség és mandala megvalósításával.

Nepál gyönyörű földjén született Sakjamuni Buddha, Szítá istennő és Bhrikuti, aki élő Fehér Tara istennő volt, valamint sok más isteni lény, akik kiváló élettörténetükkel Nepált még szebbé és áldottabbá tették.

Itt található a négy igen áldott sztupa, a Pasupatinath, a Boudanath, a Swayambunath és a Namo Buddha sztupa, melyekről azt tartják, hogy aki megpillantja ezeket, következő életében elkerüli a három alsó világot.

A fő vallás a hindu és a buddhista, de más vallásokat is megkülönböztetés nélkül gyakorolnak és tisztelnek. Ezért Nepál gyönyörű földje az istenek és számos megvilágosodott mester székhelyévé vált, ahol annyi hívő és dharmagyakorló gyűlik össze, mint égen a csillag.

A nepáliak igen szeretetteljesek, alázatosak és türelmesek. Sokan közülük nagyon bátrak és képesek legyőzni azt, akit nem szeretnek, viszont megvédelmezik országukat, barátaikat és a népet.

A jó vezetők teljesítsék népük kívánságait! Az emberek legyenek boldogok, éljenek bőségben, gyakorolják a nemes tetteket, legyenek szerencsések és spontán módon legyen részük végtelen sok kedvező körülményben! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse Nepál és minden lény számára!

 

Szerencsét hozó ima a dicsőséges Bhutánért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen

Bhután dicsőséges királysága, e szent föld, a nagyszerű Indiából származó Guru Padmaszambhava és számos vadzsrajána buddhizmust őrző nyingma és kagyü vonalbéli megvalósított megvilágosodott mester isteni testének, beszédének és tudatának a központja.

Ezért itt a férfiak mind áldott pavók, a nők pedig mind áldott pamók.

Nagyszerű apa és dharma király, Dzsigmé Szenghe Vangcsuk! Őfelsége a jelenlegi király, Dzsigmé Geszar Vangcsuk! Mindketten szeretitek népeteket és teljesítitek az emberek kívánságait. Nagyszerű anyakirálynők és a többi királynő! Őszentsége a nagyszerű apát, kit sok szent szerzetes és dharmagyakorló vesz körül! Isteni szívű, nagyszerű miniszterelnök, önzetlen miniszterei és hű állampolgárok! Életetek legyen hosszú és sikeres! Teljesüljön ez a szerencse!

Virágozzon e földön a megvilágosodás megvalósított vonala és gyakorlata, és maradjon itt örökre! Ezáltal rázzuk fel az egész világegyetemet és szüntessük meg minden érző lény szenvedésének és félelmének forgatagát! Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

A teret betöltő érző lények sokasága valósítsa meg a nagyszerű megszabadulást és egy egységben érjék el mind a buddhaságot! Teljesüljön mindnyájunk számára ez a tökéletes szerencse!

 

Szerencsét hozó ima Magyarországért

Írta: Master Karma Tanpai Gyalchen Acharya


Mint jól ismert a történelemből, sok szerencsés és erényes ember gyűlt össze 
különböző nemzetekből, Keletről és Nyugatról, és a gyönyörű Magyarország 
lépésről lépésre megalakult.
Ezen a földön a legkiválóbb hegy, Dobogókő, 
a gyönyörteli apa isten és végtelen sok istenség palotája.
A nagy tó, a Balaton, pedig az anya istennő és számtalan 
megtisztító nektár istennő titkos tere és palotája.
Az itteni emberek természete jó és szeretetteljes, közülük sokan értik 
az abszolút igazságot, és kiváló edények a szent dharma tanítások 
nektárjának befogadására.
Ezek az intenzív meditációt gyakorló szent férfiak és nők valósítsák meg mind 
a megvilágosodás isteni technikáját, és amint felismerik az igazságot, 
segítsenek és szabadítsanak meg végtelen sok érző lényt! 
Teljesüljön ez a tökéletes szerencse!

 

A szerencsét hozó imákat Master Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse
írta minden vallással a szívében, hogy megáldja
végtelen sok anyánkat - az érző lényeket - és az egész világot.

Kunhegyes, 2008. szeptember 18.


©2009-2019 www.omahhum.com - All rights reserved!